nivo slider image

Terminy rekrutacji

28.02.2018 Elżbieta Zawisza

1wazne

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 określa Zarządzenie Nr 2/2018 Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

 

ZARZĄDZENIE [PDF] 

 

 


Zarządzenie Dyrektora szkoły w sprawie rekrutacji

28.02.2018 Elżbieta Zawisza

1wazne

Poniżej przedstawiono ofertę edukacyjną na rok szkolny 2018/2019 wraz z określeniem przedmiotów punktowanych ze świadectwa ukończenia gimnazjum oraz tych, które będą realizowane w trybie rozszerzonym. 

 

 

OFERTA [PDF]

 

 

Poniżej znajduje się informacje na temat terminów przeprowadzenia sprawdzianów uzdolnień kierunkowych do klas sportowych oraz językach obcych.

 

TERMINY [PDF]

 

 Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest