nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Zamówienia publiczne projektu

Ogłoszenie o wynikach naboru

16.02.2018 Elżbieta Zawisza

www.dreamsart.pl

Publikujemy ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w ramach projektu: „Powiat stalowowolski stawia na zawodowców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 9.4.

czytaj więcej


Instrukcja udzielenia zamówienia

15.02.2018 Elżbieta Zawisza

www.dreamsart.pl

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 2 edycji kursu pn.: „Kurs prawa jazdy kat. B + C1” dla uczniów/uczennic Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli w związku z realizowanym projektem pt.: „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”.

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX – „Jakość edukacji i kompetencje w regionie”, Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty należy składać do 23.02.2018 r. do godz. 14.00.

czytaj więcej


Zapytanie ofertowe

26.01.2018 Elżbieta Zawisza

www.dreamsart.pl

Ogłaszamy zapytanie ofertowe dotyczące dostawy przewodników, podręczników, filmów i pomocy szkoleniowych w ramach projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej


Instrukcja udzielenia zamówienia

26.01.2018 Elżbieta Zawisza

www.dreamsart.pl

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursów: „Kurs stylizacji paznokci”, „Kurs wizażu”, „Kurs przedłużania i zagęszczania rzęs” w związku z realizowanym projektem pt.: „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”.

czytaj więcej


Instrukcja udzielenia zamówienia

26.01.2018 Elżbieta Zawisza

www.dreamsart.pl

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursu pn.: „Kadry i płace w programie Płatnik” w związku z realizowanym projektem pt.: „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”.

czytaj więcej


Ogłoszenie o naborze

18.01.2018 Elżbieta Zawisza

www.dreamsart.pl

Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista ds. finansowych, w ramach projektu: „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 31.01.2018 r. do godz. 14.00.

czytaj więcej


Ogłoszenie o wyborze oferty

05.01.2018 Elżbieta Zawisza

www.dreamsart.pl

Zawiadamiamy o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 5 edycji szkolenia z zakresu Audatex – kosztorysowanie napraw powypadkowych pojazdów”. Kurs realizowany jest w związku z projektem: „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” nr WND-RPPK.09.04.00-18-0057/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX – „Jakość edukacji i kompetencje w regionie”, Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej


Ogłoszenie o wyborze oferty

28.12.2017 Elżbieta Zawisza

www.dreamsart.pl

Zawiadamiamy o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kurs pedagogiczny dla wykładowców szkoleń bhp i ppoż” dla słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli. Kurs realizowany jest w związku z projektem: „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” nr WND- RPPK.09.04.00-18-0057/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX – „Jakość edukacji i kompetencje w regionie”, Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej


Ogłoszenie o wyborze oferty

20.12.2017 Elżbieta Zawisza

www.dreamsart.pl

Zawiadamiamy o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu 2 edycji kursu „Kurs kosmetyczny zakończony egzaminem czeladniczym” dla uczniów Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli”. Kurs realizowany jest w związku z projektem: „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” nr WND-RPK.09.04.00-18-0057/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX – „Jakość edukacji i kompetencje w regionie”, Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej


Ogłoszenie o wyborze oferty

20.12.2017 Elżbieta Zawisza

www.dreamsart.pl

Zawiadamiamy o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu 2 edycji kursu „Kurs stylizacji fryzur” dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli”. Kurs realizowany jest w związku z projektem: „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” nr WND-RPPK.09.04.00-18-0057/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX – „Jakość edukacji i kompetencje w regionie”, Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcejKlub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest