nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

LO - edukacja ogólna - piłka nożna

04.02.2019 Administrator

 

Naszym celem jest osiąganie przez uczniów najlepszych wyników, zarówno w sporcie, jak i nauce. Dążymy do utrzymania wysokich standardów w edukacji oraz szkoleniu piłkarskim, tak aby wzmocnić karierę sportową każdego ucznia.
Gwarantujemy wysoki poziom edukacji ogólnej i sportowej. Zapewniamy wysoką jakość kształcenia, wychowania i opieki. Wyposażamy uczniów w wiedzę i umiejętności ułatwiające im osiąganie sukcesów na dalszych etapach kształcenia i właściwy start w dorosłe życie. Wychowujemy młodzież w duchu tolerancji, wrażliwą na zło i krzywdę drugiego człowieka.
Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę trenerską oraz uczestnictwo w turniejach i obozach sportowych. Przygotowujemy uzdolnioną sportowo młodzież do reprezentowania szkoły w rozgrywkach na najwyższym poziomie. Posiadamy obiekty sportowe, które zapewniają optymalną infrastrukturę dla takiego rodzaju klasy.

 

Informacje dodatkowe

 

W zakresie rozszerzonym nauka w tej klasie odbywa się z języka angielskiego, matematyki i geografii. Lekcje języka angielskiego w zakresie rozszerzonym stanowią poszerzenie standardowych zagadnień zarówno leksykalnych, jak i gramatycznych. Pozwala to uczniom na swobodne przystąpienie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym. Ponadto ilość lekcji (5 godz. tygodniowo) stwarza możliwość szczegółowego zapoznania się z kulturą i obyczajami krajów anglojęzycznych oraz skonfrontowania tej wiedzy z naszą rodzimą kulturą i tradycją. Lekcje języka angielskiego wzbogacone są o tematyczne panele dyskusyjne dające możliwość rzeczywistej konfrontacji językowej. Ciekawym urozmaiceniem jest także zapoznanie z leksyką militarną i wojskową zbieżną z profilem edukacyjnym klasy. Wszystko to zaś oferujemy w przyjaznej i życzliwej atmosferze.
Matematyka w pierwszej klasie LO o edukacji wojskowej jest realizowana na poziomie rozszerzonym ze względu na możliwość kontynuowania wybranego kierunku kształcenia na wyższych uczelniach. Na uczelnie techniczne i wojskowe na etapie rekrutacji matematyka zdawana na maturze na poziomie rozszerzonym jest jedną ze składowych decydujących o przyjęciu kandydata. Również matura od 2015 r. będzie wymagała od ucznia obowiązkowego zdawania przedmiotów dodatkowych. Dlatego realizując rozszerzenie z matematyki dajemy Wam możliwość dobrego przygotowania do matury oraz wyboru renomowanej uczelni.
Geografia jako przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym umożliwia przygotowanie ucznia do studiów na kierunkach przyrodniczych i technicznych. Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z geografii są jedną ze składowych naliczania punktów rankingowych podczas rekrutacji na kierunki realizowane przez uczelnie wojskowe i techniczne. Podczas zdobywania wiedzy uczniowie mają możliwość uczestniczenia w ciekawych wycieczkach przedmiotowych: np. terenowa edukacja ekologiczna, warsztaty geograficzne i inne.

 

 

Studia na uczelniach wyższych

 

Akademia Wychowania Fizycznego Rzeszów (wychowanie fizyczne)
Akademia Wychowania Fizycznego Kraków
Akademia Wychowania Fizycznego Wrocław
Akademia Wychowania Fizycznego Kielce

 

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

 

Realizacja programu klasy sportowej liceum ogólnokształcącego o specjalności piłka nożna odbywa się na obiektach sportowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli. Na terenie szkoły znajdują się: boisko ze sztuczną nawierzchnią trawiastą typu ?orlik? na którym odbywają się zajęcia specjalistyczne z piłki nożnej, sala gimnastyczna w której realizowane są zajęcia z innych dyscyplin sportowych oraz doskonalone są zdolności motoryczne (koordynacja) i umiejętności techniczno ?taktyczne uczniów.

 

W pobliżu sali gimnastycznej znajduje się bieżnia lekkoatletyczna, na której odbywają się zajęcia wytrzymałościowe i lekcje z konkurencji lekkoatletycznych. Ponadto w kompleksie szkoły znajduje się siłownia z wyposażeniem ukierunkowanym na dyscyplinę sportową piłka nożna oraz sala fitness. Uczniowie naszej szkoły mogą również korzystać z pełnowymiarowych boisk o nawierzchni sztucznej i naturalnej znajdujących się na obiektach MOSIR w Stalowej Woli.

 Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest