nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Technik logistyk

14.11.2018 Administrator

TECHNIK LOGISTYK

 

Informacje o zawodzie

 

Technik logistyk to specjalista z zakresu gospodarki magazynowej, zaopatrzenia, planowania produkcji i dystrybucji, transportu, komunikacji i przepływu dóbr materialnych oraz informacji. To zawód teraźniejszości i przyszłości, poszukiwany w każdej branży nie tylko w transporcie, ale także w budownictwie, motoryzacji, elektronice, energetyce. Słowem, wszędzie tam, gdzie jest produkcja i sprzedaż. Jeszcze kilka lat temu termin logistyka był mało rozpoznawalny w naszym kraju i nic nie wskazywało na tak szybką zmianę. Dzisiaj nikt sobie nie wyobraża nowoczesnej gospodarki bez logistyków, których wiedza i umiejętności są tak bardzo cenne dla pracodawców.

 

Informacje dodatkowe

 

W naszej szkole Technik logistyk to nie tylko tradycyjne zajęcia lekcyjne. To również wirtualne laboratoria, nowoczesna pracownia wyposażona w 16 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem umożliwiającym poznanie pracy magazynu, działu sprzedaży, ewidencji pracy kierowcy i kontaktów biznesowych z klientami. To możliwość udziału w kursach finansowanych z projektów unijnych, takich jak:

 

? kurs obsługi kasy fiskalnej
? kurs zaawansowanej obsługi pakietu biurowego MS Office i Formularzy Google
? kurs obsługi elektronicznych terminali ładunkowych
? kurs obsługi systemu ISCALA (zintegrowany system wspierający zarządzanie w średnich firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych)
? kurs oper wózków jezdniowych z napędem silnikowym, zakończony egzaminem przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

 

To również możliwość udziału w zagranicznych praktykach zawodowych.

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 

? AU.22 Obsługa magazynów
? AU.32 Organizacja transportu

 

Sylwetka absolwenta

 

Absolwent naszej szkoły jest przygotowany do podjęcia studiów kierunkowych (logistyka, transport, zarządzenie produkcją, itp.) na uczelniach wyższych.
Absolwent szkoły w zawodzie technik logistyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: projektowania procesu logistycznego, sporządzania dokumentów logistycznych, ustalania należności za usługi logistyczne, przygotowywania taryf przewozowych i spedycyjnych.
Posiada umiejętności organizowania procesów zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji. Jest przygotowany do samodzielnego sporządzania dokumentów związanych z transportem krajowym i zagranicznym oraz z naliczeniem należności za usługi transportowe i magazynowe.

 

Technik logistyk znajdzie zatrudnienie w:

 

? przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych,
? przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych,
? jednostkach administracyjnych ? gospodarka odpadami, komunikacja miejska, dystrybucja dóbr,
? służbach mundurowych,
? portach i terminalach ładunkowych,
? portach lotniczych,
? biurach podróży.

 

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

 

Baza dydaktyczna to pracownie logistyczne wyposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie:

 

? 16 nowoczesnych laptopów z oprogramowaniem magazynowym, transportowym i dostępem do Internetu,
? drukarka sieciowa pozwalająca na drukowanie wyników indywidualnej i grupowej pracy uczniów,
? drukarki etykiet,
? kolektor danych,
? czytniki kodów kreskowych,
? kasy fiskalne,
? makiety i modele centrum dystrybucji, suwnic i urządzeń transportu bliskiego.Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest