nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Technik budownictwa

14.11.2018 Administrator

TECHNIK BUDOWNICTWA

 

Informacje o zawodzie

 

Technik budownictwa to zawód z tradycją i przyszłością. Jest liderem wśród zawodów dających gwarancję zatrudnienia, a zarazem jest kierunkiem deficytowym nie tylko w powiecie stalowowolskim. Nasi absolwenci kontynuują naukę na studiach wyższych, prowadzą własne firmy budowlane, pracują w biurach projektowych oraz prowadzą nadzory budowlane.

 

Informacje dodatkowe

 

?Praktyki zawodowe ? lepszy start w życiu zawodowym? w ramach projektu ?Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego?.

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 

BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno ? budowlanych.

BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

 

Sylwetka absolwenta

 

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik budownictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 

 • wykonywania robót konstrukcyjno-budowlanych,

 • koordynowania prac związanych z wykonywaniem określonych robót budowlanych,

 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,

 • organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,

 • organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,

 • sporządzania kosztorysów na roboty budowlane.

 

Technik budownictwa znajdzie zatrudnienie w:

 

 • firmach budowlanych

 • zakładach produkcyjnych

 • biurze projektowym

 • nadzorze budowlanym

 

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

 

 • pracownie szkolne informatyczne z programami do:

   * kosztorysowania – program RODOS
   * projektowania – program AutoCAD

 • warsztaty szkolne z wyposażeniem do nauki zawodu i zdawaniem egzaminów w formie praktycznej

 • pracownie dostosowane do zdawania egzaminów w formie elektronicznej

 • klasopracownie z modelami i pomocami dydaktycznymi w zakresie budownictwaKlub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest