nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Kierunki kształcenia

04.04.2017 Andrzej Kułakowski

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
 
nasi finaliści monter sieci1 monter sieci hydraulik monter sieci instal.

CHARAKTERYSTYKA

 

Jeżeli masz zainteresowania techniczne, cechuje Cię zdolność logicznego myślenia, chęć dokształcania się ze względu na ciągle zmieniające się metody pracy, maszyny, urządzeń i przyrządy pomiarowe oraz stosowane materiały i technologie montażu, posiadasz wyobraźnię przestrzenną potrzebną do prawidłowego czytania rysunków technicznych, masz zdolności organizacyjne i lubisz pracę zespołową to mamy dla Ciebie odpowiedni kierunek kształcenia: Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Kierunek ten umożliwi Ci rozwijanie wszystkich twoich zainteresowań.

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia na tym kierunku trwa 3 lata, w tym czasie uczniowie będą zdawali jeden egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Program zajęć obejmuje zarówno przedmioty ogólne, przedmioty zawodowe teoretyczne i zajęcia praktyczne. Uczniowie będą mieli również możliwość doskonalenia języka obcego zawodowego, co ułatwi im wykonywanie pracy także poza granicami kraju.

Uczniowie na zajęciach będą poznawali najnowocześniejsze materiały i technologie stosowane do budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i ciepłowniczych oraz montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Na zajęciach praktycznych pod okiem wykwalifikowanych instruktorów uczniowie będą mieli do czynienia z nowoczesnym sprzętem i urządzeniami do budowy sieci  i montażu instalacji. Ponadto uczniowie zdobędą wiedzę potrzebną do:

– posługiwania się dokumentacją projektową oraz planami sytuacyjnymi sieci planowania kolejności robót związanych z wykonaniem sieci komunalnych i instalacji sanitarnych,

– sporządzania zapotrzebowania na materiały oraz kalkulowania kosztów robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych i instalacji sanitarnych,

– wykonywania robót ziemnych związanych z budową sieci komunalnych doboru materiałów, armatury, urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz aparatury zabezpieczającej,

– wykonywania czynności związane z konserwacją, naprawą modernizacją sieci komunalnych i instalacji sanitarnych.

KWALIFIKACJE

 

BD.05. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

 

1) wykonywanie robót przygotowawczych związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz montażem instalacji sanitarnych,

2) wykonywanie robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych,

3) wykonywanie montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

4) wykonywanie robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczy oraz instalacji sanitarnych.

 

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

 

We współczesnym świecie w dobie intensywnie rozwijających się technologii wzrasta z roku na rok zapotrzebowanie na pracowników specjalizujących się w branży hydraulicznej. Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych będą przygotowani do sprostania oczekiwaniom na rynku pracy. Gruntowne wykształcenie jakie otrzymają zapewnią Im możliwość zatrudnienia w różnych zakładach pracy.

Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych, wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych, montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia, który uzyska pozytywny wynik z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyska tytuł montera sieci i instalacji sanitarnych, może znaleźć zatrudnienie w:

  • różnego rodzaju przedsiębiorstwach zajmujących się wykonywaniem, remontowaniem i eksploatacją sieci cieplnych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych,

  • firmach budowlano-instalacyjnych na stanowiskach montera instalacji sanitarnych (wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz gazowych),

  • warsztatach rzemieślniczych,

  • firmach remontowo-montażowych,

  • administracjach domów mieszkalnych,

  • jako konserwatorzy w szkołach, przedszkolach, zakładach pracy,

  • prowadzić własną działalność gospodarczą.

ROZSZERZENIE KWALIFIKACJI

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci i instalacji  sanitarnych ma możliwość uzyskania dodatkowej kwalifikacji w zawodzie:

 

• technik inżynierii sanitarnej – po potwierdzeniu kwalifikacji: BD.22. (organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych).Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest