nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Kierunki kształcenia

04.04.2017 Andrzej Kułakowski

TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI

 

DSCF8515 indeks 4 SAM_1029 (640x480)

 

 

CHARAKTERYSTYKA

 

Ten szerokoprofilowy kierunek trafia w aktualnie rosnące zainteresowanie człowieka środowiskiem naturalnym i harmonijnym współżyciem z przyrodą.

Przychodząc do nas – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki w Stalowej Woli poznasz tajniki ekologii, inżynierii wodnej i lądowej, geodezji itp. Nauczymy Cię jak organizuje się i prowadzi roboty związane z budową obiektów gospodarki wodnej, uczestniczy w przygotowaniu harmonogramów robót wodno-inżynierskich, organizuje i prowadzi roboty związane z budową obiektów gospodarki odpadami oraz organizuje i prowadzi roboty związane z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Technik inżynierii środowiska i melioracji jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z odwadnianiem i nawadnianiem użytków rolnych. Organizuje także wszelkie roboty związane z wykonaniem stawów rybnych.

Ponadto poznasz zasady budowy urządzeń przeciwpowodziowych, prowadzenia prac melioracyjnych i geodezyjnych.

Nauka w technikum trwa 4 lata. W ciągu tego cyklu zostaniesz przygotowany do zdania egzaminu maturalnego i zawodowego. Egzamin zawodowy składa się z dwóch kwalifikacji, po zdaniu których uzyskasz tytuł zawodowy technika inżynierii środowiska i melioracji.

Przyszli technicy inżynierii środowiska i melioracji, w czasie nauki w naszej szkole mogą brać udział (przy pełnym wsparciu nauczycieli) w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, dzięki której już 3 500 uczniów otrzymało indeksy uczelni wyższych.

 

KWALIFIKACJE

 

RL.23. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska

RL.24. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

 

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

 

Zawód technik inżynierii środowiska i melioracji jest zawodem szerokoprofilowym.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z nadzorowaniem, wykonaniem i eksploatacją sieci melioracyjnych, obiektów przeciwpowodziowych sieci i wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych. Po ukończeniu nauki możesz znaleźć pracę w różnego typu placówkach zajmujących się gospodarką komunalną i budownictwem, biurach projektowych i geodezyjnych, firmach związanych z gospodarką wodną, przedsiębiorstwach wykonawczych i usługowych związanych z sanitacją, pracami geodezyjnymi, melioracyjnymi i inżynierią środowiska, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

 

STUDIA NA UCZELNIACH WYŻSZYCH

 

Politechnika Rzeszowska

–  Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury na kierunkach:
– inżynieria  środowiska
– ochrona środowiska
– budownictwo

Politechnika Świętokrzyska

– Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki na kierunku inżynieria  środowiska

Katolicki Uniwersytet Lubelski

– Instytut Inżynierii Środowiska (Stalowa Wola) na kierunku inżynieria  środowiska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

– Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska na kierunku inżynieria  środowiska

Politechnika Krakowska

-Wydział Inżynierii Lądowej na kierunku inżynieria środowiska

Politechnika Warszawska

– Wydział Inżynierii Środowiska na kierunku inżynieria  środowiskaKlub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest