nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Kierunki kształcenia

28.02.2018 Elżbieta Zawisza

TECHNIK BUDOWNICTWA
(KLASA RÓWNIEŻ DLA DZIEWCZĄT)
 

OWiUB _eliminacje okręgowe OLYMPUS DIGITAL CAMERA Zdjęcie0006 DSCF8515 DSC_0081 (2)

 

 

CHARAKTERYSTYKA

 

Jeżeli lubisz tworzyć rzeczy które przetrwają długie lata, a także mieć w przyszłości pewność zatrudnienia to wybierz zawód technika budownictwa. Rynek pracy cały czas się zmienia, lecz budowlańcy zawsze będą potrzebni z powodu dążenia człowieka do doskonałości i maksymalnej wygody. Dlatego cały czas ludzie coś budują, remontują lub burza. Do tego są niezbędni odpowiedni fachowcy, którym możesz zostać również i ty.

Technik budownictwa uczestniczy w robotach budowlanych, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane; samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich.

KWALIFIKACJE

 

BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

Absolwent tej kwalifikacji będzie potrafił:

 

 • wykonywać konstrukcje budowlane,

 • nadzorować wykonywanie konstrukcji,

 • wykonywać remonty konstrukcji budowlanych,

 • wykonywać rozbiórki konstrukcji budowlanych.

BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów;

 

Dzięki uzyskani tej kwalifikacji absolwent będzie mógł wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z kosztorysowaniem robót budowlanych.

 

Absolwent kwalifikacji BD.30 będzie mógł nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z:

 

 • budową domów jednorodzinnych,

 • budową domów wielorodzinnych,

 • budową obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej,

 • budową budowli inżynierskich,

 • utrzymaniem obiektów budowlanych,

 • rozbiórką obiektów budowlanych,

 • zarządzaniem budynkami.

 

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

 

Przedsiębiorstwa budowlane, wytwórnie prefabrykatów, laboratoria, państwowy nadzór budowlany, administracje budynków, biura projektów jako asystent projektanta, a po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie, jak również prowadzenie własnej firmy budowlanej.

 

STUDIA NA UCZELNIACH WYŻSZYCH

 

Po skończeniu technikum oprócz egzaminów zawodowych masz możliwość zdania egzaminu maturalnego, co otwiera przed tobą możliwość studiowania na takich uczelniach jak:

 

Politechniki z wydziałami budownictwa, architektury oraz ochrony środowiska.

 

Najbliższe Stalowej Woli to politechniki w:

 

– Rzeszowie

– Lublinie

– Kielcach

– Radomiu

– Częstochowie

– Krakowie

– Warszawie

 

Ukończenie tego kierunku daje również możliwości studiowania na innych kierunkach technicznych na uczelniach państwowych i prywatnych.

Serdecznie zapraszamy!Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest