nivo slider image

Nabór elektroniczny

28.02.2018 Elżbieta Zawisza

1wazne

Rekrutacja do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru (https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat).

 

Absolwentom gimnazjów z powiatu stalowowolskiego indywidualne konta w systemie zakłada  ich macierzyste gimnazjum. Kandydaci spoza powiatu powinni samodzielnie założyć takie konto lub za pośrednictwem naszej szkoły.
Korzystając z konta należy uzupełnić swoje dane osobowe, wybrać oddziały z maksymalnie 3 szkół i wydrukować gotowe podanie/wniosek o przyjęcie do szkoły.

 

Wydrukowane z systemu wnioski o przyjęcie  należy przynieść tylko do szkoły pierwszego wyboru – do nas od 09 maja 2018 r. do 12 czerwca 2018 r. do Punktu Naboru w bibliotece szkolnej.
Każdy wniosek, podpisany przez kandydata oraz jego rodzica, powinien wskazywać wybór oddziałów w maksymalnie 3 szkołach (nasze oddziały na:
zsnr2.stalowa-wola.pl).

 

Kandydaci do klas sportowych będą dodatkowo uczestniczyli w sprawdzianach uzdolnień kierunkowych, które odbędą się w następujących terminach:

  • klasa sportowa LO (piłka nożna) – 21.05.2018 i 25.05.2018 r.

  • klasa o edukacji wojskowej LO – 22.05.2018 i 29.05.2018 r.

  • klasa technika eksploatacji portów i terminali – 22.05.2018 i 29.05.2018 r.

 

Od 22 czerwca do 27 czerwca 2018 r. kandydaci spoza powiatu stalowowolskiego powinni donieść świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Kandydaci z naszego powiatu nie przynoszą świadectw i zaświadczeń ponieważ oceny wpisują do systemu ich macierzyste gimnazja.

 

29 czerwca 2018 r. zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia – każdy kandydat znajdzie także odpowiednią informację na swoim koncie w systemie elektronicznym.  
Jeżeli kandydat chce zmienić oddział/szkołę do której został zakwalifikowany może wypełnić i złożyć odwołanie.
Osoby zakwalifikowane potwierdzają wolę podjęcia nauki i dostarczają zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych (skierowania wydaje szkoła), dwie fotografie, kartę zdrowia z gimnazjum, oświadczenie o wyborze religii/etyki, a kandydaci do klas sportowych przynoszą dodatkowo pisemną zgodę rodziców (druk wydaje szkoła) i zaświadczenie od lekarza sportowego.

 

06 lipca 2018 r. nastąpi publikacja list kandydatów przyjętych do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. Indywidualna informacja dla każdego kandydata będzie opublikowana na jego koncie w systemie naboru.Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest