nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Rzecznik Praw Ucznia

17.10.2013 Andrzej Kułakowski

Rzecznikiem Praw Ucznia w naszej szkole jest pani mgr Małgorzata Grzesik. Do Rzecznika można zgłaszać się podczas przerw międzylekcyjnych – klasopracownia 221 lub gabinet 219.

 

Kompetencje i zadania Rzecznika Praw Ucznia:

 

– przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole,

– sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo,

 

 

– informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,

– interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych,

– egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów,

– zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców i nauczycieli.

 

Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

 

Szczegółowe  informacje można znaleźć  na stronie Rzecznika Praw Dziecka:

 

Rzecznik Praw Dziecka – p. Marek Michalak

Biuro Rzecznika Praw Dziecka:

ul. Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

Telefon: (22) 583 66 00

Fax: (22) 583 66 96

e-mail: rpd@brpd.gov.pl

www.brpd.gov.plKlub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest