nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Zamówienia publiczne projektu

Zapytanie ofertowe

15.03.2019 Elżbieta Zawisza

Ogłaszamy zapytanie ofertowe dot. organizacji i koordynacji 3. edycji konkursu „Skutecznie szukam pracy” w związku z realizowanym projektem „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” nr WND-RPPK.09.04.00-18-0057/16, RPO WP na lata 2014-2020, Priorytet IX – „Jakość edukacji i kompetencje w regionie”, Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oferty należy składać do 25.03.2019 r., do godz. 14.00.

czytaj więcej


Ogłoszenie o wyborze oferty

12.03.2019 Elżbieta Zawisza

Publikujemy ogłoszenie o wyborze oferty dot. świadczenia usługi edukacyjnej polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 1 edycji kursu: „Kurs – Obsługa i konserwacja urządzeń chłodniczych” dla 2 nauczycieli Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, w związku z realizowanym projektem „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”. Projekt finansowany jest z RPO WP na lata 2014-2010, Priorytet IX – „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.4. „Poprawa Jakości kształcenia zawodowego”, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej


Ogłoszenie o wyborze oferty

25.02.2019 Elżbieta Zawisza

Publikujemy ogłoszenie o wyborze oferty dot. zamówienia publicznego: „Świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzanie 3 edycji kursów: „Kurs – Kuchnia molekularna” dla 5 nauczycieli ZSP Nr 3, „Kurs – Zdobienie ciast metodą angielską” dla uczniów ZSP nr 1 oraz „Kurs – Obsługa, eksploatacja i konserwacja urządzeń chłodniczych” dla 2 nauczycieli CEZ w Stalowej Woli.

 

Kursy będą prowadzone w ramach projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” finansowanego z RPO WP 2014-2020, Priorytet IX, Działanie 9.4 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

czytaj więcej


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

25.02.2019 Elżbieta Zawisza

Publikujemy zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. „Świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzanie 3 edycji kursów: „Kurs – Kuchnia molekularna” dla 5 nauczycieli ZSP Nr 3, „Kurs – Zdobienie ciast metodą angielską” dla uczniów ZSP nr 1 oraz „Kurs – Obsługa, eksploatacja i konserwacja urządzeń chłodniczych” dla 2 nauczycieli CEZ w Stalowej Woli.

 

Kursy prowadzone są w ramach projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” finansowanego z RPO WP 2014-2020, Priorytet IX, Działanie 9.4 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej


Instrukcja udzielenia zamówienia

14.02.2019 Elżbieta Zawisza

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 1 edycji kursu: „Kurs – Obsługa i konserwacja urządzeń chłodniczych” dla 2 nauczycieli Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.
Kurs organizowany jest w projekcie „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” i finansowany z RPO WP na lata 2014-2010, Priorytet IX – „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.4. „Poprawa Jakości kształcenia zawodowego”, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ofertę należy złożyć do 22 lutego 2019 r. do godz. 14.00.

czytaj więcej


Modyfikacja instrukcji udzielenia zamówienia

06.02.2019 Elżbieta Zawisza

Publikujemy modyfikację instrukcji udzielenia zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzanie 3 edycji kursów: „Kurs – Kuchnia molekularna” dla 5 nauczycieli ZSP Nr 3, „Kurs – Zdobienie ciast metodą angielską” dla uczniów ZSP nr 1 oraz „Kurs – Obsługa, eksploatacja i konserwacja urządzeń chłodniczych” dla 2 nauczycieli CEZ w Stalowej Woli.
Kursy będą prowadzone w ramach projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” finansowanego z RPO WP 2014-2020, Priorytet IX, Działanie 9.4 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej


Odpowiedź na pytanie do zamówienia

06.02.2019 Elżbieta Zawisza

Publikujemy odpowiedź na kolejne pytanie zadane w związku z podstępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzanie 3 edycji kursów: „Kurs – Kuchnia molekularna” dla 5 nauczycieli ZSP Nr 3, „Kurs – Zdobienie ciast metodą angielską” dla uczniów ZSP nr 1 oraz „Kurs – Obsługa, eksploatacja i konserwacja urządzeń chłodniczych” dla 2 nauczycieli CEZ w Stalowej Woli.
Kursy będą prowadzone w ramach projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” finansowanego z RPO WP 2014-2020, Priorytet IX, Działanie 9.4 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej


Odpowiedź na pytanie

05.02.2019 Elżbieta Zawisza

Publikujemy odpowiedź na pytanie zadane w związku z podstępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzanie 3 edycji kursów: „Kurs – Kuchnia molekularna” dla 5 nauczycieli ZSP Nr 3, „Kurs – Zdobienie ciast metodą angielską” dla uczniów ZSP nr 1 oraz „Kurs – Obsługa, eksploatacja i konserwacja urządzeń chłodniczych” dla 2 nauczycieli CEZ w Stalowej Woli.
Kursy będą prowadzone w ramach projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” finansowanego z RPO WP 2014-2020, Priorytet IX, Działanie 9.4 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej


Instrukacja udzielenia zamówienia

01.02.2019 Elżbieta Zawisza

Ogłaszamy zamówienie dot. świadczenia usługi edukacyjnej polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 3 edycji kursów: „Kurs – Kuchnia molekularna”, „Kurs zdobienia ciast metodą angielską” oraz „Obsługa, eksploatacja i konserwacji urządzeń chłodniczych” w ramach projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”.
Projekt jest finansowany z RPO WP na lata 2014-2020, Priorytet IX – „Jakość edukacji i kompetencje w regionie”, Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oferty należy składać do 11.02.2019 r., do godz. 14.00

 

czytaj więcej


Ogłoszenie o wyborze oferty

28.01.2019 Elżbieta Zawisza

Zawiadamiamy o wyborze oferty dot. „Dostawy sprzętu i urządzeń na doposażenie pracowni samochodowych”, w ramach realizowanego projektu pn. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”.
Projekt finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX – „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.4 „Poprawa jakości kształcenia zawodowego”, ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

czytaj więcejKlub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest