nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Absolwenci

Absolwenci 2011/2012

27.05.2013 andkul

W roku 2012 naszą szkolę ukończyło 273 uczniów, w tym 60 uczniów w liceum o edukacji wojskowej, 136 uczniów w technikum oraz 77 uczniów w zasadniczej szkole zawodowej. Z czego naukę na uczelniach państwowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kontynuują 72 osoby, 45 osób podjęło pracę zarobkową w kraju i poza jego granicami.

 

 

Uczelnie i szkoły, w których kontynuują naukę absolwenci 2012:

 • Uniwersytet Jagielloński

 • Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

 • Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki w Krakowie

 • Politechnika Częstochowska

 • Politechnika Lubelska filia w Przemyślu

 • Politechnika Radomska

 • Politechnika Rzeszowska, filia w Stalowej Woli

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Białymstoku

 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała T. Kościuszki we Wrocławiu

 • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu w wydziale pozamiejskim w Rzeszowie

 • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Nisku

 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 • Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

 • Medyczna Szkoła Policealna w Stalowej Woli

 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stalowej Woli

 • Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach , wydział Humanistyczny

Kierunki studiów, na których kontynuują naukę absolwenci 2012:

 • humanistyczno – społeczne: administracja, pedagogika, bibliotekoznawstwo, edukacja dla bezpieczeństwa, prawo, stosunki międzynarodowe

 • ekonomiczne: ekonomia, geodezja i kartografia, zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka, transport, zarządzanie i marketing, technik rachunkowości

 • medyczne: technik masażysta, technik usług kosmetycznych, ratownictwo medyczne

 • przyrodnicze: technologia energii odnawialnych, geologia, ochrona środowiska

 • techniczne: budownictwo, architektura, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, elektrotechnika

 • wojskowe: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne

 • inne kierunki: zarządzanie bezpieczeństwem informacji, wychowanie fizyczne, seminarium duchowne.Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest