nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Archiwum

Europejski Dzień Języków Obcych

21.04.2009 Administrator

 Europejski Dzień Języków to święto różnorodności kulturowej, językowej  i uczenia się języków przez całe życie. Ma za zadanie zwrócić uwagę na duże znaczenie nauki języków obcych, nie tylko w szkole, ale i przez całe życie. Wydarzenie to ma również podkreślić znaczenie wszystkich języków, jakimi porozumiewamy się w Europie.

Organizacją uroczystości  w naszej szkole zajęli się nauczyciele języka niemieckiego, którzy obrali sobie za zadanie uświadomienie uczniom, jak ważna jest znajomość języków obcych. Mówić językiem drugiej osoby, oznacza bowiem uczynić krok ku niej, znieść bariery i lęki.

Celem naszej szkolnej imprezy była także promocja wśród uczniów języków obcych oraz poznanie kultury krajów i obyczajów europejskich.

oprac. Andrzej Kułakowski


Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Marka Mariana Drozdowskiego

21.04.2009 Administrator

W domu jako dziecko wraz z młodszym bratem kp. Ziętkiem, późniejszym kapitanem żeglugi wielkiej – profesorem Akademii Morskiej w Szczecinie wraz z siostrami: Basią, Terenią i Zosią, często słuchaliśmy Ojca grającego na fortepianie lub mandolinie pieśni strzelecko ? legionowe i opowiadającego o bitwach stoczonych przez Szwoleżerów. Pod wpływem wspomnień z dzieciństwa traktuję Wilno jako ukochane miasto i postanowiłem z koleżanką z IH PAN Stanisławą Lewandowską ? Wilnianką, przypomnieć, w zbiorze dokumentów historycznych, powrót Polski do tego miasta i do tych ziem. Marszałek wiedział, że Wilno to historyczna stolica Litwy i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Uczył nas szacunku dla Litwinów, dla ich kultury, bo sam miał korzenie litewskie, jak wiele polskich rodzin, przepraszam za egocentryzm – jako rodzina Drozdowskich, wywodząca się z litewskiego Strasdas- drozda, później Drauzdauskasa, w wieku VIII już Drozdowskiego. Mam nadzieję, że wkrótce odwiedzicie Wilno, Ostrą Bramę, gdzie wisi voto Marszałka. czytaj więcej


69 rocznica agresji sowieckiej na Polskę

15.04.2009 Administrator

Uczniowie naszej szkoły pragnęli pokazać, że pamiętają o ofiarach agresji ZSRR na Polskę. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9.00 uformowaniem szyku uczestników (poczet sztandarowy, p. wicedyrektor Longina Ordon, delegacja Związku Sybiraków w Stalowej Woli, delegacja uczniów i nauczycieli,) na placu przed wejściem głównym do szkoły.

 

Następnie nasza delegacja przemaszerowała na cmentarz komunalny w Stalowej Woli. Na cmentarzu odbył się apel poległych, w którym oprócz delegacji naszej szkoły uczestniczyła warta honorowa żołnierzy z  zaprzyjaźnionej niżańskiej jednostki wojskowej pod dowództwem kapitana Krzysztofa Kalety.

Ponadto w hołdzie poległym żołnierzom bohaterskiej armii polskiej w imieniu społeczności  Zespołu  Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli w Mauzoleum poległych został złożony wieniec.

 

Druga część uroczystości miała miejsce w auli naszej szkoły. W imieniu dyrekcji gości- członków Związku Sybiraków w Stalowej Woli – powitała  p. wicedyrektor Longina Ordon. Następnie  p. Zbigniew Paszkiewicz, radny miejski – reprezentant Związku Sybiraków w Stalowej Woli opowiedział zgromadzonym uczniom o losach jeńców polskich oraz ludności cywilnej na terenach anektowanych przez ZSRR. Gawędę p. Paszkiewicza, poprzedził referat  ucznia Przemysława Dąbka przybliżający zebranym genezę i przebieg agresji ZSRR na Polskę. Oprawę multimedialną  stanowiła kronika  filmowa  ukazująca zbrodnie sowieckie dokonane na Polakach  w czasie ostatniej wojny.

 

W trakcie uroczystości odsłonięta została wystawa pt. ? Losy jeńców polskich w ZSRR 
w okresie II wojny światowej? pochodząca ze zbiorów naszego ucznia, Przemysława Dąbka.

        

Uroczystość była bardzo udana, o czym świadczą relacje w lokalnych mediach: telewizji kablowej ?Stella?, dzienniku ?Echo Dnia?, tygodniku ?Sztafeta?. Należy także nadmienić, iż uroczystość spotkała sie z dużym zainteresowaniem  uczniów  naszej szkoły, którzy entuzjastycznie zaangażowali się w jej przygotowanie.

 

przygot. P. Boratyński

 

 


Spotkania z historią ? Bitwa pod Terespolem

15.04.2009 Administrator

 

Organizatorem jednej z największych imprez historycznych pt. Spotkanie z historią ? Bitwa pod Terespolem był Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu oraz Urząd Miasta
w Terespolu,   przy współpracy z Kresowym Bractwem Strzelców Kurkowych im. Orła Białego i Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej. Nasza szkoła, w ramach współpracy z Polską Fundacją Kościuszkowską, otrzymała od organizatorów Spotkania z historią zaproszenie dla pocztu sztandarowego oraz do aktywnego udziału w rekonstrukcji bitwy pod Terespolem:

 .

Pragniemy serdecznie zaprosić Państwa, jako instytucję odwołującą się do
Tadeusza Kościuszki, do uczestnictwa w naszej imprezie historycznej.

Obecność delegacji wraz z sztandarem z pewnością podkreśli rangę imprezy.

 

Delegacja szkoły: wicedyrektor Longina Ordon, opiekun pocztu sztandarowego i kosynierów ?mgr Anna Kielar oraz uczniowie Przemysław Dąbek, Kamil Kotwica, Piotr Chciuk, Jarosław Golik, Mariusz Zarzycki uczestniczyli: w uroczystej mszy świętej,w ceremonii wmurowania urny z ziemią spod Racławic, Maciejowic, Terespola, Wilna i Stanów Zjednoczonych (ziemię z West Point przywiozła do Terespola, obecna na uroczystościach, pani wiceambasador Stanów Zjednoczonych Pamela Quanrud). Uczniowie naszej szkoły brali bezpośredni udział w inscenizacji Bitwy pod Terespolem. Spośród delegacji szkół, jedynie nasi uczniowie współpracowali z profesjonalistami rekonstrukcji historycznej  z Warszawy  i Białorusi. Wyrazili oni słowa uznania dla zaangażowania i zdolności improwizacyjnych naszych kosynierów.

 

Podczas całej imprezy w Terespolu odbywały się: pokazy musztry i strojów wojsk polskich i rosyjskich z epoki kościuszkowskiej, pokazy z życia obozowego i obyczajów z epoki XVIII i XIX wieku, pokazy ujeżdżania koni, taniec z ogniem oraz pieczenie kiełbasek przy ognisku.

 

Telewizja TVN Historia nakręciła film z rekonstrukcji bitwy. Czekamy na jego emisję.

Amatorską wersję fragmentów rekonstrukcji bitwy z udziałem naszych uczniów można obejrzeć na stronie:

 

http://youtube.com/watch?v=u5TEW-XdemY

 

  przygot. L. Ordon 


Sesja naukowa: Dzieje i tradycja odsieczy wiedeńskiej króla Jana III Sobieskiego

15.04.2009 Administrator

Wspomniana sesja naukowa odbyła się w ramach obchodów 325 rocznicy wiktorii wiedeńskiej w Muzeum Pałacu w Wilanowie. Honorowy patronat nad sesją naukową objął Prymas Polski Kardynał Józef Glemp.

 

W sesji uczestniczyło wiele autorytetów nauki z dziedziny historii, historii sztuki, a także przedstawicieli życia publicznego, jak: prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski (PAN), prof. dr hab. Jerzy Urwanowicz, prof. dr hab. Marek Wagner, prof. dr hab. Mirosław Nagielski, prof. dr hab. Teresa Chynczewska ? Hennel, Paweł Jaskanis ( Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie), książę Stanisław Czartoryski ( były ambasador RP w Norwegii). Podczas sesji zostały zaprezentowane referaty historyków z Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Białymstoku oraz AkademiiPodlaskiej.Tematyka referatów była związana z uwarunkowaniami geopolitycznymi odsieczy wiedeńskiej, a także jej wpływu na sytuację wewnętrzną Rzeczypospolitej. Należy nadmienić, iż członkowie delegacji szkoły brali aktywny udział w merytorycznej dyskusji na temat wygłoszonych referatów. W ramach sesji naukowej jej uczestnicy obejrzeli także wystawę zatytułowaną ?Król Jan III i towarzysze broni? prezentowaną w ramach obchodów jubileuszu 325 rocznicy wiktorii wiedeńskiej.

 

Inicjatywę udziału naszych nauczycieli w sesji naukowej ?Dzieje i tradycja odsieczy wiedeńskiej Jana III Sobieskiego? należy uznać za słuszną, gdyż pozwoliła poszerzyć horyzonty naukowe uczestników oraz przyczyniła się do promocji naszej szkoły.

przygot. P. Boratyński

 


Budowlany Zawrót Głowy

15.04.2009 Administrator

Podstawowym celem turnieju jest promocja zawodów budowlanych oraz przedstawienie młodzieży aktualnych możliwości pracy oraz dalszego doskonalenia zawodowego. Swój udział zgłosiło dwanaście szkół z całego regionu, m.in. Rzeszowa, Jasła, Krosna, Dębicy, Jarosławia, Przemyśla, Brzozowa i Mielca.

Uczniowie naszej szkoły oczywiście przyjęli zaproszenie i od pierwszego tygodnia września rozpoczęły się przygotowania. Utworzona została 11 osobowa drużyna, a opiekę nad uczniami sprawowała pani Agnieszka Grzywacz.


Wygraliśmy w internetowej ankiecie

15.04.2009 Administrator

 W roku szkolnym 2008/2009 w stalowowolskich szkołach utworzono łącznie 62 nowe klasy dla uczniów. Najwięcej z nich, bo aż 14 utworzono w Zespole Szkół nr 1 im.
Wł. Sikorskiego. Na kolejnych miejscach uplasowały się m.in. Zespół Szkół nr 2 z 12 oddziałami, Zespół Szkół nr 4 z 11 oddziałami, oraz Liceum Ogólnokształcące z 10 oddziałami. Według danych, najwięcej uczniów, który stworzyli 23 oddziały, postanowiło ukończyć technikum.

 Takie zainteresowanie szkołami technicznymi nie dziwi, zwłaszcza biorąc pod uwagę zapotrzebowanie za polskim rynku pracy właśnie ludzi z podobnymi kwalifikacjami. W dobie dużego rozwoju budowlanego nie może również szokować fakt, że to właśnie popularna Budowlanka zwyciężyła w naszej ankiecie.

 W tym roku szkoła ta obchodziła swój Złoty Jubileusz. Z tej to okazji szkoła została uhonorowana przez Barbarę Wachowicz wpisem na Listę Złotych Szkół w Polsce.
Jak zapewnia Longina Ordon, zastępca dyrektora ZS nr 2, szkoła ?gwarantuje swoim uczniom uzyskanie wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin nauki, jednocześnie
w sposób odpowiedzialny, pomaga im w poszukiwaniu systemu wartości i stwarza optymalne warunki, by każdy uczeń osiągnął sukces na miarę swoich możliwości. Szkoła stawia przed uczniami jasno określone i konsekwentnie przestrzegane wymagania?.

 Ponadto szkoła przedstawia bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie mogą skorzystać m.in. z wycieczek edukacyjnych, warsztatów laboratoryjnych z biologii, czy warsztatów odzieżowych: Młodzi projektanci mody. Longina Ordon podkreśla również rolę sportu w życiu szkoły: ?Dla pasjonatów sportu niebywałą okazją do przeżyć stał się mecz piłki halowej, jaki uczniowie ZS nr 2 rozegrali z piłkarzami Stal Stalowa Wola. Wyjątkowe emocje sportowe towarzyszyły uczestnikom i widzom Kościuszkowskiego Biegu Jubileuszowego, w którym wzięło udział 8 szkół gimnazjalnych i 6 szkół ponadgimnazjalnych z powiatu stalowowolskiego?. Miejmy nadzieję, że dobra passa Budowlanki utrzyma się przez długi okres, zaś szkoła wypuści ze swoich murów świetnie przygotowanych do zawodu absolwentów.

Drugie miejsce w ankiecie uzyskał Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, czyli popularny Staszic. To cieszące się niegasnącą renomą liceum od lat kusi swoim mitycznym wręcz prestiżem. Absolwenci Staszica rozwijają swoje zdolności w różnych dziedzinach wiedzy, by w rezultacie dostać się na wymarzoną uczelnię wyższą.

 Łącznie oddano 1103 głosy.

 


Co nowego w roku szkolnym 2008/2009

15.04.2009 Administrator

 Z tej okazji spotkanie nauczycieli i uczniów progu nowego roku szkolnego przybrało wyjątkowy, uroczysty charakter. Rangę tego wydarzenia uświetniła obecność gości: prof. dr hab. Mariana Marka Drozdowskiego – Profesora PAN, Prezesa Stowarzyszenia Budowy Pomnika Tadeusza Kościuszki w Warszawie i Prezesa Fundacji Sienkiewiczowskiej w Warszawie, Starosty Stalowowolskiego -Wiesława Siembidy, pułkownika Krzysztofa Sobczaka – Dowódcy Jednostki Wojskowej w Nisku, p. Jacka Kozdronkiewicza ? prezesa Zarządu Rejonowego LOK w Stalowej Woli i p. kapitana Adama Rychlaka – weterana walk II wojny światowej.

 Mając na względzie rangę wychowania obywatelskiego i patriotycznego, jaki dominować będzie w procesie dydaktycznym i wychowawczym klasy o edukacji wojskowej, prof. dr hab. Marian Drozdowski przygotował celowo dla uczniów naszej szkoły Wykład inauguracyjny, podejmujący zagadnienie etosu obywatelskiego Marszałka Józefa Piłsudskiego. Profesor Drozdowski w podzięce za efekty pracy wychowawczej szkoły podarował naszej placówce osobiste pamiątki: kopii obrazu Matki Boskiej Opolskiej i gipsowy odlew maski pośmiertnej Marszałka Piłsudskiego oraz oryginalne mapy  i pamiątki z czasów Insurekcji Kościuszkowskiej i II wojny światowej. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Budowy Pomnika Tadeusza Kościuszki w Warszawie i Sekcji Biografistyki Towarzystwa Historycznego, Pan Profesor na ręce Pana Dyrektora Włodzimierza Smutka przekazał Dyplom ? Gratulacje i Podziękowanie dla Zespołu Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki za wzorowe pielęgnowanie tradycji patrona szkoły, zarówno wśród młodzieży, jak i w mieście.

 Naszym zdaniem Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli przez swe dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie pracy wychowawczej może być wzorem dla innych szkół, które noszą imię Naczelnika i wkrótce stworzy w skali regionalnej i ogólnopolskiej Federację Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Polsce. Ze szczególnymi wyrazami podzięki zwracam się do Pana Dyrektora mgr Włodzimierza Smutka i jego zastępców: mgr Longiny Ordon, mgr inż. Lucyny Dul , mgr Renaty Kazany.

                                                                                    Z wyrazami głębokiego szacunku

                                                                                prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski

 Ważkim momentem uroczystości było podpisanie porozumienia w sprawie objęcia patronatem przez Jednostkę Wojskową w Nisku klasy Liceum Ogólnokształcącego o edukacji wojskowej. Porozumienie podpisane przez: Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki ? mgr Włodzimierza Smutka, Starostę Stalowowolskiego Wiesława Siembidę i Dowódcę Jednostki Wojskowej w Nisku- pułkownika Krzysztofa Sobczaka dotyczyło także współpracy celem zapewnienia odpowiednich warunków edukacji ogólnokształcącej i edukacji wojskowej dla uczniów nowo powstałej klasy.

Podczas uroczystości miały także miejsce: uhonorowanie p. wicedyrektor Longiny Ordon Medalem Fundacji Sienkiewiczowskiej w Warszawie za efekty pracy dydaktycznej
i wychowawczej oraz wyjątkowy koncert instrumentalny muzyka p. Marka Broniewskiego, który poprowadzi w naszej szkole edukację muzyczną zespołów wokalnych
i instrumentalnych.

 Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest