nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Zamówienia publiczne projektu

Ogłoszenie o wyborze oferty

25.05.2018 Elżbieta Zawisza

Publikujemy wybór oferty wykonawcy dla zamówienia usługi szkoleniowej kursów, zajęć i szkoleń pn.: „Kurs diagnostyki pojazdów z wykorzystaniem testera i oscyloskopu”, „Zajęcia z hydrauliki siłowej” i „Szkolenie z programowania sterowników Siemensa w programie STEP7” dla uczniów ZSP Nr 1 w Stalowej Woli. Usługi zamawiane są w związku z realizacją projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” w ramach RPO WP 2014-2020, Priorytet IX, Działanie 9.4 ze środków EFS.

czytaj więcej


Instrukcja udzielenia zamówienia

04.05.2018 Elżbieta Zawisza

Publikujemy instrukcję dot. zamówienia usługi szkoleniowej kursów, zajęć i szkoleń pn.: „Kurs  diagnostyki pojazdów z wykorzystaniem testera i oscyloskopu”, „Zajęcia z hydrauliki siłowej” i „Szkolenie z programowania sterowników Siemensa w programie STEP7” dla uczniów ZSP Nr 1 w Stalowej Woli. Usługi zamawiane są w związku z realizacją projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” w ramach RPO WP 2014-2020, Priorytet IX, Działanie 9.4 ze środków EFS.

Oferty należy składać do 15 maja 2018 r. do godz. 14.00

czytaj więcej


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

27.04.2018 Elżbieta Zawisza

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Dostawa surowców i artykułów spożywczych w ramach realizowanego projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”, RPO WP na lata 2014 – 2020, Priorytet IX, Działanie 9.4 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

czytaj więcej


Ogłoszenie o wyborze oferty

27.04.2018 Elżbieta Zawisza

Ogłoszenie o wyborze oferty dot zamówienia „Świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursów pn.: „Kurs obrabiarek sterowanych numerycznie zakończony egzaminem czeladniczym”, „Kurs Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG”, „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG”, „Kurs operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym z egzaminem zewnętrznym”, „Szkolenie zawodowe SEP wraz z przeprowadzeniem egzaminu SEP”

czytaj więcej


Ogłoszenie o wyborze oferty

25.04.2018 Elżbieta Zawisza

Ogłoszenie o wyborze oferty wykonawców dla części II-IV zamówienia dot. „Świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursów pn.: „Kurs obrabiarek sterowanych numerycznie zakończony egzaminem czeladniczym”, „Kurs Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG”, „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG”, „Kurs operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym z egzaminem zewnętrznym”, „Szkolenie zawodowe SEP wraz z przeprowadzeniem egzaminu SEP”

czytaj więcej


Ogłoszenie o wyborze oferty

20.04.2018 Elżbieta Zawisza

Zawiadamiamy o wyborze oferty wykonawcy dot. „Organizacji i koordynacji konkursu ” jak to zrobione – II edycja”, w ramach realizowanego projektu pt.: „Powiat Stalowowolski stawia na
zawodowców”, RPO WP na lata 2014-2020, Priorytet IX – „Jakość edukacji i kompetencje w regionie”,  Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej


Informacja z otwarcia ofert

17.04.2018 Elżbieta Zawisza

Publikujemy informację z otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursów.
Zamówienie ogłaszane jest w ramach realizowanego projektu pt.: „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”, RPO WP na lata 2014-2020, Priorytet IX – „Jakość edukacji i kompetencje w regionie”, Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej


Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

17.04.2018 Elżbieta Zawisza

Ogłaszamy zapytanie ofertowe dot. dostawy surowców i artykułów spożywczych w związku z projektem pt.: „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” nr WND-RPPK.09.04.00 -18 -0057/16 RPO WP na lata 2014-2020, Priorytet IX – „Jakość edukacji i kompetencje w regionie”, Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Oferty należy składać do dnia 25  kwietnia 2018 r. do godz. 14.15

czytaj więcej


Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

09.04.2018 Elżbieta Zawisza

Ogłaszamy zapytanie ofertowe dot. organizacji i koordynacji konkursu pn.: „Jak to jest zrobione – II edycja”. Konkurs realizowany jest w związku z projektem pt.: „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” nr WND-RPPK.09.04.00 -18 -0057/16 RPO WP na lata 2014-2020, Priorytet IX – „Jakość edukacji i kompetencje w regionie”, Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Oferty należy składać do dnia 17 kwietnia 2018 r. do godz. 14.00.

czytaj więcej


Odpowiedzi na pytania

04.04.2018 Elżbieta Zawisza

W związku z postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego dot. usługi przeprowadzenia kursów w ramach realizowanego projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.
Projekt prowadzony jest w ramach RPO WP 2014-2020, Oś IX – „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.4 – „Poprawa jakości kształcenia zawodowego”, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

czytaj więcejKlub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest