nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Szkoła Branżowa - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

14.11.2018 Administrator

SZKOŁA BRANŻOWA - MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

 

Informacje o zawodzie

 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to fachowiec, który posiada szeroką wiedzę na temat różnorodnych technik wykończenia budynków,  zna ich właściwości techniczne i co najważniejsze – potrafi je profesjonalnie wykonać.
To od jego praktycznych umiejętności i wiedzy teoretycznej zależy wysoka jakość robót przy realizacji konkretnego obiektu budowlanego. Taka odpowiedzialność jednoznacznie podnosi rangę zawodu.
Monter zabudowy i robót wykończeniowych to zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych, np. malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich, glazurniczych.
W chwili obecnej budownictwo bardzo dynamicznie się rozwija i na rynku pracy brakuje fachowców. Absolwenci kierunku nauczania ?Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie? są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych.

 

Informacje dodatkowe

 

Oprócz tradycyjnych zajęć lekcyjnych proponujemy

? zajęcia z wykorzystaniem stanowisk komputerowych,
? zajęcia praktyczne w szkolnych warsztatach pod kierunkiem instruktorów praktycznej nauki zawodu,
? kursy finansowane z projektów unijnych.

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 

BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

 

Sylwetka absolwenta

 

Absolwent kończący branżową szkołę I stopnia w zawodzie ?Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie? będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 

? montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych
w systemie suchej zabudowy,
? montażu okładzin ściennych w systemie suchej zabudowy,
? montażu podkładów podłogowych w systemie suchej zabudowy,
? wykonywania robót malarsko-tapeciarskich różnymi technikami i rodzajami materiałów,
? układania płytek ceramicznych na ścianie,
? wykonania okładzin ściennych z drewna,
? wykonania podłóg z płytek, paneli, parkietu, desek.

 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie znajdzie zatrudnienie w:

 

? firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie,
? firmach świadczących usługi remontowe oraz wykończeniowe,
? wytwórniach i składach materiałów budowlanych,
? własnej firmie wykonującej roboty wykończeniowe.

 

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

 

Bogata baza dydaktyczna to przede wszystkim:

 

? stanowisko komputerowe dla nauczycieli z projektorem multimedialnym,
? pracownie wyposażone w stanowiska komputerowe dla uczniów ze stałym dostępem do Internetu,
? pracownie zajęć praktycznych przystosowane do wykonywania systemów suchej zabudowy, robót malarsko ? tapeciarskich i robót posadzkarsko ? okładzinowych,
? próbki materiałów i wyrobów budowlanych,
? modele i rysunki konstrukcji budowlanych i ich elementów,
? filmy instruktażowe i prezentacje multimedialne o tematyce budowlanej,
? przyrządy pomiarowe,
? katalogi, normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robót,Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest