nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Technik geodeta

14.11.2018 Administrator

TECHNIK GEODETA

 

Informacje o zawodzie

 

Technik geodeta to zawód z tradycją i przyszłością, jest liderem wśród zawodów technicznych dającym gwarancję zatrudnienia na rynku lokalnym jak i zagranicznym. Nasi absolwenci kontynuują naukę na studiach wyższych, prowadzą własne firmy lub pracują w biurach geodezyjnych. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 

BD.31. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów.

BD.32. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

 

 

Sylwetka absolwenta

 

 

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik geodeta będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 

 • zakładania i pomiaru osnów pomiarowych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu,

 • sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych,

 • wykonywania pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów,

 • wznawiania znaków granicznych i wyznaczania punktów granicznych, wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości oraz wywłaszczeń nieruchomości,

 • aktualizacji i modernizacji bazy danych katastru nieruchomości,

 • prowadzenia i aktualizacji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

Technik geodeta znajdzie zatrudnienie w:

 

 • firmach geodezyjnych i budowlanych (budownictwo drogowe, kolejowe, mieszkaniowe i przemysłowe itd.),

 • jednostkach organizacji administracji geodezyjno-kartograficznej,

 • ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

 • szkołach,

 • prowadząc własną działalność gospodarczą.

 

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

 

Wysoki poziom kształcenia zawodowego, który gwarantuje dobre przygotowanie absolwentów do pracy i studiów, zapewnia kadra pedagogiczna o wysokich kwalifikacjach oraz baza dydaktyczna, która obejmuje między innymi:

 

 • pracownię komputerową wraz z oprogramowaniem geodezyjnym,

 • salę dydaktyczną,

 • nowoczesny sprzęt geodezyjny, np.:

 • tachimetr elektroniczny,

 • teodolit,

 • niwelator cyfrowy,

 • niwelator optyczny,

 • lokalizator przewodów Geopilot 2000,

 • odbiornik GPS.Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest