nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla Dorosłych

Ogólne informacje o Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych (KKZ)

22.02.2018 Administrator

Zgodnie z reformą MEN, od września 2012 roku w system szkolnictwa zawodowego zostały włączone kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych.

 

Czym są Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe?

 

Podział każdego zawodu na kwalifikacje stwarza nowe możliwości, ułatwia przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. Jest to elastyczna i wygodna forma kształcenia, dzięki której można wybrać z programu nauczania danego zawodu tylko jedną kwalifikację, uprawniającą do wykonywania konkretnych czynności.
Kwalifikacja w zawodzie stanowi wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia. Osiągnięcie tych efektów potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Należy przez to rozumieć, że uzyskanie kwalifikacji potwierdzane jest w ramach egzaminów zewnętrznych.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe zapewniają bardzo dużą elastyczność. Jeśli potrzebujesz jedynie wybraną kwalifikację w zawodzie, nie musisz już przerabiać całego programu technikum. Od teraz możesz skończyć jedynie wybrany kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdobyć bardzo konkretne umiejętności z zakresu określonej kwalifikacji.
Nauka na kursach odbywa się w systemie zaocznym, wieczorowym lub stacjonarnym, w zależności od preferencji uczestników. Czas trwania kursów kwalifikacyjnych zależy od programu nauczania.

 

Charakterystyka kursów:

 

?    bezpłatne
?    dla dorosłych ( trzeba mieć 18 lat, innych ograniczeń nie ma)
?    dla wszystkich ( bez względu na dotychczasowe wykształcenie)
?    elastyczne i wygodne – zajęcia odbywają się w weekendy ( średnio dwa razy w miesiącu),
?    ułatwiają przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych
?    dają następujące uprawnienia zawodowe, zależnie od wcześniejszego wykształcenia:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu ? dla tych, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy,
Świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie – dla tych, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdadzą egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie,
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie dla tych, którzy mają poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zdadzą egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

 

KURSY SĄ BEZPŁATNE

 

Jak się zapisać?

 

Wymagane dokumenty:

– świadectwo ukończenia gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej lub szkoły średniej
– wypełnione PODANIE (POBIERZESZ >>>TUTAJ)

 

Dokumenty od kandydatów są przyjmowane w sekretariacie szkoły:

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
ul. 1-go Sierpnia 26
37-450 Stalowa Wola
tel: 15 8420640



Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest