nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

27.01.2014 Administrator

Ruszyła VII edycja konkursu „Młody Innowator” skierowanego do uczniów . Hasło konkursu brzmi : Mam pomysł na produkt przyszłości”.  Innowacji może dokonać jeden uczeń lub zespoły uczniowskie z jednej lub z kilku klas. Udział polega na poszukiwaniu pomysłów – co można zmienić, udoskonalić, wymyślić, aby żyło nam się bezpieczniej, wygodniej, ładniej; zbieraniu informacji – jak mozna to zrobić, z jakiego materiału, jakimi narzędziami, w jakiej kolejności; wykonaniu określonego projektu, przedmiotu, modelu lub makiety; przygotowaniu prezentacji i przedstawieniu swojej pracy na forum klasy, szkoły.

Twoim opiekunem może być każdy nauczyciel, niezależnie od nauczanego przedmiotu. Termin eliminacji szkolnych do 25.02.2014r. Chętni zgłaszają się do B. Dzikowskiej – s. 65.

Więcej informacji na stronie www.not.org.pl

Zachęcamy do uczestnictwa!Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest