nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Klasa 1 TCp na PGA w Poznaniu

21.10.2019 Jakub Bożek

Klasa 1 TCp uczestniczyła w wycieczce przedmiotowej do Poznania na PGA. Opiekunem wycieczki był wychowawca klasy Artur Wróblewski. Atmosfera wycieczki była niesamowita a przeżycia jedyne w swoim rodzaju.

czytaj więcej


14.11.2018 Administrator

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

 

Informacje o zawodzie

 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej to specjalista z zakresu przygotowania materiałów do drukowania. Osoba taka musi dobrze znać się na obsłudze programów graficznych oraz na budowie maszyn drukarskich działających w środowisku cyfrowym. Podczas nauki duży nacisk kładzie się na obsługę nowoczesnego oprogramowania w zakresie grafiki 2D oraz 3D.
W naszej szkole Technik grafiki i poligrafii cyfrowej to nie tylko tradycyjne zajęcia lekcyjne. To również nowoczesne pracownie wyposażone w stanowiska komputerowe z oprogramowaniem umożliwiającym tworzenie grafiki, cyfrowe drukowanie prac i obsługa urządzeń introligatorskich.

 

Informacje dodatkowe

 

Uczniowie mają możliwość udziału w kursach finansowanych z projektów unijnych, takich jak:

? kurs fotografii cyfrowej,
? kurs grafiki cyfrowej w poligrafii,
? kurs grafiki 3D.

 

Dodatkowym atutem jest możliwość udziału w zagranicznych praktykach zawodowych.

 

Kwalifikacje zawodowe

 

AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych, czyli:

? opracowywanie publikacji,
? przygotowanie publikacji i prac graficznych do drukowania (składanie tekstu, obróbka grafiki).

 

AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków, czyli:

 

? drukowanie nakładu (wydruk na różnych materiałach eksploatacyjnych, konfiguracja i eksploatacja urządzeń),
? wykonywanie wydruków wielkoformatowych

 

Sylwetka absolwenta

 

Absolwent szkoły w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest przygotowany do planowania i realizacji cyfrowych procesów przygotowawczych, projektowania i przygotowania mediów graficznych do procesu drukowania, użytkowania urządzeń cyfrowych stosowanych w procesach poligraficznych, prowadzenia kontroli jakości procesów i produktów poligraficznych.
Posiada umiejętności posługiwania się oprogramowaniem służącym do przetwarzania grafiki rastrowej, wektorowej, wykonywania impozycji i modelowania 3D. Potrafi obsługiwać urządzenia służące do drukowania i obróbki wykończeniowej (drukarki, drukarki 3D, plotery drukujące, plotery tnące, bigówkę, perforówkę, laminator, bindownicę, zszywacz introligatorski i gilotynę).

 

Absolwent naszej szkoły jest przygotowany do podjęcia studiów kierunkowych na uczelniach wyższych:

 

Grafika komputerowa

 

? Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

? Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej ?Horyzont? we Wrocławiu

? Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach

? Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

? Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

? Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

? Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

? Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

? Politechnika Częstochowska

? Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

? Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania (WIT) w Warszawie

? Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

? Uniwersytet Łódzki

? Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Poligrafia (Papiernictwo i poligrafia)

 

? Politechnika Łódzka
? Politechnika Warszawska

 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej znajdzie zatrudnienie w:

 

? szeroko pojętych multimediach, np. w studiach reklamowych (reklama zewnętrzna, udział w kampaniach reklamowych, projektowanie gadżetów reklamowych),
? zakładach poligraficznych,
? drukarniach,
? agencjach reklamowych,
? studiach grafiki,
? studiach fotografii cyfrowej,
? przemyśle (wzornictwo przemysłowe, materiały do szkoleń, sprzedaż produktów),
? inżynierii (projektowanie maszyn bądź pojazdów motoryzacyjnych),
? edukacji (komputerowe kursy szkoleniowe, publikacje itp.).

 

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

 

Bazę szkoły niezbędną do kształcenia w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej stanowią nowoczesne stanowiska komputerowe wyposażone w oprogramowanie służące do tworzenia grafiki wektorowej, rastrowej i wykonywania impozycji (Corel Draw, Adobe, Impozycjoner), drukarki laserowe, drukarki 3D, plotery wielkoformatowe, ploter tnący, laminatory, bigówki, perforówka, bindownice i termobindownice, gilotyny, sprzęt fotograficzny, przyrządy kontrolno-pomiarowe (wzorniki kolorów, lupy poligraficzne).Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest