nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Technik eksploatacji portów i terminali

28.02.2018 Elżbieta Zawisza

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

ODDZIAŁ SPORTOWY – KARATE KYOKUSHIN, PŁYWANIE, SZACHY

 images  technik eksploatacji porótw i terminali porty i terminale terminale i porty samolot

CHARAKTERYSTYKA

 

Technik eksploatacji portów i terminali jest specjalistą z zakresu obsługi podróżnych w portach i terminalach, w tym obsługi bagażowej, a także organizacji i prowadzenia prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach. Absolwent potrafi obsługiwać środki transportu w portach morskich i rzecznych, terminalach samochodowych, kolejowych i lotniczych.

Oddział jest klasą sportową i z racji tego szkolenie sportowe jest bardziej intensywne niż w innych klasach.
Adepci po przejściu testów wstępnych i badaniach lekarskich zostaną poddani szkoleniu ze sztuki walki karate Kyokushin (nauka kopnięć i uderzeń), nauce podstawowych elementów boksu (nauka i doskonalenie ciosów i uników bokserskich), doskonaleniu zdolności motorycznych na siłowni szkolnej i w terenie oraz przejdą szkolenie survivalowe (rozpalanie ognia, budowa schronienia, marsz na azymut).
W zakres zajęć wejdą również wycieczki rowerowe, piesze, kajakowe do ciekawych miejsc, zawody sportowe (biegi terenowe, biegi na orientację, pokazy z okazji różnych uroczystości). Klasa wyjeżdża również na wycieczki branżowe dotyczące bezpośrednio nauczanego zawodu (lotniska, ciekawe zakłady pracy, spotkania z interesującymi ludźmi).

Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi ucznia – kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną. Dlatego też wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności.
Szachy uczą odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje. Adept „królewskiej gry” staje się bardziej cierpliwy, wytrwały i w pełni panuje nad sobą. Szachy uczą pokory, gdyż nie wszystkie decyzje są słuszne.
Nauka gry w szachy będzie realizowana w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów szachowych.

 

KWALIFIKACJE

 

Efekty kształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali:

AU.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach.

AU.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach.

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

 

Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali może być zatrudniony w:

– terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych ,

– przedsiębiorstwach spedycyjnych i logistycznych,

– transportowych agencjach obsługi portów morskich,

– portach morskich i rzecznych.

STUDIA NA UCZELNIACH WYŻSZYCH

 

Po skończeniu technikum oprócz egzaminów zawodowych masz możliwość zdania egzaminu maturalnego, co otwiera przed tobą możliwość studiowania na takich uczelniach jak:

Politechniki z wydziałami ekonomii, transportu i zarządzania.

Najbliższe Stalowej Woli to politechniki w:

– Rzeszowie

– Lublinie

– Kielcach

– Radomiu

– Częstochowie

– Krakowie

– Warszawie

Ukończenie tego kierunku daje również możliwości studiowania na innych kierunkach technicznych na uczelniach państwowych i prywatnych.Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest