nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Kierunki kształcenia

28.02.2018 Elżbieta Zawisza

TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ

 

DSC_0021 DSC_0267 technik urządzeń sanitarnych IMG_4175 IMG_4180

CHARAKTERYSTYKA

 

Interesują Cię nowe technologie? Lubisz pracę na komputerze? Jeśli TAK to wybierz zawód technik inżynierii sanitarnej!

Technik inżynierii sanitarnej  jest zawodem przygotowującym uczniów do organizowania, prowadzenia   i koordynowania prac związanych z montażem i naprawą instalacji i urządzeń sanitarnych oraz obiektów sieci komunalnych.  Technik inżynierii sanitarnej sprawnie posługuje się komputerem w rozwiązywaniu problemów zawodowych.

Nie będziesz się nudzić, bo wciąż poznajesz coś nowego!

Technik inżynierii sanitarnej zajmuje się projektowaniem  instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej oraz sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej i gazowej.

Chcesz zdobyć zawód cieszący się powodzeniem na rynku pracy? Liczysz na dobre zarobki?

Absolwent technikum jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w wielu obszarach związanych z techniką sanitarną, zna zasady prowadzenia dokumentacji budowy.

Lubisz przebywać wśród ludzi?

Absolwent technikum może sprawować nadzór budowlany oraz kierować zespołem ludzi.

W trakcie nauki realizowany jest program nauczania przedmiotów ogólnych, taki jak  w liceum ogólnokształcącym oraz przedmiotów zawodowych. Dzięki temu absolwenci mogą zdobyć wiedzę zawodową, a po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika urządzeń sanitarnych. Praktyka zawodowa trwa 4 tygodnie (160 godzin).

KWALIFIKACJE

 

BD.05. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

 

– Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych.

– Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji kanalizacyjnych.

– Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych.

– Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych.

– Wykonywanie robót związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

 

BD.22. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

 

– Organizowanie robót związanych z budową, montażem  i eksploatacją sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

– Organizowanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych.

– Organizowanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych.

– Organizowanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

 

Wiedza absolwenta technikum urządzeń sanitarnych ma zastosowanie w:

 • budownictwie,

 • planowaniu przestrzennym,

 • wycenie nieruchomości,

 • budowie dróg,

 • wojsku,

 • górnictwie,

 • rolnictwie,

 • zarządzaniu sieciami uzbrojenia terenu.

Absolwenci technikum mają w przyszłości możliwość uzyskania uprawnień umożliwiających wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w branży instalacyjnej. Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w firmach i instytucjach takich jak:

 • zakłady wodociągów i kanalizacji,

 • jednostki administrujące spółdzielniami mieszkaniowymi,

 • firmy wykonawcze branży instalacyjno – budowlanej,

 • ciepłownie i kotłownie miejskie,

 • gazownie,

 • składy i hurtownie materiałów budowlanych,

 • jednostki samorządowe.

Ponadto mogą zajmować się utrzymywaniem sprawności urządzeń końcowych tych sieci, tj. piecyków gazowych, armatury sanitarnej.

 Ze względu na utylitarność tego zawodu często tzw. hydraulicy są mile widziani na stanowiskach konserwatorów w szkołach, przedszkolach i zakładach pracy.

Tak jak wszystkie kierunki prowadzone przez naszą szkołę, także i ten daje możliwość założenia własnej firmy, gdyż absolwenci będą posiadali również podstawową wiedzę z zakresu podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak i przygotowywania dokumentacji przetargowej w tym zakresie.

STUDIA NA UCZELNIACH WYŻSZYCH

 

Absolwenci technikum urządzeń sanitarnych mogą kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Najczęściej wybierane są uczelnie techniczne, m.in. wydziały inżynierii środowiska, budownictwa oraz inne pokrewne kierunki kształcenia politechnicznego. Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest