nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Archiwum

Ja, uczeń Liceum Ogólnokształcącego o edukacji wojskowej – Przysięgam!

30.04.2009 Administrator

Uroczystej przysiędze towarzyszyły: przemarsz klasy wojskowej na dziedzińcu szkoły, meldunek kadetów złożony  Dyrektorowi szkoły, ceremoniał podniesienia flagi państwowej, podpisanie umowy   o współpracy między Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 2 mgr Włodzimierzem Smutkiem a Prezesem Podkarpackiego Zarządu LOK pułkownikiem Jerzym Salamuchą.

czytaj więcej


Zawody Strzeleckie „Społeczny Trud Obronności Kraju”

28.04.2009 Administrator

Zawodnicy wystartowali w dwóch dyscyplinach karabinka sportowego i pistoletu sportowego. Prócz młodzieży  wykazać swe umiejętności mogli  również dorośli. Inaugurujący strzał padł  punktualnie o godzinie 10.00, a oddał go vice prezydent  miasta Franciszek Zaborowski.

czytaj więcej


Uroczysty apel z okazji 90 rocznicy Odzyskania Niepodległości

28.04.2009 Administrator

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru. Następnie uczeń klasy I W Lucjan Zygmunt złożył meldunek o gotowości do uroczystości dyrektorowi szkoły panu mgr Włodzimierzowi Smutkowi.

czytaj więcej


Międzyklasowa wycieczka do Obozu Zagłady w Bełżcu.

23.04.2009 Administrator

 Przez długi czas po zakończeniu wojny teren dawnego obozu był opuszczony i dewastowany. Pierwszy pomnik upamiętniający ofiary postawiono dopiero w grudniu 1963r. Miejsce pamięci w obecnym kształcie zostało otwarte 3 czerwca 2004 r. jako wspólny projekt American Jewish Committee oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.Szczególną jego częścią jest pomnik będący jednocześnie cmentarzyskiem ofiar.

 Dnia 30 października 2008 r. w tym miejscu doszło do spotkania uczniów Naszej szkoły wraz z opiekunami z młodzieżą z Izraela, która odwiedziła obóz zagłady w Bełżcu.

Nasi uczniowie zostali zaproszeni przez grupę młodzieży z Izraela do uczestnictwa w zorganizowanej przez nich uroczystości w miejscu upamiętniającym tragedię ich narodu. Uczniowie mieli możliwość w tak wyjątkowym miejscu poznać chociaż niewielki fragment historii, kultury i religii narodu żydowskiego współistniejącego przez wiele pokoleń na ziemiach polskich razem z narodem polskim. Uczestnictwo w modlitwie Kadisz, będącej w tradycji i religii żydowskiej również modlitwą za zmarłych a odmówionej przez młodzież izraelską w miejscu zagłady, pozwoliło uzmysłowić również młodym Polakom okupacyjną tragedię obu narodów. Zobaczyć chwile autentycznego wzruszenia i łez ich rówieśników.

 Spotkanie to stworzyło być może kolejną możliwość przełamania istniejących stereotypów. Pokazało, że młodość niezależnie od narodowości, religii czy rasy niesie w sobie radość życia, ciekawość świata i otwartość w kontaktach z rówieśnikami.

 Uczniowie zwiedzając ekspozycję muzealną poznali również fragmenty historii regionalnej, bowiem wśród nazw miejscowości skąd pochodziły ofiary Obozu Zagłady w Bełżcu widniały znane uczniom nazwy miast takich jak: Rudnik, Radomyśl, Ulanów, Rozwadów, Tarnobrzeg, Rzeszów. Pokazywały one , że ofiary Bełżca były kiedyś mieszkańcami naszego regionu. Wiele wzruszeń i powodów do refleksji dało młodzieży zobaczenie osobistych rzeczy ofiar i form uprzedmiotowienia życia ludzkiego. Zapadły na pewno w pamięci naszych uczniów pełne tragizmu słowa dziecka umieszczone na ekspozycji ?Mamusiu, mamusiu, dlaczego?
Przecież byłem grzeczny! Ciemno, ciemno????

 Mam nadzieję, że uczniowie w tak sugestywny sposób lepiej poznali istotę Holocaustu. Zrozumieli co się dzieje, kiedy życia ludzkiego nie traktuje się jako wartości samej w sobie, a jeden człowiek jest poniżany przez innych, będących w służbie fanatycznej nietolerancji. Jeżeli zatem narody chcą pokojowo współistnieć, szczególnie ludzie młodzi powinni uznawać i szanować innych oraz postrzegać różnorodność i inność jako pozytywne i wzbogacające doświadczenie.

Uczestnicy wycieczki: uczniowie klas IIA, IIC, IIG, IIIE, IITB1 Opiekunowie: mgr Jan Muniak, mgr Anna Nowak, mgr Anna Ryzak

 


Oddajemy krew

21.04.2009 Administrator

 Akcja zorganizowana jest przez nauczycieli ZS Nr 2 (mgr Bogusława Łoja i mgr Anetę Hrynkiewicz) pod patronatem Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi, w ramach kampanii społecznej KREWNIACY.

 Na dzień dzisiejszy tylko wśród uczniów naszej szkoły mamy zadeklarowanych ponad 90 osób chętnych  pomóc innym poprzez oddanie własnej krwi. Aby móc wziąć udział w takiej akcji trzeba być osobą zdrową i pełnoletnią.


Ślubowanie uczniów klas pierwszych

21.04.2009 Administrator

 Nauczycielami odpowiedzialnymi za przygotowanie uroczystości i krótkiego przedstawienia byli mgr Aneta Hrynkiewicz, mgr Bogusław Łój, mgr Justyna Małek i mgr Anna Ryzak.

 Uroczystość rozpoczęła się powitaniem szacownego gościa kapitana Adama Rychlaka weterana II wojny światowej, żołnierza Wojska Polskiego, zdobywcy Berlina, kawalera Orderu Krzyża Grunwaldu III klasy oraz przemówieniem dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 mgr Włodzimierza Smutka skierowanym do pierwszoklasistów. Następnie zebrani na sali, oglądnęli przygotowane dla uczniów krótkie przedstawienie mające przybliżyć im ideę ślubowania. Na scenę po kolei wychodzili  król Władysław Jagiełło razem z rycerzem krzyżackim przynoszącym władcy dwa miecze będące darem od mistrza krzyżackiego; Tadeusz Kościuszko składający przysięgę na Rynku w Krakowie; polski żołnierz z flagą poślubiający Polsce Morze Bałtyckie i żołnierz Armii Krajowej przysięgający wiernie i nieugięcie stał na straży honoru Polski i walczył o Jej wyzwolenie z wszystkich sił swoich.

 Później miał miejsce sam obrzęd ślubowania. Przedstawiciele klas pierwszych złożyli przyrzeczenie wobec dyrekcji szkoły, swoich wychowawców i zaproszonych gości, iż swoje obowiązki jako uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki, będą wypełniać sumiennie z pełną odpowiedzialnością. Na znak, że od tego momentu są według tradycji uczniami Zespołu Szkół dyrektor pasował każdego przedstawiciela klas pierwszych szablą (w nawiązaniu do tradycji pasowania na rycerza w średniowieczu).


Spotkanie klas maturalnych ze studentką UW

21.04.2009 Administrator

 Elżbieta Wołoszyn jest obecnie studentką V roku w katedrze Języków Specjalistycznych na wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Celem spotkania było zaprezentowanie maturzystom wydziałów uczelni i wymagań rekrutacyjnych. Uczniowie obejrzeli film o UW, bibliotece UW, warunkach studiowania. Ela przedstawiła również wszystkie plusy i minusy zamieszkania w stolicy. Mówiła o kosztach, ulgach przysługujących studentom, o życiu studenckim i o stypendiach. Zachęcała przyszłych maturzystów do podjęcia wzmożonego wysiłku w nauce, a szczególnie tych, którzy myślą o kierunku lingwistycznym. Sama bowiem jest przykładem pasjonatki, która z upodobaniem zgłębia tajniki  j. niemieckiego i angielskiego. Jako stypendystka V rok studiów będzie realizowała w Moguncji. Jej doświadczenia i osobisty sukces może być zachętą  do pracy dla niejednego maturzysty naszej szkoły.

 


XXV Międzynarodowe Sympozjum Kościuszkowskie w Maciejowicach

21.04.2009 Administrator

 Najubileuszowym Sympozjum w Maciejowicach naszą szkołę reprezentowała p. wicedyrektor Longina Ordon. W trakcie Międzynarodowego Konkursu Strojów Historycznych pracowała jako sekretarz jury, a podczas  Sesji Kościuszkowskiej przedstawiła przykłady pracy z patronem w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki oraz wygłosiła I. cz. referatu – Literacka legenda Tadeusza Kościuszki, drugą część referatu wygłosił prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski. Ciekawe referaty dotyczące tradycji kościuszkowskiej prezentowali, m. in.: prof. dr hab. Tadeusz Rawski ?Skąd pochodzili żołnierze Kościuszki pod Racławicami, prof. dr hab. Izabella Rusinowa ?Insurekcja Kościuszkowska w gazecie amerykańskiej, prof. dr hab. Eugeniusz IwaniecPierwsze 9 lat życia Tadeusza Kościuszki , dr Leszek Marek Krześniak25 Sympozjów Kościuszkowskich w Maciejowicach, i co dalej?, mgr Piotr M. ZalewskiBandolier Insurekcyjny – mało znane zawiesie broni białej.

czytaj więcej


Spotkanie klas pierwszych z przedstawicielem Policji

21.04.2009 Administrator

 Prezentacja była skierowana do uczniów klas pierwszych naszej szkoły. Uczniowie dowiedzieli się o rodzajach substancji toksycznych i konsekwencjach zażywania dla sfery psychicznej i fizycznej młodego człowieka. Wypowiedź p. Bąk była wzbogacona o sugestywne fotografie młodych kobiet i mężczyzn wyniszczonych przez narkotyki, nawiązała także do autentycznych zdarzeń mających miejsce w stalowowolskim środowisku. Mówiła  o osobach biorących i rozprowadzających  narkotyki, które weszływ konflikt z prawem.

Uczniowie dowiedzieli się ponadto o możliwości anonimowej porady w przypadkach wymagających interwencji. Podano im także tel. kontaktowe do Błękitnej Linii, Monaru, Telefonu zaufania. To spotkanie powinno uwrażliwić i wyczulić naszych uczniów przed jednym z najbardziej niebezpiecznych nałogów. Spotkanie zorganizowała Małgorzata Wołoszyn.

przygot. Małgorzata Wołoszyn


Rzeszowski Salon Maturzystów Perspektywy 2008

21.04.2009 Administrator

 Maturzyści mogli  zapoznać się z problematyką związaną z zasadami przeprowadzenia egzaminów maturalnych w roku 2009 oraz z obowiązującymi na rok akademicki 2009/2010 zasadami przyjęć na I rok studiów.

 Był to równocześnie Dzień Otwarty Politechniki Rzeszowskiej. Uczniowie zwiedzali budynki i laboratoria Wydziałów: Chemii, Zarządzania i Marketingu oraz Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. Była to także okazja do odbycia rozmów z dziekanami, wykładowcami i studentami tej uczelni.

W imprezie uczestniczyli uczniowie klas: III?A, III?E, IVTS , IVTB2 pod opieką nauczycieli: E. Łuszczak, B. Piróg, R. Bis, T. Stadnik.

 przygot. B. DzikowskaKlub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest