nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Aktualności projektu

Kurs operatora wózków jezdniowych (dla kolejnej grupy uczniów)

08.10.2018 Elżbieta Zawisza

Informujemy, że rozpoczęcie kursu operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym zakończonego egzaminem UDT, dla kolejnej grupy uczniów, w dniu 09.10.2018 r. zostaje przesunięte na późniejszy termin.

 

czytaj więcej


Kurs operatora wózków jezdniowych (dla kolejnej grupy uczniów)

07.10.2018 Elżbieta Zawisza

We wtorek 09.10.2018 r. rozpoczyna się kurs operatora wózków jezdniowych dla kolejnej grupy uczestników.
Spotkanie organizacyjne dla wszystkich chętnych, który zgłosili swój udział i ukończyli do tego czasu 18 lat, odbędzie się na długiej przerwie w s. 309.

Kurs organizowany jest w projekcie „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”, w ramach RPO WP 2014-2020, Priorytet IX, Działanie 9.4 ze środków EFS.

czytaj więcej


Kurs operatora wózków jezdniowych

22.09.2018 Elżbieta Zawisza

We wtorek 25.09.2018 r. rozpoczyna się kurs obsługi wózków jezdniowych realizowany w ramach projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”.
Wszyscy chętni, który zgłosili swój udział, powinni przynieść formularze z aktualnymi ocenami do poniedziałku 24.09.2018 r. do p. E. Zawiszy (s. 308 lub 309).

Kurs organizowany jest w projekcie „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”, w ramach RPO WP 2014-2020, Priorytet IX, Działanie 9.4 ze środków EFS.

 

 


Kurs operatora wózków jezdniowych

13.06.2018 Elżbieta Zawisza

Wszystkie osoby zakwalifikowane do kursu, które nie zadeklarowały jeszcze terminu udziału w kursie, proszone są o zgłoszenie się do p. E. Zawiszy (s. 308 lub 309) do czwartku 14 czerwca 2018 r.
Można przekazać również informację poprzez Dziennik elektroniczny szkoły.


Staże wakacyjne

08.06.2018 Elżbieta Zawisza

W czwartek 14 czerwca br. odbędzie się spotkanie organizacyjne dla uczniów zakwalifikowanych do wakacyjnych staży dla technikum, z listy podstawowej i rezerwowej.
Spotkanie odbędzie się na długiej przerwie, w Sali Tradycji.
Staże realizowane są w ramach projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” (RPO WP na lata 2014 – 2020, Priorytet IX, Działanie 9.4 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).


Kurs operatora wózków jezdniowych

08.06.2018 Elżbieta Zawisza

W gablocie, obok planu lekcji na pierwszym piętrze, wywieszono listę osób zakwalifikowanych do kursu operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym, zakończonym egzaminem UDT.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się we wtorek 12 czerwca br., na długiej przerwie, w Sali Tradycji.
Kurs realizowany jest w ramach projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” (RPO WP na lata 2014 – 2020, Priorytet IX, Działanie 9.4 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).


Listy zakwalifikowanych do kursów z projektu

04.06.2018 Elżbieta Zawisza

W gablocie na pierwszym piętrze, obok planu lekcji, zostały wywieszone listy osób zakwalifikowanych do:

  • Kursu kreatywnego projektowania kroju i szycia,

  • Kursu Eksperymenty z energią odnawialną.

Kursy prowadzone są w ramach projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” (RPO WP na lata 2014 – 2020, Priorytet IX, Działanie 9.4 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).


Kurs fotografii cyfrowej

01.06.2018 Elżbieta Zawisza

W gablocie, obok planu lekcji na pierwszym piętrze, wywieszono listę osób zakwalifikowanych do kursu fotografii cyfrowej. Kurs realizowany jest w ramach projektu „Powiat stalowowolski stawia na zawodowców” RPO WP na lata 2014 – 2020, Priorytet IX, Działanie 9.4 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Proszę o zgłaszanie się do p. P. Burszty, który przygotowuje harmonogram zajęć.


Staże wakacyjne 2018 r.

30.05.2018 Elżbieta Zawisza

W gablocie, obok planu lekcji na pierwszym piętrze, wywieszono listę osób zakwalifikowanych do wakacyjnych staży u pracodawców dla uczniów technikum. Staże realizowane są w ramach projektu „Powiat stalowowolski stawia na zawodowców” RPO WP na lata 2014 – 2020, Priorytet IX, Działanie 9.4 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Proszę o zgłaszanie się do p. E. Zawiszy w celu potwierdzania udziału i wybrania terminu.


Kurs dot. projektowania w programie AutoCAD

25.05.2018 Elżbieta Zawisza

Lista osób zakwalifikowanych do Kursu projektowania w programie AutoCAD z egzaminem zewnętrznym została wywieszona w gablocie obok plany lekcji na pierwszym piętrze. Kursy przeprowadzane są w projekcie „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”, RPO WP na lata 2014 – 2020, Priorytet IX, Działanie 9.4 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Proszę o kontakt z p. Marcinem Kapuściński, który przygotowuje harmonogramy zajęć.Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest