nivo slider image

Egzamin zawodowy

Próbny egzamin zawodowy 2017

29.11.2017 Jakub Bożek

Kwalifikacja A.33

Kwalifikacja B.36


Uwaga zmiana sal Egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin)

12.06.2014 Jakub Bożek

Zmiana sal w których będą odbywać się Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie!!!

ETAP PISEMNY


Zawód: Technik urządzeń sanitarnych kl. II-TSI(1/2)

Kwalifikacja: B.08 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

16 czerwca 2014 godz. 8.00, sala 77


Zawód: Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych kl. II-1/3(2/2)

Kwalifikacja: B.08 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

16 czerwca 2014 godz. 8.00, sala 65


Zawód: Technik logistyk kl. 
II-TLO(1/2)

Kwalifikacja: A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

16 czerwca 2014 godz. 10.00, sala 77


Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

25.02.2014 Jakub Bożek

Poniżej do pobrania dla zainteresowanych informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, w poszczególnych zawodach w których nasza Szkoła kształci lub będzie kształcić. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury.

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 712616

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905

Murarz-tynkarz 711204

Technik budownictwa 311204

Technik cyfrowych procesów graficznych 311911

Technik drogownictwa 311206 czytaj więcej


Informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

27.12.2013 Jakub Bożek

Prezentacja przedstawiająca zasady i przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Egzamin


Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Jakub Bożek

deklaracja format doc

deklaracja format pdf


Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

14.11.2013 Jakub Bożek

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – styczeń 2014 r.

 

Kl. 2-2A, 2-2B – Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Kwalifikacja B.05 Montaż systemów suchej zabudowy

 

Część pisemna  – 10 stycznia 2014 r. godz. 12.00,

Część praktyczna od 3 stycznia do 28 lutego 2014 r. (o dokładnym terminie części praktycznej egzaminu uczniowie zostaną poinformowani indywidualnie)


Informacja o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w 2011 r.

15.05.2011 Administrator

13 czerwca 2011 r. (poniedziałek) godz. 12.00


Etap praktyczny planowany jest:
14.06.2011r.(wtorek) godz. 9.00 dla absolwentów Technikum 
w zawodzie : 
-technik budownictwa
-technik technologii odzieży
-technik urządzeń sanitarnych. 
Dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie :

– murarz- 28.06-01.07.2011r. w Ośrodku Egzaminacyjnym

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli,


– posadzkarz
04.07-06.07.2011r.w Ośrodku Egzaminacyjnym

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli,


-technolog robót wykończeniowych w budownictwi
e 29.06-30.06.2011r.

w Ośrodku Egzaminacyjnym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli,

 

– monter instalacji i urządzeń sanitarnych w Ośrodku Egzaminacyjnym

w Centrum Kształcenia Praktycznego w Stalowej Woli,


– stolarz w Ośrodku Egzaminacyjnym w Zespole Szkół 
w Janowie Lubelskim.


Egzamin Zawodowy

18.06.2010 Administrator

 Etap praktyczny dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej odbywać się będzie w dniach  29.06.2010- 30.07.2010 według indywidualnych harmonogramów- uczniowie zostaną poinformowani o dacie,  godzinie i miejscu przystąpienia do egzaminu.

 

 Etap praktyczny dla wszystkich absolwentów technikum odbędzie się 22.06.2010 ? wtorek– rozpoczęcie egzaminu o godzinie 9.00. Egzamin odbywać będzie się na auli szkoły. W dniu egzaminu należy zgłosić się w szkole 45 minut przed godziną jego rozpoczęcia. Należy posiadać dokument potwierdzający tożsamość i numer ewidencyjny PESEL. Na egzamin należy przynieść : kalkulator , ołówek ,gumkę ,  linijkę.

 
lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest