nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Zamówienia publiczne projektu

Odpowiedzi na pytania oferentów

19.09.2019 Elżbieta Zawisza

Publikujemy odpowiedzi na pytania dot. przetargu pn.: „Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego na potrzeby projektu: Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX– „Jakość edukacji i kompetencji regionie”, Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej


Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

18.09.2019 Elżbieta Zawisza

Ogłaszamy zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pn.: Doposażenie linii diagnostycznej w urządzenie rolkowe do badania sił hamujących pojazdów o dmc. do 3,5t dla zawodu Technik pojazdów samochodowych w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli w związku z realizowanym projektem pt. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” Nr WND-RPPK.09.04.00-18-0057/16,  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX– „Jakość edukacji i kompetencji regionie”,  Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ofertę należy złożyć do 26.09.2019 r. do godz. 14:00.

 

czytaj więcej


Zapytanie ofertowe

13.09.2019 Elżbieta Zawisza

Ogłaszamy zapytanie ofertowe dot.zakupu i dostawy materiałów, akcesoriów i urządzeń krawieckich, w ramach projektu pt. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” Nr WND-RPPK.09.04.00-18-0057/16, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,Priorytet IX– „Jakość edukacji i kompetencji regionie”, Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ofertę należy złożyć do 20.09.2019 r. do godz. 14:00.

 

czytaj więcej


Ogłoszenie o wyborze oferty

11.09.2019 Elżbieta Zawisza

Zawiadamiamy o wyborze oferty dot. Świadczenia sukcesywnej usługi cateringowej dla uczniów i słuchaczy uczestniczących w kursach w ramach realizowanego projektu pt. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”.
Projekt finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX, Działanie 9.4 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

czytaj więcej


Zapytanie ofertowe

29.08.2019 Elżbieta Zawisza

 

 

Ogłaszamy zapytanie ofertowe dot. świadczenia sukcesywnej usługi cateringowej dla uczniów i słuchaczy uczestniczących w kursach w ramach projektu pt. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”.

czytaj więcejKlub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest