nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Zamówienia publiczne projektu

Ogłoszenie o wyborze oferty

26.04.2019 Elżbieta Zawisza

Zawiadamiamy o wyborze oferty dot. organizacji i koordynacji III edycji konkursu „Jak to jest zrobione” w ramach realizowanego projektu pt. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”.
Projekt finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX, Działanie 9.4 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej


Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

16.04.2019 Elżbieta Zawisza

Ogłaszamy zapytanie ofertowe dot. organizacji i koordynacji konkursu „Jak to jest zrobione – III edycja” w związku z realizowanym projektem „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”, w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Priorytet IX – „Jakość edukacji i kompetencje w regionie”, Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oferty należy składać do 24.04.2019 r., do godz. 14.00.

czytaj więcej


Ogłoszenie o wyborze oferty

08.04.2019 Elżbieta Zawisza

Zawiadamiamy o wyborze oferty dot. Zapytania ofertowego na zakup i dostawę materiałów i narzędzi florystycznych w ramach realizowanego projektu pt. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”.
Projekt finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX, Działanie 9.4, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej


Zmiana treści ogłoszenia

29.03.2019 Elżbieta Zawisza

Publikujemy zmianę treści ogłoszenia dotyczącego zapytania ofertowego na zakup i dostawę materiałów i narzędzi florystycznych, w związku z realizowanym projektem „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”, RPO WP na lata 2014-2020, Priorytet IX – „Jakość edukacji i kompetencje w regionie”, Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

czytaj więcej


Zapytanie ofertowe

27.03.2019 Elżbieta Zawisza

Ogłaszamy zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy materiałów oraz narzędzi florystycznych w związku z realizowanym projektem „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” nr WND-RPPK.09.04.00-18-0057/16, RPO WP na lata 2014-2020, Priorytet IX – „Jakość edukacji i kompetencje w regionie”,  Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oferty należy składać do 05.04.2019 r. do godz. 14.00.

 

czytaj więcej


Ogłoszenie o wyborze oferty

27.03.2019 Elżbieta Zawisza

Zawiadamiamy o wyborze oferty dot. organizacji i koordynacji III edycji konkursu „Skutecznie szukam pracy” w związku z realizowanym projektem „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” nr WND-RPPK.09.04.00-18-0057/16, RPO WP na lata 2014-2020, Priorytet IX – „Jakość edukacji i kompetencje w regionie”, Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

czytaj więcej


Zapytanie ofertowe

15.03.2019 Elżbieta Zawisza

Ogłaszamy zapytanie ofertowe dot. organizacji i koordynacji 3. edycji konkursu „Skutecznie szukam pracy” w związku z realizowanym projektem „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” nr WND-RPPK.09.04.00-18-0057/16, RPO WP na lata 2014-2020, Priorytet IX – „Jakość edukacji i kompetencje w regionie”, Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oferty należy składać do 25.03.2019 r., do godz. 14.00.

czytaj więcej


Ogłoszenie o wyborze oferty

12.03.2019 Elżbieta Zawisza

Publikujemy ogłoszenie o wyborze oferty dot. świadczenia usługi edukacyjnej polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 1 edycji kursu: „Kurs – Obsługa i konserwacja urządzeń chłodniczych” dla 2 nauczycieli Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, w związku z realizowanym projektem „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”. Projekt finansowany jest z RPO WP na lata 2014-2010, Priorytet IX – „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.4. „Poprawa Jakości kształcenia zawodowego”, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej


Ogłoszenie o wyborze oferty

25.02.2019 Elżbieta Zawisza

Publikujemy ogłoszenie o wyborze oferty dot. zamówienia publicznego: „Świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzanie 3 edycji kursów: „Kurs – Kuchnia molekularna” dla 5 nauczycieli ZSP Nr 3, „Kurs – Zdobienie ciast metodą angielską” dla uczniów ZSP nr 1 oraz „Kurs – Obsługa, eksploatacja i konserwacja urządzeń chłodniczych” dla 2 nauczycieli CEZ w Stalowej Woli.

 

Kursy będą prowadzone w ramach projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” finansowanego z RPO WP 2014-2020, Priorytet IX, Działanie 9.4 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

czytaj więcej


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

25.02.2019 Elżbieta Zawisza

Publikujemy zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. „Świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzanie 3 edycji kursów: „Kurs – Kuchnia molekularna” dla 5 nauczycieli ZSP Nr 3, „Kurs – Zdobienie ciast metodą angielską” dla uczniów ZSP nr 1 oraz „Kurs – Obsługa, eksploatacja i konserwacja urządzeń chłodniczych” dla 2 nauczycieli CEZ w Stalowej Woli.

 

Kursy prowadzone są w ramach projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” finansowanego z RPO WP 2014-2020, Priorytet IX, Działanie 9.4 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcejKlub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest