nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

Na językach, na smartfonach … – czyli Dzień Języków Obcych w naszej szkole.

26.10.2018 Andrzej Kułakowski

W dniu 24.10.2018 r. uczniowie klas pierwszych spotykali się, by podczas wspólnej zabawy i nauki zarazem, uczcić Europejski Dzień Języków Obcych. Od roku 2001, w którym Komitet Ministrów Rady Europy przyjął deklarację o ustanowieniu corocznych obchodów europejskiego święta języków, w wielu krajach europejskich jest on wielkim świętem całego środowiska edukacji językowej. Już Johann Wolfgang von Goethe był tego świadom, bo uważał, że – „Iloma językami mówisz, tylekroć stajesz się nowym człowiekiem”.

 

Podstawowe cele Europejskiego Dnia Języków to m.in. ukazanie opinii publicznej znaczenia uczenia się i nauczania języków obcych, szerzenie idei wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami, promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować oraz propagowanie uczenia się języków przez całe życie – nigdy nie jesteś zbyt młody lub zbyt stary, żeby nauczyć się języków obcych.

 

Uczenie się nowego języka jest zawsze wyzwaniem, przynosi jednak wiele radości i dostarcza poczucia głębokiego zadowolenia. Znajomość języków pomaga ludziom podróżować i nawiązywać przyjaźnie. Jeżeli rozumiesz język innych ludzi możesz lepiej docenić ich samych oraz ich kulturę. Gdy nauce towarzyszą emocje, radość i jak najczęstsze otwieranie okna na świat – miejsce istnienia różnych kultur, zjawisk i języków, powstaje niesamowita wartość dodana. Jest ona niezmiernie ważna dla zaistnienia w środowisku szkolnym, bo buduje dobre, trwałe relacje oparte na pasji i zaangażowaniu.

 

Z tego też powodu w bieżącym roku szkolnym promując zastosowanie nowoczesnych technologii w nauce języków obcych – nauczyciele angliści i germaniści poprosili uczniów klas pierwszych, o zaopatrzenie się w urządzenia cyfrowe z dostępem do Internetu i zaproponowali udział w interaktywnym quizie językowym (Kahoot). Wersję elektroniczną quizu, przy pomocy i w opracowaniu pytań innych nauczycieli języka obcego, przygotował pan Andrzej Kułakowski. Jednocześnie w trakcie trwania zmagań konkursowych uczniowie pozostałych klas mieli możliwość wysłuchania audycji radiowej nt. Europejskiego Dnia Języków Obcych oraz korzyści płynących z ich nauki, przygotowanej przez uczniów klasy 2 AW pod opieką pani Beaty Szwedo.

 

Uczniowie klas pierwszych podzieleni zostali na dwie grupy, pierwszą z nich utworzyły klasy 1A, 1 TC oraz 1 TB, w drugiej turze quizu udział wzięli uczniowie klas: 1TP, 1TL, 1TLG. 12 najlepszych uczniów walczyło o zaszczytne 3 pierwsze miejsca w rozgrywkach finałowych. Na podium stanęli:

 

I miejsce: Michał Dąbal, kl.1 TLG
II miejsce: Marcin Madej, kl 1 TC
III miejsce: Anna Borek, kl. 1 TLG

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczniom zaangażowanym i chętnym do pomocy w organizacji uroczystości (projekty dyplomów, wydruki flag, wystrój sali, próby techniczne, fotorelacja).

 

Zespół Nauczycieli Języków Obcych

 Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest