nivo slider image

Strona Główna

Ogłoszenie o wyborze oferty

25.04.2018 Elżbieta Zawisza

www.dreamsart.pl

Ogłoszenie o wyborze oferty wykonawców dla części II-IV zamówienia dot. „Świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursów pn.: „Kurs obrabiarek sterowanych numerycznie zakończony egzaminem czeladniczym”, „Kurs Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG”, „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG”, „Kurs operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym z egzaminem zewnętrznym”, „Szkolenie zawodowe SEP wraz z przeprowadzeniem egzaminu SEP”

czytaj więcej


Ogłoszenie o wyborze oferty

20.04.2018 Elżbieta Zawisza

www.dreamsart.pl

Zawiadamiamy o wyborze oferty wykonawcy dot. „Organizacji i koordynacji konkursu ” jak to zrobione – II edycja”, w ramach realizowanego projektu pt.: „Powiat Stalowowolski stawia na
zawodowców”, RPO WP na lata 2014-2020, Priorytet IX – „Jakość edukacji i kompetencje w regionie”,  Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej


Informacja z otwarcia ofert

17.04.2018 Elżbieta Zawisza

www.dreamsart.pl

Publikujemy informację z otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursów.
Zamówienie ogłaszane jest w ramach realizowanego projektu pt.: „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”, RPO WP na lata 2014-2020, Priorytet IX – „Jakość edukacji i kompetencje w regionie”, Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej


Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

17.04.2018 Elżbieta Zawisza

www.dreamsart.pl

Ogłaszamy zapytanie ofertowe dot. dostawy surowców i artykułów spożywczych w związku z projektem pt.: „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” nr WND-RPPK.09.04.00 -18 -0057/16 RPO WP na lata 2014-2020, Priorytet IX – „Jakość edukacji i kompetencje w regionie”, Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Oferty należy składać do dnia 25  kwietnia 2018 r. do godz. 14.15

czytaj więcej


Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

09.04.2018 Elżbieta Zawisza

www.dreamsart.pl

Ogłaszamy zapytanie ofertowe dot. organizacji i koordynacji konkursu pn.: „Jak to jest zrobione – II edycja”. Konkurs realizowany jest w związku z projektem pt.: „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” nr WND-RPPK.09.04.00 -18 -0057/16 RPO WP na lata 2014-2020, Priorytet IX – „Jakość edukacji i kompetencje w regionie”, Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Oferty należy składać do dnia 17 kwietnia 2018 r. do godz. 14.00.

czytaj więcej


Odpowiedzi na pytania

04.04.2018 Elżbieta Zawisza

www.dreamsart.pl

W związku z postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego dot. usługi przeprowadzenia kursów w ramach realizowanego projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.
Projekt prowadzony jest w ramach RPO WP 2014-2020, Oś IX – „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.4 – „Poprawa jakości kształcenia zawodowego”, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

czytaj więcej


Instrukcja udzielenia zamówienia

27.03.2018 Elżbieta Zawisza

www.dreamsart.pl

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursów pn.: „Kurs obrabiarek
sterowanych numerycznie zakończony egzaminem czeladniczym”, „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG”, „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG”, „Kurs operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym z egzaminem zewnętrznym”, „Szkolenie zawodowe SEP wraz z przeprowadzeniem egzaminu SEP” w związku z realizowanym projektem „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” RPO WP 2014-2020, Oś IX – „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.4 – „Poprawa jakości kształcenia zawodowego”, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty należy składać do 06 kwietnia 2018 r. do godz. 14.00

czytaj więcej


Ogłoszenie o wyborze oferty

26.03.2018 Elżbieta Zawisza

www.dreamsart.pl

Ogłaszamy wybór oferty dot. organizacji i koordynacji konkursu „Skutecznie szukam pracy” w związku z realizowanym projektem „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” RPO WP 2014-2020, Oś IX – „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.4 – „Poprawa jakości kształcenia zawodowego”, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej


Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

13.03.2018 Elżbieta Zawisza

www.dreamsart.pl

Ogłaszamy zapytanie dot. organizacji i koordynacji konkursu „Skutecznie szukam pracy” w związku z realizowanym projektem „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” RPO WP 2014-2020, Oś IX – „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.4 – „Poprawa jakości kształcenia zawodowego”, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ofertę należy złożyć do dnia 22.03.2018 r. do godz. 14.00.

czytaj więcej


Ogłoszenie o wyborze oferty

28.02.2018 Elżbieta Zawisza

www.dreamsart.pl

Zawiadamiamy o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 2 edycji kursu „Kurs Kurs prawa jazdy kat. B + C1”.
Kurs realizowany jest w związku z projektem: „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” nr WND-RPPK.09.04.00-18-0057/16 RPO WP na lata 2014-2020, Priorytet IX – „Jakość edukacji i kompetencje w regionie”, Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

czytaj więcejKlub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest