nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

Instrukcja udzielenia zamówienia

24.11.2017 Elżbieta Zawisza

www.dreamsart.pl

Publikujemy instrukcję dot. zamówienia usługi szkoleniowej pn.: „Kurs stylizacji fryzur” dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych Nr 1 w Stalowej Woli.
Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oferty należy składać do 01.12.2017 r. do godz. 14.00.

czytaj więcej


Instrukcja udzielenia zamówienia

23.11.2017 Elżbieta Zawisza

www.dreamsart.pl

Publikujemy instrukcję dot. zamówienia usługi szkoleniowej pn.: „Kurs kosmetyczny zakończony egzaminem czeladniczym” dla uczniów Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.
Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oferty należy składać do 30.11.2017 r. do godz. 14.00.

czytaj więcej


Instrukcja udzielenia zamówienia

22.11.2017 Elżbieta Zawisza

www.dreamsart.pl

Publikujemy instrukcję dot. zamówienia usługi szkoleniowej pn.: „Kurs pedagogiczny dla wykładowców szkoleń bhp i ppoż” dla
słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli.
Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oferty należy składać do dnia 29.11.2017 r. do godz. 14.00.

czytaj więcej


Ogłoszenie o unieważnieniu

21.11.2017 Elżbieta Zawisza

www.dreamsart.pl

Zamawiający Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli zawiadamia, że postępowanie dot. zakupu i dostarczenia pomocy dydaktycznych do technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zostało unieważnione.

Zamówienie realizowane jest w projekcie „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej


Zapytanie ofertowe

13.11.2017 Elżbieta Zawisza

www.dreamsart.pl

Ogłaszamy zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostarczenia pomocy dydaktycznych do technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w związku z realizacją projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX – „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.4 „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oferty należy składać do 20.11.2017 r. do godz. 14.15.

czytaj więcej


Zapytanie ofertowe

06.11.2017 Elżbieta Zawisza

www.dreamsart.pl

Ogłaszamy zapytanie ofertowe dot. świadczenia sukcesywnej usługi cateringowej dla uczniów i słuchaczy uczestniczących w kursach i zajęciach pozalekcyjnych. Kursy prowadzone będą w projekcie „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” realizowanym w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX – „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.4 „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oferty należy składać do 13.11.2017 r. do godz. 14.00.

czytaj więcej


Ogłoszenie o wyborze oferty

31.10.2017 Elżbieta Zawisza

www.dreamsart.pl

Zawiadamiamy o wyborze oferty dot. organizacji i koordynacji konkursu „Skutecznie szukam pracy”. Konkurs realizowany jest w związku z projektem pt.: „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” nr WND-RPPK.09.04.00-18-0057/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX – „Jakość edukacji i kompetencje w regionie”, Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej


Zapytanie ofertowe

23.10.2017 Elżbieta Zawisza

www.dreamsart.pl

Ogłaszamy zapytanie ofertowe dot. organizacji i koordynacji konkursu pn.: „Skutecznie szukam pracy”. Konkurs realizowany jest w związku z projektem pt.: „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” nr WND-RPPK.09.04.00-18-0057/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX – „Jakość edukacji i kompetencje w regionie”, Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej


Ogłoszenie o wyborze oferty

22.09.2017 Elżbieta Zawisza

www.dreamsart.pl

Zamawiający Powiat Stalowowolski zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę zakwaterowania dla 2 nauczycieli uczestniczących w kursie w Gliwicach, w związku z realizacją projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”, w dniu 22 września 2017 została wybrana oferta.

czytaj więcej


Ogłoszenia o przetargach

20.09.2017 Elżbieta Zawisza

www.dreamsart.pl

Informujemy, że ogłoszenia o przetargach są publikowane  na stronie BIP Powiatu Stalowowolskiego

 

 

bip

 

pasKlub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest