nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Absolwenci

Absolwenci 2011/2012

27.05.2013 Andrzej Kułakowski

W roku 2012 naszą szkolę ukończyło 273 uczniów, w tym 60 uczniów w liceum o edukacji wojskowej, 136 uczniów w technikum oraz 77 uczniów w zasadniczej szkole zawodowej. Z czego naukę na uczelniach państwowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kontynuują 72 osoby, 45 osób podjęło pracę zarobkową w kraju i poza jego granicami.

 

 

Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci 2012:

 • Uniwersytet Jagielloński

 • Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

 • Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki w Krakowie

 • Politechnika Częstochowska

 • Politechnika Lubelska filia w Przemyślu

 • Politechnika Radomska

 • Politechnika Rzeszowska, filia w Stalowej Woli

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Białymstoku

 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała T. Kościuszki we Wrocławiu

 • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu w wydziale pozamiejskim w Rzeszowie

 • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Nisku

 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 • Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

 • Medyczna Szkoła Policealna w Stalowej Woli

 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stalowej Woli

 • Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach , wydział Humanistyczny

Kierunki studiów, na których kontynuują naukę absolwenci 2012:

 • humanistyczno – społeczne: administracja, pedagogika, bibliotekoznawstwo, edukacja dla bezpieczeństwa, prawo, stosunki międzynarodowe

 • ekonomiczne: ekonomia, geodezja i kartografia, zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka, transport, zarządzanie i marketing, technik rachunkowości

 • medyczne: technik masażysta, technik usług kosmetycznych, ratownictwo medyczne

 • przyrodnicze: technologia energii odnawialnych, geologia, ochrona środowiska

 • techniczne: budownictwo, architektura, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, elektrotechnika

 • wojskowe: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne

 • inne kierunki: zarządzanie bezpieczeństwem informacji, wychowanie fizyczne, seminarium duchowne.Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest