nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

14.11.2018 Administrator

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 

Informacje o zawodzie

 

Uczeń kształcący się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest i będzie poszukiwany na rynku pracy w kraju i za granicą z uwagi na wyczerpywanie się paliw kopalnianych i konieczność produkcji prądu z odnawialnych źródeł energii: Słońca, wiatru, biomasy. Praca w tym zawodzie daje szereg korzyści przez: poznanie nowych technologii, wdrażanie wynalazków. Towarzyszy temu wszystkiemu nowoczesność i innowacja.
Biorąc pod uwagę intensywny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny, można stwierdzić, iż zawód ten jest zawodem PRZYSZŁOŚCI.

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 

BD.17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Sylwetka absolwenta

 

Absolwent kształcący się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 

 • organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

 • wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 • konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

 • kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

 • sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

 • uzyskania dodatkowych uprawnień elektrycznych

 • uzyskania certyfikatów instalatora w zakresie: kotłów i pieców na biomasę, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, pomp ciepła.

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej znajdzie zatrudnienie w:

 

 • własnej firmie

 • firmach z branży OZE

 • zakładach pracy produkujących urządzenia z zakresu OZE

 • urzędach miasta

 • koncernach energetycznych

 • samorządach terytorialnych

 • firmach konsultingowych

 • administracji publicznej

 

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

 

Zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane są w szkole na zestawach edukacyjnych dotyczących energii wiatru, energii Słońca. Poprzez ćwiczenia praktyczne uczniowie nabierają umiejętności potrzebne w przyszłej pracy. Część zajęć realizowana jest na pracowni wyposażonej w kocioł na biomasę i panele fotowoltaiczne.Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest