nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Dla Kandydatów

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klas sportowych

18.05.2017 Elżbieta Zawisza

1wazne

Sprawdziany uzdolnień kierunkowych (in. testy sprawnościowe) dla kandydatów do klas sportowych 2017/2018 odbędą się w następujących terminach:

  • do klasy wojskowej (I-W, LO) – 30 maja 2017 r. (wtorek) godz. 9.00,

  • do klasy piłkarskiej (1-TD, technik budowy dróg) – 02 czerwca 2017 r. (piątek) godz. 8.30.

Terminy dodatkowe dla kandydatów, którzy nie będą mogli uczestniczyć w teście w I terminie:

czytaj więcej


DLA KANDYDATÓW czyli jak zostać przyjętym do szkoły

14.05.2017 Elżbieta Zawisza

images

Rekrutacja do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru (https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat).

 

Absolwentom gimnazjów z powiatu stalowowolskiego indywidualne konta w systemie zakładają  ich macierzyste gimnazja. Kandydaci spoza powiatu powinni samodzielnie założyć takie konto lub za pośrednictwem naszej szkoły.

Korzystając z konta należy uzupełnić swoje dane osobowe, wybrać oddziały z maksymalnie 3 szkół i wydrukować gotowe podanie/wniosek o przyjęcie do szkoły.

czytaj więcej


Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły na rok 2017/2018

24.04.2017 Elżbieta Zawisza

1wazne

 

 

W związku z egzaminem maturalnym z języka obcego w dniu 08 maja 2017 r. wniosek o przyjęcie do szkoły można składać od 09 maja 2017 r. w Punkcie Naboru w bibliotece.


Zarządzenie w sprawie ustalenia zawodów

21.04.2017 Elżbieta Zawisza

1wazne

Poniżej przedstawiono Zarządzenie Nr 23/2017 Dyrektora ZSP Nr 2 w sprawie ustalenia zawodów w których kształcić będzie szkoła.

                                               ZOBACZ [PDF]


21.04.2017 Elżbieta Zawisza

1wazne

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STALOWEJ WOLI

NA ROK SZKOLNY 2017/2018


Warunki i kryteria rekrutacji uczniów do klas pierwszych

 

 

Podstawę rekrutacji uczniów do klas pierwszych 2017/2018 stanowi Zarządzenie Nr 8/2017 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 14 kwietnia 2017 r.   na podstawie art. 204 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/18 – 2019/20 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r poz.586).

Zobacz całość [PDF]


Kierunki kształcenia w klasach pierwszych 2017/2018

04.04.2017 Elżbieta Zawisza


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3 lata)

klasa o edukacji wojskowej   (oddział sportowy – karate, pływanie, strzelectwo sportowe)TECHNIKUM (4 lata)

technik budownictwa

technik budowy dróg (oddział sportowy – piłka nożna)

technik inżynierii sanitarnej

technik logistyk

technik przemysłu mody

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

– technik grafiki i poligrafii cyfrowej

technik geodeta

– technik eksploatacji portów i terminali 

technik inżynierii środowiska i melioracji

technik chłodnictwa i klimatyzacji

 


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3 lata)

murarz – tynkarz

monter sieci i instalacji sanitarnych

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwieKlub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

ZGŁOŚ SWOJĄ KANDYDATURĘ DO NOWYCH WŁADZ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO! ♦ ZGŁOŚ SWOJĄ KANDYDATURĘ DO NOWYCH WŁADZ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO! ♦ ZGŁOŚ SWOJĄ KANDYDATURĘ DO NOWYCH WŁADZ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO! ♦ ZGŁOŚ SWOJĄ KANDYDATURĘ DO NOWYCH WŁADZ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO!


 

  CTWA I KLIMATYZACJI

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest