nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Liceum Ogólnokształcące - Klasa wojskowa

28.02.2018 Elżbieta Zawisza

KLASA O EDUKACJI WOJSKOWEJ

ODDZIAŁ SPORTOWY – KARATE KYOKUSHIN, PŁYWANIE, STRZELECTWO SPORTOWE

 

20 biwakaon 9 5 IS_DSC_0160

 

 

CHARAKTERYSTYKA

 

 

Podstawowym celem kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym o edukacji wojskowej (klasa sportowa) jest zapewnienie absolwentom dobrego przygotowania ogólnokształcącego umożliwiającego zdanie egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie kształcenia w szkołach pomaturalnych i wyższych, które przygotowują kandydatów do służb mundurowych – Sił Zbrojnych RP, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej. Liceum Ogólnokształcące realizuje program rozszerzony o edukacji wojskowej z programem sportowym: karate, strzelectwo, pływanie.Wraz z nauką zagadnień z zakresu specjalności wojskowej zapewnia się pełną realizację podstaw programowych z przedmiotów ogólnokształcących oraz kreowanie obrazu wojska i spraw związanych z obronnością Państwa i województwa podkarpackiego na zajęciach dodatkowych (poligonowych, na strzelnicy, z terenoznawstwa, musztry wojskowej, na basenie, sztuki walki). Uzupełnieniem kształcenia ogólnowojskowego są obozy zimowe i letnie, poligonowe oraz różnego rodzaju szkolenia w terenie.

 

Nasi uczniowie są mistrzami Polski w Mistrzostwach Sportowo-Obronnych Stowarzyszeń Młodzieżowych o Nagrodę Ministra Obrony Narodowej. Co roku biorą udział w Otwartych Wojewódzkich Mistrzostwach Ligi Obrony Kraju w Krosie Strzeleckim zajmując najwyższe miejsca. Zajęcia z karate odbywają się w profesjonalnie przygotowanej sali, uczniowie mogę też uczestniczyć w wyprawach survivalowych, wycieczkach rowerowych i kajakowych, a także wykazać się hartem ducha i ciała biorą udział w kąpielach w zimnej wodzie Stalowowolskiego Związku Lodołamaczy (morsowanie) oraz różnego rodzaju zwodach pływackich czy lekkoatletycznych. Oprócz strzelectwa sportowego i karate uczniowie mają też zajęcia z pływania na basenie MOSiR-u.

 

Szkoła ma podpisane porozumienia i stale współpracuje z Akademią Obrony Narodowej, LOK w Stalowej Woli, 3 Batalionem Inżynieryjnym w Jednostce Wojskowej w Nisku, Związkiem Strzeleckim „Strzelec”.

 

Liceum Ogólnokształcące o edukacji wojskowej realizuje program nauczania typowy dla każdego liceum ogólnokształcącego, a dodatkowe zajęcia rozwijają zainteresowania i pasje uczniów. W związku z tym absolwenci klasy Liceum Ogólnokształcącego o edukacji wojskowej mogą wybierać każdy kierunek kształcenia w zależności od swoich planów i marzeń na przyszłość.

 

 

KWALIFIKACJE

 

 

Zakłada się, że absolwent Liceum Ogólnokształcącego o edukacji wojskowej powinien umieć:


• samodzielnie wybrać drogę przyszłej działalności zawodowej lub naukowej zgodnie z zainteresowaniami
   i   predyspozycjami oraz potrzebami społecznymi,

• posługiwać się dwoma językami obcymi ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa i terminologii wojskowej,

• organizować i kierować małymi grupami ludzi, a także podporządkować się osobom kierującym z uwzględnieniem
   odpowiedzialności moralnej, prawa do odrębności przekonań oraz tolerancji dla innych,

• szybko analizować różnorodne sytuacje,

• stosować zasady skutecznego działania i podejmować odpowiednie decyzje,

• dostosować się do różnych sytuacji i warunków, wykorzystując nawyki nabyte podczas szkolenia oraz przebywania    w trudnych sytuacjach,

• nabyć wysoką sprawność fizyczną, odpornościową i umiejętności strzeleckie.

 

 

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

 

 

LO o edukacji wojskowej zapewnia:

 

przygotowanie umożliwiające podjęcie kształcenia w różnorodnych szkołach i akademiach wojskowych,

• ukierunkowanie wyboru jednostki do odbywania zasadniczej służby wojskowej lub służby kontraktowej,

• przedmioty ogólnokształcące dobrze przygotowują do kontynuowania nauki w szkołach policealnych i wyższych,

• zajęcia poligonowe, na strzelnicy, z terenoznawstwa.

 

 

STUDIA NA UCZELNIACH WYŻSZYCH

 

 

Uczelnie wojskowe:

 

 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, kierunki: bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, inżynieria bezpieczeństwa,

 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Wydział Cybernetyki, kierunki:  informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo,

 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, kierunki: bezpieczeństwo narodowe, inżynieria bezpieczeństwa, zarządzanie,

 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, kierunek: bezpieczeństwo narodowe w specjalnościach: bezpieczeństwo i ochrona lotnisk, zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie, ochrona osób i mienia, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczym,

 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, wydział: bezpieczeństwa wewnętrznego,

 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Wydział: Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego,

 • Wyższa Szkoła Oficerska w Toruniu, Wydział: Wojsk Rakietowych i Artylerii,

  Specjalizacja: zarządzanie i dowodzenie.

 

Uczelnie cywilne

 

 • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie, kierunek: bezpieczeństwo  wewnętrzne,

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu, kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne,

 • Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne,

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, kierunek: bezpieczeństwo  wewnętrzne,

 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne.

Gorąco polecamy!Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest