nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

Mamy haka na raka

13.02.2011 Administrator

medyka

Program ten składa się z dwóch etapów.  Pierwszym etapem jest zapoznanie się z podstawowymi informacjami na temat profilaktyki i leczenia nowotworu oraz przekazanie tych informacji w swoich szkołach jak również po za jej granicami.  Uczestnicy programu mają za zadanie zorganizować ?Dzień Hakowicza?.   Na znak poparcia zachowań prozdrowotnych będą prowadzić happeningi  zachęcając  społeczeństwo do wykonywania badań profilaktycznych.  Następnie z przeprowadzonych działań  zostaną wysłane  sprawozdania do  Biura Organizacyjnego.  Kolejnym warunkiem przejścia do etapu drugiego jest pozytywne rozwiązanie testu z zakresu minimum onkologicznego.  Z wszystkich zespołów zostaną wyłonieni najbardziej aktywni Hakownicze.  Wezmą oni udział w Warsztacie Kreatywnym.  Po czym mają za zadanie przygotować projekt kampanii społecznej dotyczącej profilaktyki raka płuc.  Podsumowanie i zakończenie edycji programu odbywa się na Uroczystej Gali w Warszawie która w tym roku przewidziana jest na  10 czerwca 2011 r. Podczas Gali zostanie zaprezentowany projekt na kampanię społeczną, która zwyciężyła.  Dla zwycięzców jak i dla opiekuna zespołu i szkoły przewidziane są cenne nagrody.  Natomiast wszyscy uczestnicy programu biorący udział w Gali otrzymają upominki. Również uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr.2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli rozpoczęli działania lokalne czwartej edycji  programu ?Mam haka na raka?. Czteroosobowy zespół, w skład którego wchodzą : Guzik Katarzyna,  Herdzik Patryk,  Małys Michał oraz lider zespołu Rębacz Mateusz  przystąpili do działań.  Opiekunem grupy jest pani Lidia Harasymów.  Dla blisko tysiąca  słuchaczy została przygotowana audycja szkolna dotycząca: epidemiologii, objawów, leczenia oraz badań profilaktycznych raka płuca.  W tym oraz przyszłym tygodniu  zostanie przedstawiona prelekcja  dla uczniów naszej szkoły oraz w gimnazjach. W dniu 4 lutego tzw. ?Dniu Hakowicza? uczniowie wyszli na ulice Stalowej Woli oraz Niska rozdając ulotki zaprojektowane i przygotowane przez nich oraz zbierali podpisy od mieszkańców na znak poparcia wprowadzenia edukacji z minimum onkologicznego do programu szkól średnich.

W ramach udziału uczniów ZSP Nr 2 w Stalowej Woli  w IV edycji Ogólnopolskiego Programu ?Mam haka na raka? 4 lutego 2011 roku został zorganizowany w naszej szkole ?Dzień Hakowicza?. Głównym celem było popularyzowanie idei wczesnej profilaktyki nowotworu płuca. Data nie była przypadkowa, ponieważ tego dnia na całym świecie obchodzony był ?Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem?.
Działania prowadziły cztery zespoły uczniów. Dwa  pod opieką Pani Elżbiety Podgórskiej ?Makieły i dwa pod opieką Pani Lidii Harasymów. Hakowicze opracowali min. ulotki edukacyjno-informacyjne na temat profilaktyki raka płuca, które rozdawali na terenie szkoły i poza szkołą. Promowano profilaktykę raka płuca, w tym rezygnację z palenia papierosów. Ponad 90 % przypadków tej choroby związanych jest z paleniem tytoniu. Upowszechniano wiedzę o raku płuca. Przygotowano audycje w szkolnej rozgłośni radiowej na temat raka płuca oraz promocji Dnia Drzwi Otwartych w ośrodkach onkologicznych w naszym województwie. Przeprowadzono zbiórkę maskotek w celu przekazania dzieciom chorym na nowotwór. Zbierano podpisy na znak poparcia idei programu. Po zajęciach lekcyjnych hakowicze  i chętni uczniowie  wzięli udział w marszu, podczas którego rozdawano ulotki edukacyjno-informacyjne na temat nowotworu płuca mieszkańcom Stalowej Woli. Promowano Dzień Drzwi Otwartych w ośrodkach onkologicznych organizowany 5 lutego 2011 roku przez Polską Unię Onkologii. Hakowicze zachęcali mieszkańców Stalowej Woli do odwiedzania najbliższych ośrodków onkologicznych, które 5 lutego przeprowadzały min. bezpłatne porady, konsultacje, badania w poradniach onkologicznych.

 

 

   


– Zależy nam aby zachęcić jak najwięcej osób do przeprowadzania badań profilaktycznych tym bardziej, że tegorocznym tematem przewodnim programu jest nowotwór płuca a wokół nas jest mnóstwo osób palących. A nie od dziś wiadomo że tzw. bierne palenie wiąże się również z wyższym ryzykiem zachorowania na raka płuc- podkreślają organizatorzy akcji.Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest