nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

Bliskie spotkania trzeciego stopnia z fizyką

22.01.2013 Administrator

Na spotkanie przybyli również: poseł do parlamentu Europejskiego p. Elżbieta Łukacijewa, dr hab. Jerzy Grębosz – pracownik Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie oraz starosta powiatu stalowowolskiego Robert Fila.

Na uroczystość zostali zaproszeni uczniowie ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych powiatu stalowowolskiego. Z każdej szkoły został wybrany jeden najlepszy, wyróżniający się w swojej pracy oraz osiągnięciach w fizyce uczeń, który od organizatorów otrzymał list gratulacyjny oraz drobny upominek. Wyróżnionym uczniem w ZSP NR 2 im. Tadeusza Kościuszki został Henryk Puzio z klasy II TSI, któremu towarzyszyli uczniowie klasy II TSI pod opieką Tamary Stadnik i Krystyny Sroczyńskiej.
 Podczas uroczystości został wyróżniony również emerytowany nauczyciel fizyki z LO im. KEN w Stalowej Woli Stanisław Szymonik, który w imieniu nauczycieli fizyki podzielił się refleksją na temat swojej wieloletniej pracy nauczyciela fizyki.
Uświetnieniem spotkania był film pt. „Terapia protonowa nowotworów oka” zaprezentowany przez dr hab. Jerzego Grębosza oraz jego wykład na temat: „Jak życie wyłania się z chaosu, czyli skąd się tu wzięliśmy”.
Organizatorzy spotkania wraz z wyróżnionymi uczniami
 Henryk Puzio – wyrózniający się uczeń Uczniowie klasy II TSI w ZSP nr 2 im. T. Kościuszki

 

Opracowała Krystyna Sroczyńska i Tamara Stadnik


Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest