nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Kierunki kształcenia

04.04.2017 Andrzej Kułakowski

TECHNIK BUDOWY DRÓG
(KLASA SPORTOWA O SPECJALNOŚCI: PIŁKA NOŻNA)

DSC_0601 DSC_0608 DSC_0625 DSCF6077 P1050487

CHARAKTERYSTYKA

 

Jeżeli chcesz zdobyć dobry zawód a po ukończeniu szkoły dobrze płatną prace i Twoją pasją jest piłka nożna oraz zagadnienia z zakresu drogownictwa, dołącz do nas. Proponujemy Ci kierunek, który umożliwia naukę związaną z drogownictwem (zdobycie tytułu technika budowy dróg) oraz podnoszenie umiejętności w zakresie gry w piłkę nożną. Program zajęć poza przedmiotami ogólnymi obejmuje następujące zagadnienia: organizowanie i prowadzenie robót ziemnych związanych z budową dróg i obiektów mostowych, prowadzenie bieżących i okresowych przeglądów technicznych dróg i obiektów mostowych, wykonywanie prac związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych, sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej, zajęcia sportowe z zakresu gry w piłkę nożną – 7 godzin tygodniowo. Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych klasach i laboratoriach oraz na nowoczesnych obiektach sportowych.

 

W czasie nauki uczniowie bezpłatnie uczestniczą w atrakcyjnych formach szkolenia związanych z realizacją ,,Programów Unijnych”: zgrupowania sportowe (Dzierżoniów, Kielnarowa), wycieczki zawodowe (autostrada A-4 Gliwice, Wrocław), muzeum drogownictwa w Szczucinie.

 

Istnieje możliwość odbywania praktyki zawodowej poza granicami kraju (Hiszpania).

 

KWALIFIKACJE

 

BD.01. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

BD.25. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynieryjnych oraz sporządzanie kosztorysów

 

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

 

Technik budowy dróg może być zatrudniony w: firmach drogowych budujących oraz utrzymujących drogi i obiekty mostowe, biurach projektów projektujących drogi i obiekty mostowe, organach administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach materiałów budowlanych i drogowych, laboratoriach drogowych, może również założyć własną firmę.

Absolwenci technikum samodzielnie lub we współpracy z inżynierem drogownictwa mogą organizować, wykonywać i nadzorować zadania zawodowe związane z budową, eksploatacją i utrzymaniem dróg, ulic, lotnisk i autostrad oraz z budową i eksploatacją obiektów mostowych a także wykonywać prace związane z wykonywaniem kosztorysów robót drogowych, z wytwarzaniem materiałów i elementów do budowy dróg oraz obiektów inżynierskich, z zarządzaniem drogami i obiektami mostowymi a także wykonywać prace związane z badaniem materiałów i nawierzchni drogowych.

STUDIA NA UCZELNIACH WYŻSZYCH

 

Politechnika Rzeszów (budownictwo, Inżynieria Środowiska)

Politechnika Lublin

Politechnika Wrocław (budownictwo – wydział budownictwa lądowego i wodnego)

Politechnika Warszawa

Akademia Wychowania Fizycznego Rzeszów  (wychowanie fizyczne)

Akademia Wychowania Fizycznego Kraków

Akademia Wychowania Fizycznego Wrocław

Akademia Wychowania Fizycznego Kielce

Akademia Górniczo Hutnicza Kraków (Budownictwo)

 

Serdecznie zapraszamy!Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest