nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Technik eksploatacji portów i terminali

14.11.2018 Administrator

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

 

Informacje o zawodzie

 

Technik eksploatacji portów i terminali należy do zawodów z branży transportowo-logistycznej. Nie dotyczy więc wyłącznie pracy na lotniskach i w portach, jak sugeruje nazwa, ale wszędzie tam, gdzie konieczne jest posiadanie wiedzy logistycznej ? z zakresu magazynowania, załadunku, przeładunku i rozładunku, transportu dalekiego i wewnętrznego, obsługi pasażerów i transportu pasażerskiego oraz prowadzenie dokumentacji m.in. eksploatacyjnej. Nauka w naszej szkole umożliwia zdobycie tytułu technika eksploatacji portów i terminali, uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 

A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach
A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

 

Sylwetka absolwenta

 

Absolwent ZSP 2 w Stalowej Woli w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

? planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali
? organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach
? organizowanie prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach
? prowadzenie dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych

 

Technik elektronik znajdzie zatrudnienie w:

 

wielu interesujących miejscach. Co ważne, ten konkretny zawód należy do grupy tzw. eurozawodów, dlatego bez przeszkód pozwala na znalezienie pracy zarówno w kraju, jak i za granicą.Wśród licznych możliwości, jakie ma przed sobą technik eksploatacji portów i terminali jest praca w:

 

? liniach lotniczych jako stewardessa lub steward,
? terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych,
? portach morskich i rzecznych,
? przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych,
? agencjach obsługi portów rzecznych, morskich i lotniczych,
? w jednostkach służb mundurowych, np. w wojsku i straży pożarnej.

 

Świetne perspektywy pracy dla technika eksploatacji portów i terminali wiążą się nie tylko z pełnieniem ciekawych i angażujących obowiązków na co dzień, ale też z równie atrakcyjnym wynagrodzeniem.

 

System szkoleń, kursów i wycieczek proponowanych przez ZSP2

 

ZSP 2 proponuje swoim uczniom wiele szkoleń i warsztatów m.in.:

 

? szkolenia z zakresu służby celnej,
? szkolenia interpersonalne, np. podstawy komunikacji, negocjacje, zarządzanie czasem, nowoczesny marketing, skuteczna prezentacja,
? warsztat wojskowy: strzelectwo, musztra, obozy wojskowe i inne,
? wycieczki zawodowe,
? szeroki wachlarz kółek zainteresowań.

 

W toku kształcenia przewiduje się realizację indywidualnych projektów krajowych i zagranicznych.Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest