nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Pedagog i psycholog

Akcja charytatywna na rzecz Schroniska dla bezdomnych mężczyzn im. św. Brata Alberta

30.04.2017 Andrzej Kułakowski

akcja charytatywna

W związku z niedawno obchodzonym dniem Ludzi Bezdomnych wolontariusze Klubu Ośmiu wraz z opiekunem pedagogiem Sylwią Pacholec zorganizowali akcję charytatywną na rzecz Schroniska dla bezdomnych mężczyzn im św. Brata Alberta. Do akcji dołączył się zespół redakcyjny gazetki szkolnej Złota Dwójka  z opiekunem Agnieszką Grzywacz zakupując za zebrane pieniądze ze sprzedaży gazetki: koce, ręczniki, poduszki, szklanki, obrus, podkładki pod talerze i ściereczki.

 

czytaj więcej


Warsztaty profilaktyczne w placówce MONAR

08.12.2016 Andrzej Kułakowski

20161201_080539

W dniu 1 grudnia  2016 r uczniowie klasy II TLP uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych, które odbyły się w placówce MONAR w Stalowej Woli. Pod opieką  pedagoga p. Sylwii Pacholec i wychowawcy p. Justyny Świecy.Zajęcia prowadziła pani Jadwiga Mroczek- psycholog i terapeuta uzależnień.

 

czytaj więcej


Mikołajki w Domu Dziecka w Stalowej Woli

08.12.2016 Andrzej Kułakowski

20161205_102355

Od dnia 28 listopada 2016 r.  Wolontariusze Klubu Ośmiu  prowadzili zbiórkę pieniędzy na rzecz Domu Dziecka w Stalowej Woli. Za zebrane środki pieniężne zakupione zostały słodycze oraz środki higieniczne. Koordynowaniem w/w działań zajmowali się opiekunowie: p.Anna Kielar,p. Sylwia Pacholec

 

czytaj więcej


Wycieczka do Sądu Rejonowego

07.12.2016 Andrzej Kułakowski

justyna

W dniu 2 grudnia 2016 roku uczniowie klasy 2 TGO uczestniczyli w lekcji edukacji prawnej, która odbyła się w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli. Spotkanie to prowadził Przewodniczący IV Wydziału Pracy, sędzia Adam Piwowar. Opiekunami  uczniów były p. Justyna Czech i p. Sylwia Pacholec.

 

czytaj więcej


NIE dla cyberprzemocy!

03.10.2016 Andrzej Kułakowski

zagrozenia-pl

Czym jest cyberprzemoc? Cyberprzemoc to inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych – przede wszystkim Internetu i telefonów komórkowych.  Problem ten dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży. W Polsce doświadcza go ponad połowa młodych internautów!!!

 

czytaj więcej


Program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania

06.09.2016 Administrator

dozywianie

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” mogą Państwo ubiegać się w swojej miejscowości o pomoc z przeznaczeniem na dożywianie dzieci. Pomoc na powyższy cel jest przyznawana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w formie kanapek. W przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z powyższej formy pomocy należy złożyć wniosek wraz z następującymi dokumentami w Ośrodku Pomocy Społecznej w swojej miejscowości:

 

czytaj więcej


Projekt pt.„CHROŃMY MŁODOŚĆ w SIECI”

11.12.2015 Administrator

2
Od listopada bieżącego roku realizowany jest w naszej szkole projekt pt.„CHROŃMY MŁODOŚĆ w SIECI” prowadzony przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Zajęcia w ramach projektu są odpowiedzią na potrzebę działań profilaktycznych na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu przez młodzież.

czytaj więcej


Wykaz tematów godzin wychowawczych

18.09.2015 Administrator

Propozycja tematyki zajęć profilaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016

czytaj więcej


Uwaga rusza program „Wyprawka szkolna” 2015/2016

03.09.2015 Andrzej Kułakowski

wazne-inffo-300x163

W ramach programu,, Wyprawka szkolna” można ubiegać się o zwrot kosztów zakupu podręczników szkolnych. Programem są objęci uczniowie klas IV technikum oraz uczniowie wszystkich klas mający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym).

czytaj więcej


XI Podkarpacki Meeting Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych

30.06.2015 Administrator

stalowe4

W dniu 17 czerwca na stadionie lekkoatletycznym w Stalowej Woli odbył się XI Podkarpacki Meeting Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych. Organizatorami byli Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych i Klub Olimpiad Specjalnych Promyk przy tejże szkole. Impreza rozpoczęła się od oficjalnego powitania wszystkich drużyn z województwa podkarpackiego,
odśpiewaniem hymnu podczas wciągania flagi olimpiad specjalnych na maszt.
W zawodach brali udział uczniowie z Jarosławia, Leska, Krosna, Mielca, Stalowej Woli, Rudnika nad Sanem, Tarnobrzega i Dębicy. Były to zmagania sportowe dla zawodników
z wieloraką niepełnosprawnością. Po raz pierwszy brały w niej też udział dzieci z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, osoby
z głębokim stopniem upośledzenia Dyscyplinami sportowymi był chód. na 25 metrów, 50 metrów, skok w dal z miejsca, rzut piłeczką palantową. Były też konkurencje: bieg na 100 m, 200 m, 400 m, 800 m oraz skok w dal z rozbiegu, pchnięcie kulą i na zakończenie
sztafeta 4×100 m.

W zmaganiach tych pomagali:
– uczniowie klasy III TD: Wraga Mateusz, Rutyna Robert, Wojtak Kamil, Urbanik
Kamil, Młynarski Jakub, Kania Rafał, Markut Karol, Jarosz Bartłomiej, Dudek
Rafał, Sudoł Adrian, Tofil Grzegorz, Górski Jan, Radzimowski Bartłomiej,
– wolontariusze Klubu Ośmiu: Iga Surmaj, Matylda Maciurzyńska, Lucjan Jaworski
– uczennice ze szkolnego koła PCK: Bucior Paulina, Pawelec Joanna.
Warto zaznaczyć, że organizatorzy i uczestnicy wielokrotnie dziękowali naszym uczniom
za okazanie ciepła i życzliwości.
Opiekunami wolontariuszy byli: Anna Kielar, Sylwia Pacholec, Łukasz Sondej, Krystian Lebioda.Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest