nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Samorząd Uczniowski

KONCERT CHARYTATYWNY – 8 MARCA 2012 ROKU

04.03.2012 Administrator

 
W programie koncertu są przewidziane następujące atrakcje: 2 kabarety, piosenki  i pokaz mody na wesoło, a wszystko w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Cena biletu to tylko 2 zł od osoby, a cel szlachetny.  Za uzyskane w ten sposób pieniądze zakupimy paczki żywnościowe na Święta Zmartwychwstania Pańskiego dla najbardziej potrzebujących rodzin uczniów naszej szkoły. Chętni uczniowie wpłacają pieniądze do skarbnika lub przewodniczącego klasy. Następnie zebraną kwotę wraz z listą uczniów należy przekazać do p. Lucyny Iwaszczuk lub p. Renaty Pachacz do dnia 6 marca 2012 roku do godz. 13.30.
 
Zapraszamy do licznego udziału!!!

Fotograficzny Konkurs Walentynkowy rozstrzygnięty

02.03.2012 Administrator

 
Komisja konkursowa w składzie p. Lucyna Iwaszczuk, p. Renata Pachacz i zarząd SU – przewodnicząca Karolina Moskal, zastępca przewodniczącego Sandra Soból i członkowie: Agata Pieróg  i Albert Warchoł wybrali zwycięzcę konkursu. Wygrała Aleksandra Sikora z klasy I aw. Zdjęcie zgłoszone  przez nią do konkursu zachwyciło jurorów zarówno samymi walorami artystycznymi subtelnością, doskonałą jakością jak i pomysłem. Dla zwyciężczyni została ufundowana nagroda w postaci 2 biletów do kina.
 
Gratulacje!  
 
 
 
 
 

Konkurs na najciekawszą kartkę wielkanocną

28.02.2012 Administrator

                                                                                                                                                                                                                                                                 
REGULAMIN KONKURSU

1. Celem Konkursu jest zachęcenie młodzieży do przygotowania własnoręcznie zrobionej kartki wielkanocnej.
 
2. Zadaniem uczestnika Konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie dowolną techniką graficzną lub plastyczną (narysowanie, namalowanie, itp.) kartki wielkanocnej zawierającej motyw kojarzący się ze świętami Wielkiej Nocy.
 
3. Kartka nie może zawierać życzeń.
 
4. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń naszej szkoły.
 
5. Format kartki nie może przekroczyć formatu A4.
 
6. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną kartkę.
 
7. Kartki zgłoszone do konkursu nie mogą mieć autora zespołowego.
 
8. Prace należy dostarczyć do dnia 23 marca 2012 r., do godz. 13.00 do p. Lucyny Iwaszczuk lub p. Renaty Pachacz.
 
9. Komisja konkursowa wyłoni 3 najlepsze prace.  Na zwycięzców czekają nagrody i dyplomy. Wyniki zostaną ogłoszone przez radiowęzeł i umieszczone na stronie szkoły.
 
10.Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas charytatywnego przedstawienia wielkanocnego. 
 
 
R. Pachacz 

Konkurs na najładniejszą pisankę

28.02.2012 Administrator

 

REGULAMIN KONKURSU

 

1. Uczestnikiem konkursu może być uczeń, rodzic, nauczyciel lub inny pracownik szkoły.

 

2. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie jednej pisanki wielkanocnej (wydmuszki) dowolną techniką, z wykorzystaniem dowolnych surowców i materiałów.

 

3. Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, poziom trudności wykonania, kolorystyka, oryginalność pomysłu, dekoracyjność, kompozycja, wkład pracy i ogólne wrażenie estetyczne.

 

4. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

 

5. Pisankę obowiązkowo należy opatrzyć w metryczkę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, klasę oraz odpowiednio zabezpieczyć celem uniknięcia uszkodzeń.

 

6. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą: prezydium SU, opiekunowie SU i przedstawiciel Rady Rodziców.

 

7. Komisja Konkursowa wybierze 3 najlepsze prace, które zostaną nagrodzone. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie szkoły i ogłoszona przez szkolny radiowęzeł. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy.

 

8. Termin złożenia prac 2 kwietnia 2012 roku do godz. 14.00. Prace proszę skaładać u p. Lucyny Iwaszczuk lub p. Renaty Pachacz.

 

9. Ogłoszenie wyników 4 kwietnia 2012 roku. 

 

R. Pachacz 

 


Konkurs na palmę wielkanocną

28.02.2012 Administrator

 
Regulamin konkursu na Palmę Wielkanocną.

1. Konkurs jest organizowany przez SU ZSP Nr 2 im. T. Kościuszki w Stalowej Woli.
 
2. Do konkursu uczestnicy,  tzn. jedna klasa, przygotowują jedną palmę.
 
3. Technika dowolna. Przy ocenie jury zwróci szczególną uwagę na użycie materiałów ekologicznych i szczegóły zgodne z tradycją naszego regionu.
 
4. Prace muszą posiadać następujące dane:  nazwę klasy, imię i nazwisko wychowawcy.
 
5. W terminie do 28 marca 2012 r. prace należy dostarczyć  do opiekunów SU p. Lucyny Iwaszczuk lub p. Renaty Pachacz.
 
6. Oceny prac dokona komisja konkursowa w składzie: prezydium samorządu uczniowskiego, opiekunowie SU, nauczyciel języka polskiego.
 
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 marca 2012 r. o godz. 12.00. Wyniki zostaną podane przez szkolny radiowęzęł i umieszczone na stronie internetowej szkoły. 
 
8. Dla zwycięskich klas zostaną wręczone ich przedstawicielom  dyplomy,  wyróżnienia, oraz nagrody.
 
9. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas charytatywnego przedstawienia wielkanocnego. 
 
 
 
R. Pachacz 

Konkurs na stronę internetową SU

27.02.2012 Administrator

 

 

Regulamin konkursu na najlepszą stronę internetową Samorządu Uczniowskiego.

 

1. Konkurs został zorganizowany dla uczniów ZSP Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej strony internetowej zgodnie z kryteriami.

 

 

2. Ocenie podlega całość strony.

 

 

3. Strona powinna zawierać następujące zakładki:

– O nas

– Poczty sztandarowe

– Kontakt

– Praca samorządu

– Numerki niepytane

– Pasje

– Galeria

– Ogłoszenia

– Ważne linki ( np. telefon zaufania, poradnie, fundacje itp. potrzebne uczniom informacje).

 

 

4. Strony będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:

a. treść merytoryczna (w tym poprawność językowa i stylistyczna),

b. układ treści (rozmieszczenie, sposób powiązania hiperłączami, itp.),

c. przestrzeganie praw autorskich,

d. przestrzeganie zasad etyki,

e. technologia tworzenia strony.

 

 

5. Uczeń odpowiada za całość treści swojej strony.

 

 

6. Strony niezgodne z regulaminem zostaną wyłączone z konkursu.

 

 

7. Termin zgłoszenia prac upływa 31 III 2012 r. Strona powinna być opublikowana w Internecie i przekazana komisji na płycie (za pośrednictwem p. L. Iwaszczuk, s. 29).

 

 

8. W skład Komisji Konkursowej wchodzą nauczyciele informatyki, przewodniczący SU, opiekun SU.

 

 

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 kwietnia br.

 

 

10. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

 

 

Członkowie samorządu
z opiekunem p. Lucyną Iwaszczuk


Konkurs na plakat pt. ?Przeciwko zagrożeniom? rozstrzygnięty

22.02.2012 Administrator

medyka
 
Była to już XI edycja  konkursu  organizowanego corocznie dla uczniów klas pierwszych technikum i liceum ogólnokształcącego, propagującego zdrowy styl życia, bez nałogów.
Zainteresowanie konkursem było ogromne. Po burzliwych obradach,  spośród kilkudziesięciu niezwykle interesujących prac, komisja konkursowa w składzie:
 
Karolina Moskal  przewodnicząca 
mgr Lucyna Iwaszczuk  członek 
mgr Małgorzata Chojnacka-Szempruch  członek 
mgr Renata Pachacz     członek 
Sandra Soból    członek 


wyłoniła następujących zwycięzców i wyróżnionych.   
 
 

 

I miejsce – Aleksandra Lis, kl I AW

autorka pracy pt. „One nie dadzą Ci nieba” 

 
 
          
 
II miejsce – Kinga Dudek ,  klasy I aw,
    autorka pracy pt. ?Marihuana Cię wypala?

 

 
III miejsce –  Joanna Pięta,  klasa I TL,
    autorka pracy pt. ?Nie daj się uwięzić?

 


Komisja przyznała również wyróżnienia dla  dwóch uczennic:
  

 

   

 

    
 1 wyróżnienie- Marta Rajtar,  klasa I TBO,

autorka pracy pt.?Dopalacze zabijacze? 

  
2 wyróżnienie- Joanna Kobylarz, klasa ITBO
           autorka pracy pt. ?Zakupoholiczka?.

 

               
Zwycięzcy otrzymają nagrody ufundowane przez Dyrektora szkoły, pana mgr Włodzimierza Smutka. A wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, składamy wyrazy podziwu za wrażliwość, pomysłowość, oryginalność i odwagę. 
Gratulacje!!!

Akcja GÓRA GROSZA

16.02.2012 Administrator

? Za jeden grosz nie można nic kupić, jednak jeśli uzbieramy olbrzymią ?górę grosza?, to naprawdę możemy zebrać ogromny fundusz. W ramach tej akcji to dzieci pomagają dzieciom i przez te dwa tygodnie będą zbierać drobne monety na pomoc dla domów dziecka czy rodzin zastępczych. Według statystyk 22 tys. dzieci przebywa w domach dziecka, a 62 tys. ? w rodzinach zastępczych, więc jest komu pomagać, a dzieciaki czekają na waszą pomoc ? mówiła koordynatorka akcji ?Góra Grosza? Elżbieta Prządka z Towarzystwa ?Nasz Dom?.      
                                                                                                                                 
Zebrane środki tak jak w latach ubiegłych zostaną wykorzystane na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie nowych domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych domów zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które są w trakcie przekształceń i realizują prorodzinne programy wychowawcze.
Zbiórkę na terenie szkoły przeprowadzili uczniowie z klasy II bw :
 Monika Tofilska, Diana Pudełko, Paulina Węglarz, Aleksandra Kułaga, Dawid Puzio, Ewelina Skrzypacz i Dorota Kozdra
W tegorocznej akcji zebraliśmy 30 kilogramów grosza, tzn. 8226 sztuk monet. Suma zebranych pieniędzy to 288 zł i 29 groszy.  
Składamy serdeczne podziękowanie za włożony trud w zbiórkę i liczenie pieniędzy a szczególnie darczyńcom, wśród których byli i tacy, którzy przynieśli pokaźne skarbonki z drobnymi pieniędzmi. 
Dziękujemy!

Walentynki

12.02.2012 Administrator

Zachęcamy wszystkich do  zabawy, która  może być nie tylko urozmaiceniem szkolnej codzienności, ale także świetną okazją na wyznanie swoich uczuć . 
Z okazji Walentynek Samorząd Uczniowski proponuje również konkurs na najpiękniejsze zdjęcie zakochanych. Swoje fotografie prosimy wysłać na adres usamorzad@gmail.com
Dla zwycięzcy przewidujemy  nagrodę.


Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest