nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

LO - edukacja wojskowa

14.11.2018 Administrator

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE O EDUKACJI WOJSKOWEJ (KLASA SPORTOWA)

 

Podstawowym celem kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym o edukacji wojskowej (klasa sportowa) jest zapewnienie absolwentom dobrego przygotowania ogólnokształcącego umożliwiającego zdanie egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie kształcenia w szkołach pomaturalnych i wyższych, które przygotowują kandydatów do służb mundurowych ? Sił Zbrojnych RP, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej. Liceum Ogólnokształcące realizuje program rozszerzony o edukacji wojskowej z programem sportowym: karate, strzelectwo, pływanie (w r. szkol. 2019/2020 również klasa z programem: tenis stołowy, lekkoatletyka, strzelectwo i pływanie). Wraz z nauką zagadnień z zakresu specjalności wojskowej zapewnia się pełną realizację podstaw programowych z przedmiotów ogólnokształcących oraz kreowanie obrazu wojska i spraw związanych z obronnością Państwa i województwa podkarpackiego na zajęciach dodatkowych (poligonowych, na strzelnicy, z terenoznawstwa, musztry wojskowej, na basenie, sztuki walki). Uzupełnieniem kształcenia ogólnowojskowego są obozy zimowe i letnie, poligonowe oraz różnego rodzaju szkolenia w terenie.

Nasi uczniowie są mistrzami Polski w Mistrzostwach Sportowo-Obronnych Stowarzyszeń Młodzieżowych o Nagrodę Ministra Obrony Narodowej. Co roku biorą udział w Otwartych Wojewódzkich Mistrzostwach Ligi Obrony Kraju w Krosie Strzeleckim zajmując najwyższe miejsca. Zajęcia z karate odbywają się w profesjonalnie przygotowanej sali, uczniowie mogę też uczestniczyć w wyprawach survivalowych, wycieczkach rowerowych i kajakowych, a także wykazać się hartem ducha i ciała biorą udział w kąpielach w zimnej wodzie Stalowowolskiego Związku Lodołamaczy (morsowanie) oraz różnego rodzaju zwodach pływackich czy lekkoatletycznych. Oprócz strzelectwa sportowego i karate uczniowie mają też zajęcia z pływania na basenie MOSiR-u.

 

Informacje dodatkowe

 

Szkoła ma podpisane porozumienia i stale współpracuje z Akademią Obrony Narodowej, LOK w Stalowej Woli, 3 Batalionem Inżynieryjnym w Jednostce Wojskowej w Nisku, Związkiem Strzeleckim ?Strzelec?.

Liceum Ogólnokształcące o edukacji wojskowej realizuje program nauczania typowy dla każdego liceum ogólnokształcącego, a dodatkowe zajęcia rozwijają zainteresowania i pasje uczniów. W związku z tym absolwenci klasy Liceum Ogólnokształcącego o edukacji wojskowej mogą wybierać każdy kierunek kształcenia w zależności od swoich planów i marzeń na przyszłość.

 

Sylwetka absolwenta

 

Zakłada się, że absolwent Liceum Ogólnokształcącego o edukacji wojskowej powinien umieć:

 

 • samodzielnie wybrać drogę przyszłej działalności zawodowej lub naukowej zgodnie z zainteresowaniami i predyspozycjami oraz potrzebami społecznymi,

 • posługiwać się dwoma językami obcymi ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa i terminologii wojskowej,

 • organizować i kierować małymi grupami ludzi, a także podporządkować się osobom kierującym z uwzględnieniem odpowiedzialności moralnej, prawa do odrębności przekonań oraz tolerancji dla innych,

 • szybko analizować różnorodne sytuacje,

 • stosować zasady skutecznego działania i podejmować odpowiednie decyzje,

 • dostosować się do różnych sytuacji i warunków, wykorzystując nawyki nabyte podczas szkolenia oraz przebywania w trudnych sytuacjach,

 • nabyć wysoką sprawność fizyczną, odpornościową i umiejętności strzeleckie.

 

LO o edukacji wojskowej zapewnia:

 

 • przygotowanie umożliwiające podjęcie kształcenia w różnorodnych szkołach i akademiach wojskowych,

 • ukierunkowanie wyboru jednostki do odbywania zasadniczej służby wojskowej lub służby kontraktowej,

 • przedmioty ogólnokształcące dobrze przygotowują do kontynuowania nauki w szkołach policealnych i wyższych,

 • zajęcia poligonowe, na strzelnicy, z terenoznawstwa.

 

Studia na uczelniach wyższych

 

Uczelnie wojskowe:

 

 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, kierunki: bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, inżynieria bezpieczeństwa,

 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Wydział Cybernetyki, kierunki: informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo,

 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, kierunki: bezpieczeństwo narodowe, inżynieria bezpieczeństwa, zarządzanie,

 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, kierunek: bezpieczeństwo narodowe w specjalnościach: bezpieczeństwo i ochrona lotnisk, zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie, ochrona osób i mienia, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczym,

 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, wydział: bezpieczeństwa wewnętrznego,

 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Wydział: Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego,

 • Wyższa Szkoła Oficerska w Toruniu, Wydział: Wojsk Rakietowych i Artylerii, specjalizacja: zarządzanie i dowodzenie.

 

Uczelnie cywilne

 

 • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie, kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne,

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu, kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne,

 • Uniwersytet Marii Curie ? Skłodowskiej w Lublinie, kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne,

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne,

 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne.Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest