nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

PO WER/Praktyki zawodowe – lepszy start w życiu zawodowym

Dzień Hiszpański technika cyfrowych procesów graficznych

15.02.2019 Jakub Bożek

7 lutego 2019 roku uczniowie klas 3 TEC i 4 TEC kształcący się w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych zorganizowali Dzień Hiszpański, podczas którego relacjonowali przebieg praktyk zagranicznych w Hiszpanii.

czytaj więcej


Energetyczni i Sanitarni i ich Dzień Hiszpański

03.02.2019 Jakub Bożek

25 stycznia 2019 roku w ZSP Nr 2 w Stalowej Woli uczniowie kształcący się w zawodach technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i technik urządzeń sanitarnych relacjonowali swoje  wrażenia z  pobytu na praktykach zagranicznych w Hiszpanii w ramach projektu pt:

 
 
 
 
czytaj więcej


Zapytanie ofertowe Nr 17/P/2018

19.12.2018 Jakub Bożek

Ogłaszamy zapytanie ofertowe dot. ZAKUPU SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

w związku z realizacją projektu pt: „Praktyki zawodowe – lepszy start w życiu zawodowym” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER

czytaj więcej


Podbój Hiszpanii przez uczniów TLP

10.12.2018 Jakub Bożek

1 grudnia 2018 roku 16 uczniów uczących się w zawodach technik logistyk i technik eksploatacji portów i terminali z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli wyjechało na praktyki zagraniczne do Hiszpanii do miejscowości Sevilla, w ramach projektu  pt: „Praktyki zawodowe – lepszy start w życiu zawodowym ” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów  i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie  i szkolenia zawodowe współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 
czytaj więcej


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr 16/P/2018

30.11.2018 Jakub Bożek

Zamawiający, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli , pragnie poinformować o wyniku postępowania dotyczącego ogłoszenia w trybie zapytania cenowego na NA UBEZPIECZENIE OD WYPADKÓW PRZY PRACY OC, NNW, KL  DLA 18 OSÓB PODCZAS PODRÓŻY DO/Z HISZPANII I W CZASIE POBYTU W HISZPANII NA PRAKTYKACH ZAWODOWYCH, czytaj więcej


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr 15/P/2018

30.11.2018 Jakub Bożek

Zamawiający, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, pragnie poinformować o wyniku postępowania dotyczącego ogłoszenia w trybie zapytania cenowego na NA ZAKUP APARATU CYFROWEGO, realizowanego w ramach ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 145/P/2018 w ramach projektu pt:

czytaj więcej


Graficy w Hiszpanii

21.11.2018 Jakub Bożek

10 listopada 2018 roku 17 uczniów uczących się w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  ze Stalowej Woli wyjechało na praktyki zagraniczne do Hiszpanii do miejscowości Sevilla w ramach projektu  pt: „Praktyki zawodowe – lepszy start w życiu zawodowym ” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

czytaj więcej


Zapytanie ofertowe Nr 16/P/2018

21.11.2018 Jakub Bożek

Ogłaszamy zapytanie ofertowe dotUBEZPIECZENIA OD WYPADKÓW PRZY PRACY OC, NNW, KL  DLA 18 OSÓB PODCZAS PODRÓŻY DO/Z HISZPANII I W CZASIE POBYTU W HISZPANII NA PRAKTYKACH ZAWODOWYCH

czytaj więcej


Zapytanie ofertowe Nr 15/P/2018

20.11.2018 Jakub Bożek

Ogłaszamy zapytanie ofertowe dot.  ZAKUPU APARATU CYFROWEGO w związku z realizacją projektu pt: „Praktyki zawodowe – lepszy start w życiu zawodowym ” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

czytaj więcej


Dzień hiszpański dla zawodu technik przemysłu mody

09.11.2018 Andrzej Kułakowski

6 listopada 2018 roku w ZSP Nr 2 w Stalowej Woli uczennice kształcące się w zawodzie technik przemysłu mody relacjonowały swoje wrażenia z pobytu na praktykach zagranicznych w Hiszpanii w ramach projektu pt: „Praktyki zawodowe – lepszy start w życiu zawodowym ” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

czytaj więcejKlub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest