nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Zamówienia publiczne projektu

Odpowiedzi na pytania

15.10.2018 Elżbieta Zawisza

Publikujemy odpowiedzi na pytania zadane w związku z podstępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzanie kursów księgowych i kadrowo-płacowych dla słuchaczy i nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli w związku z realizowanym projektem „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”.

czytaj więcej


Instrukcja udzielenia zamówienia

11.10.2018 Elżbieta Zawisza

Publikujemy instrukcję dot. zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów kosmetycznych i fryzjerskich dla słuchaczy i nauczycieli CKUiODDZ oraz CEZ w Stalowej Woli.
Usługa zamawiana jest w związku z realizacją projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” w ramach RPO WP 2014-2020, Priorytet IX, Działanie 9.4 ze środków EFS.
Oferty należy składać do 19.10. 2018 r. do godz. 14.00.

czytaj więcej


Instrukcja udzielenia zamówienia

11.10.2018 Elżbieta Zawisza

Publikujemy instrukcję dot. świadczenia usługi szkoleniowej polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów księgowych i kadrowo-płacowych dla słuchaczy i nauczycieli CKUiODDZ w Stalowej Woli.
Usługa zamawiana jest w związku z realizacją projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” w ramach RPO WP 2014-2020, Priorytet IX, Działanie 9.4 ze środków EFS.
Oferty należy składać do 19.10. 2018 r. do godz. 14.00.

czytaj więcej


Instrukcja udzielenia zamówienia

27.09.2018 Elżbieta Zawisza

Publikujemy instrukcję dot. przeprowadzenia 1 edycji kursu pn. „Kurs pedagogiczny dla wykładowców szkoleń bhp i ppoż.” dla słuchaczy CKUiODDZ w Stalowej Woli.
Usługa zamawiana jest w związku z realizacją projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” w ramach RPO WP 2014-2020, Proirytet IX, Działanie 9.4 ze środków EFS.
Oferty należy składać do 08.10. 2018 r. do godz. 14.00.

czytaj więcej


Ogłoszenie o wyborze oferty

25.05.2018 Elżbieta Zawisza

Publikujemy wybór oferty wykonawcy dla zamówienia usługi szkoleniowej kursów, zajęć i szkoleń pn.: „Kurs diagnostyki pojazdów z wykorzystaniem testera i oscyloskopu”, „Zajęcia z hydrauliki siłowej” i „Szkolenie z programowania sterowników Siemensa w programie STEP7” dla uczniów ZSP Nr 1 w Stalowej Woli. Usługi zamawiane są w związku z realizacją projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” w ramach RPO WP 2014-2020, Priorytet IX, Działanie 9.4 ze środków EFS.

czytaj więcej


Instrukcja udzielenia zamówienia

04.05.2018 Elżbieta Zawisza

Publikujemy instrukcję dot. zamówienia usługi szkoleniowej kursów, zajęć i szkoleń pn.: „Kurs  diagnostyki pojazdów z wykorzystaniem testera i oscyloskopu”, „Zajęcia z hydrauliki siłowej” i „Szkolenie z programowania sterowników Siemensa w programie STEP7” dla uczniów ZSP Nr 1 w Stalowej Woli. Usługi zamawiane są w związku z realizacją projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” w ramach RPO WP 2014-2020, Priorytet IX, Działanie 9.4 ze środków EFS.

Oferty należy składać do 15 maja 2018 r. do godz. 14.00

czytaj więcej


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

27.04.2018 Elżbieta Zawisza

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Dostawa surowców i artykułów spożywczych w ramach realizowanego projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”, RPO WP na lata 2014 – 2020, Priorytet IX, Działanie 9.4 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

czytaj więcej


Ogłoszenie o wyborze oferty

27.04.2018 Elżbieta Zawisza

Ogłoszenie o wyborze oferty dot zamówienia „Świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursów pn.: „Kurs obrabiarek sterowanych numerycznie zakończony egzaminem czeladniczym”, „Kurs Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG”, „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG”, „Kurs operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym z egzaminem zewnętrznym”, „Szkolenie zawodowe SEP wraz z przeprowadzeniem egzaminu SEP”

czytaj więcej


Ogłoszenie o wyborze oferty

25.04.2018 Elżbieta Zawisza

Ogłoszenie o wyborze oferty wykonawców dla części II-IV zamówienia dot. „Świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursów pn.: „Kurs obrabiarek sterowanych numerycznie zakończony egzaminem czeladniczym”, „Kurs Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG”, „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG”, „Kurs operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym z egzaminem zewnętrznym”, „Szkolenie zawodowe SEP wraz z przeprowadzeniem egzaminu SEP”

czytaj więcej


Ogłoszenie o wyborze oferty

20.04.2018 Elżbieta Zawisza

Zawiadamiamy o wyborze oferty wykonawcy dot. „Organizacji i koordynacji konkursu ” jak to zrobione – II edycja”, w ramach realizowanego projektu pt.: „Powiat Stalowowolski stawia na
zawodowców”, RPO WP na lata 2014-2020, Priorytet IX – „Jakość edukacji i kompetencje w regionie”,  Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcejKlub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest