nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Zamówienia publiczne projektu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

13.06.2019 Elżbieta Zawisza

Dotyczy postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 1 edycji kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy…”

 

czytaj więcej


Instrukcja udzielenia zamówienia

04.06.2019 Elżbieta Zawisza

Publikujemy instrukcję do zamówienia usługi edukacyjnej dot. kursu kwalifikacyjnego z zakresu udzielenia pierwszej pomocy.
Kurs organizowany jest w ramach projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”, RPO WP na lata 2014-2020, Priorytet IX, Działanie 9.4. ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej


Ogłoszenie o wyborze oferty

26.04.2019 Elżbieta Zawisza

Zawiadamiamy o wyborze oferty dot. organizacji i koordynacji III edycji konkursu „Jak to jest zrobione” w ramach realizowanego projektu pt. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”.
Projekt finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX, Działanie 9.4 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej


Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

16.04.2019 Elżbieta Zawisza

Ogłaszamy zapytanie ofertowe dot. organizacji i koordynacji konkursu „Jak to jest zrobione – III edycja” w związku z realizowanym projektem „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”, w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Priorytet IX – „Jakość edukacji i kompetencje w regionie”, Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oferty należy składać do 24.04.2019 r., do godz. 14.00.

czytaj więcej


Ogłoszenie o wyborze oferty

08.04.2019 Elżbieta Zawisza

Zawiadamiamy o wyborze oferty dot. Zapytania ofertowego na zakup i dostawę materiałów i narzędzi florystycznych w ramach realizowanego projektu pt. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”.
Projekt finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX, Działanie 9.4, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcejKlub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest