nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji dot. klas sportowych 2019/2020

28.02.2019 Elżbieta Zawisza

Zarządzeniem Nr 6/2019 oraz Nr 7/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 dot. rekrutacji, ustalono m. in.:

 

1. Terminy przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych/testów sprawnościowych dla kandydatów do klas sportowych:

 

– klasa LO o edukacji wojskowej – 16 maja oraz 23 maja 2019 r. (godz. 10:00)

 

– klasa LO z programem sportowym piłki nożnej – 13 maja oraz 20 maja 2019 r. (godz. 09:00),

 

2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej odbędzie się 11 czerwca 2019 r.


Terminy rekrutacja 2019/2020

31.01.2019 Elżbieta Zawisza

Kuratorium Oświat w Rzeszowie opublikowało harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

 

 

 

HARMONOGRAMKlub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest