nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Kierunki kształcenia

04.04.2017 Andrzej Kułakowski

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

 images  technik eksploatacji porótw i terminali porty i terminale terminale i porty samolot

CHARAKTERYSTYKA

 

Technik eksploatacji portów i terminali jest specjalistą z zakresu obsługi podróżnych w portach i terminalach, w tym obsługi bagażowej, a także organizacji i prowadzenia prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach. Absolwent potrafi obsługiwać środki transportu w portach morskich i rzecznych, terminalach samochodowych, kolejowych i lotniczych.

 

KWALIFIKACJE

 

Efekty kształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali:

AU.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach.

AU.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach.

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

 

Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali może być zatrudniony w:

– terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych ,

– przedsiębiorstwach spedycyjnych i logistycznych,

– transportowych agencjach obsługi portów morskich,

– portach morskich i rzecznych.

STUDIA NA UCZELNIACH WYŻSZYCH

 

Po skończeniu technikum oprócz egzaminów zawodowych masz możliwość zdania egzaminu maturalnego, co otwiera przed tobą możliwość studiowania na takich uczelniach jak:

Politechniki z wydziałami ekonomii, transportu i zarządzania.

Najbliższe Stalowej Woli to politechniki w:

– Rzeszowie

– Lublinie

– Kielcach

– Radomiu

– Częstochowie

– Krakowie

– Warszawie

Ukończenie tego kierunku daje również możliwości studiowania na innych kierunkach technicznych na uczelniach państwowych i prywatnych.Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest