nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

Apel do Rodziców – ,,Dopalacze”

12.03.2015 Administrator

W nawiązaniu do pisma Rady Miejskiej w Stalowej Woli chcemy zwrócić uwagę na zagrożenie jakie niesie legalny dostęp do związków chemicznych o działaniu psychostymulującym- tzw. dopalaczy. Zażywanie dopalaczy powoduje spustoszenie w organizmie człowieka, prowadzi do nieodwracalnej utraty zdrowia, a często także życia.

czytaj więcej


Konkurs plastyczny ,,Decydując dziś kreuję jutro”

12.03.2015 Administrator

Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej,, SPECTRUM” w Stalowej Woli w związku
z organizowaniem Dnia Osoby Bezdomnej w 2015 r na terenie Stalowej Woli zwraca się
z prośbą o wzięcie udziału w konkursie plastycznym pt:,, Decydując dziś kreuję przyszłość”.
Konkurs ma na celu uwrażliwienie młodzieży na potrzeby osób bezdomnych, które niejednokrotnie są stygmatyzowane przez otoczenie.

czytaj więcej


Warsztaty profilaktyczne w placówce MONAR

05.03.2015 Administrator

W bieżącym roku szkolnym do marca 2015 roku dziesięć klas naszej szkoły wzięło udział w warsztatach profilaktycznych, które odbyły się w placówce MONAR w Stalowej Woli. Pod opieką wychowawcy w zajęciach, wzięły udział klasy: I TB, I TLI, I TSC, I TLE, II TBI, II TL, III TSI, III TLO, II TEC i I AW. Zajęcia prowadziła pani Katarzyna Nowak.

czytaj więcej


Program edukacyjny pn.: „ARS, czyli jak dbać o miłość”

03.02.2015 Administrator

andrzejsowa

Program edukacyjny pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość”
Minister Edukacji Narodowej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego, objęła patronem honorowym program edukacyjny pod nazwą „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, będący jednym z komponentów pięcioletniego projektu pod nazwą „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu i tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.
W bieżącym roku nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” stanowiącego istotną część Projektu pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” .
Wyjątkowość programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” autorstwa Pana dr. Krzysztofa Wojcieszka, polega na nowoczesnym podejściu do profilaktyki uzależnień, opartym o wartości uznawane przez młodych ludzi. Głównym celem programu pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież (np. alkoholu, tytoniu, narkotyków i dopalaczy), także w kontekście przyszłych ról rodzicielskich.
Zasadniczym celem programu jest:
wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia ich samych oraz w przyszłości ich potomków spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych.
Program kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i składa się z trzech części:
I. Ars vivendi – sztuka życia
Dostarczenie uczestnikom wiedzy pomocnej w kształtowaniu zdrowego stylu życia, odpowiedniego dystansu do używania substancji psychotropowych
II. Ars amandi – sztuka kochania
Uświadomienie, w jaki sposób używanie substancji psychoaktywnych zakłóca rozwój miłości między ludźmi.
III. Ars generandi – sztuka rodzeniaKształtowanie postaw pomocnych w unikaniu używania substancji psychoaktywnych w kontekście zdrowia kobiet w wieku prokreacyjnym. Uświadomienie wpływu substancji psychotropowych na rozwój zarodka i płodu.

W ramach programu 26.01.2015 r gościliśmy terapeutę uzależnień pana Andrzeja Sowę który opowiadał o swym długoletnim uzależnieniu od narkotyków i innych używek. Doprowadził swój organizm do skrajnego wycieńczenia, był na skraju śmierci. Dzięki spotkaniu ludzi ze wspólnoty charyzmatycznej, zaczął wracać do Boga. 3 lutego 1993 roku po modlitwie wstawienniczej poczuł się uzdrowiony, zaczął wychodzić z piekła uzależnienia.
Zaczynał niewinnie, od marihuany, która – jak naiwnie wierzą młodzi – jest bezpieczna, nie uzależnia. Andrzej Sowa jako dziewiętnastolatek miał już za sobą przygodę ze wszystkimi dostępnymi w Polsce narkotykami. I – jak mówi – z niektórymi niedostępnymi też.“Kogut” -Andrzej Sowa to w punkowym środowisku postać legendarna. Był wokalistą Marii Nefeli – zespołu uhonorowanego nagrodą publiczności podczas Jarocina w 1990 roku.
Dziś “Kogut” jest znany także jako były ćpun. Człowiek, którego narkotyki zaprowadziły do piekła i który wyrwał się z tego piekła dzięki Bogu. Jeździ po kościołach, szkołach i daje świadectwo swego życia. Świadectwo wiary.
Pan Andrzej podzielił się z nami własną historią i uświadomił uczniów o niebezpieczeństwach jakie niosą ze sobą narkotyki .Pięciogodzinne warsztaty pokazały uczniom jak szkodliwe mogą być narkotyki.
Jak niewinnie jednokrotne zażycie narkotyków prowadzi do uzależnienia.


Dobrą MOCĄ, nie przeMOCĄ

29.01.2015 Andrzej Kułakowski

Od października do grudnia 2014r. realizowany był w naszej szkole projekt pod tytułem „Włączamy młodzież w działanie, wyłączamy przemoc”, w którym wzięło udział 20 osób, w tym 17 uczniów naszej szkoły. Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie „Tarcza”.  

czytaj więcejKlub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest