nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Zamówienia publiczne projektu

Zapytanie ofertowe

03.01.2019 Elżbieta Zawisza

Ogłaszamy zapytanie ofertowe dot. dostawy sprzętu i urządzeń na doposażenie pracowni samachodowych w ramach projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” nr WND-RPPK.09.04.00-18-0057/16 RPO WP na lata 2014-2020, Priorytet IX – „Jakość edukacji i kompetencje w regionie”, Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oferty należy składać do 14.01.2019 r., do godz. 14.00

czytaj więcej


Zapytanie ofertowe

19.12.2018 Elżbieta Zawisza

Ogłaszamy zapytanie ofertowe dot. dostawy sprzętu i urządzeń na doposażenie pracowni dla zawodów gastronomicznych i hotelarskich, w ramach projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” nr WND-RPPK.09.04.00-18-0057/16 RPO WP na lata 2014-2020, Priorytet IX – „Jakość edukacji i kompetencje w regionie”, Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oferty należy składać do 04.01.2019 r.

czytaj więcej


Ogłoszenie o wyborze oferty

28.11.2018 Elżbieta Zawisza

Zawiadamiamy o wyborze oferty dot. zamówienia publicznego na opracowanie 15 zdalnych kursów, tematycznie powiązanych z kierunkami kształcenia w CEZ, w ramach realizowanego projektu pn. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”.
Projekt finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX – „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.4 „Poprawa jakości kształcenia zawodowego”, ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej


Zapytanie ofertowe

23.11.2018 Elżbieta Zawisza

Ogłaszamy zapytanie ofertowe dot. przygotowania i przeprowadzenia warsztatów Calypso w Laboratorium Zeiss dla 1 nauczyciela Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, w ramach projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” nr WND-RPPK.09.04.00-18-0057/16 RPO WP na lata 2014-2020, Priorytet IX – „Jakość edukacji i kompetencje w regionie”, Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej


Odpowiedzi na pytania

15.10.2018 Elżbieta Zawisza

Publikujemy odpowiedzi na pytania zadane w związku z podstępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzanie kursów księgowych i kadrowo-płacowych dla słuchaczy i nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli w związku z realizowanym projektem „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”.

czytaj więcej


Instrukcja udzielenia zamówienia

11.10.2018 Elżbieta Zawisza

Publikujemy instrukcję dot. zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów kosmetycznych i fryzjerskich dla słuchaczy i nauczycieli CKUiODDZ oraz CEZ w Stalowej Woli.
Usługa zamawiana jest w związku z realizacją projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” w ramach RPO WP 2014-2020, Priorytet IX, Działanie 9.4 ze środków EFS.
Oferty należy składać do 19.10. 2018 r. do godz. 14.00.

czytaj więcej


Instrukcja udzielenia zamówienia

11.10.2018 Elżbieta Zawisza

Publikujemy instrukcję dot. świadczenia usługi szkoleniowej polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów księgowych i kadrowo-płacowych dla słuchaczy i nauczycieli CKUiODDZ w Stalowej Woli.
Usługa zamawiana jest w związku z realizacją projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” w ramach RPO WP 2014-2020, Priorytet IX, Działanie 9.4 ze środków EFS.
Oferty należy składać do 19.10. 2018 r. do godz. 14.00.

czytaj więcej


Instrukcja udzielenia zamówienia

27.09.2018 Elżbieta Zawisza

Publikujemy instrukcję dot. przeprowadzenia 1 edycji kursu pn. „Kurs pedagogiczny dla wykładowców szkoleń bhp i ppoż.” dla słuchaczy CKUiODDZ w Stalowej Woli.
Usługa zamawiana jest w związku z realizacją projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” w ramach RPO WP 2014-2020, Proirytet IX, Działanie 9.4 ze środków EFS.
Oferty należy składać do 08.10. 2018 r. do godz. 14.00.

czytaj więcej


Ogłoszenie o wyborze oferty

25.05.2018 Elżbieta Zawisza

Publikujemy wybór oferty wykonawcy dla zamówienia usługi szkoleniowej kursów, zajęć i szkoleń pn.: „Kurs diagnostyki pojazdów z wykorzystaniem testera i oscyloskopu”, „Zajęcia z hydrauliki siłowej” i „Szkolenie z programowania sterowników Siemensa w programie STEP7” dla uczniów ZSP Nr 1 w Stalowej Woli. Usługi zamawiane są w związku z realizacją projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” w ramach RPO WP 2014-2020, Priorytet IX, Działanie 9.4 ze środków EFS.

czytaj więcej


Instrukcja udzielenia zamówienia

04.05.2018 Elżbieta Zawisza

Publikujemy instrukcję dot. zamówienia usługi szkoleniowej kursów, zajęć i szkoleń pn.: „Kurs  diagnostyki pojazdów z wykorzystaniem testera i oscyloskopu”, „Zajęcia z hydrauliki siłowej” i „Szkolenie z programowania sterowników Siemensa w programie STEP7” dla uczniów ZSP Nr 1 w Stalowej Woli. Usługi zamawiane są w związku z realizacją projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” w ramach RPO WP 2014-2020, Priorytet IX, Działanie 9.4 ze środków EFS.

Oferty należy składać do 15 maja 2018 r. do godz. 14.00

czytaj więcejKlub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest