nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Historia szkoły

Historia szkoły

21.05.2009 Administrator

 1970/71

W 13 oddziałach pobierało naukę 460 uczniów. Naukę teoretyczną i praktyczną kierowało 20 nauczycieli i 21 instruktorów. Uczniowie odbywali praktyki na terenach: Szkoły Podstawowej nr 7, Osiedla Centralnego, Hotelu nr 1, HSW oraz Hotelu TPB.

W tym roku dyrekcja szkoły powołała komisję w celu zbadania stanu budynków. Jej werdykt brzmiał: baraki po 20 ? letniej eksploatacji nie nadaję się do dalszego użytkowania.

 

 1971/72

506 uczniów uczyło się w 16 klasach. Szkoła przeprowadziła się do budynku Szkoły Podstawowej nr 7. Poprawiły się warunki socjalne na budowach.

Wszyscy uczniowie otrzymywali posiłki regeneracyjne.

 

 1972/73

W 8 klasach pierwszych i 7 drugich odbywało naukę 455 uczniów. 2 X 1972 r. otwarto punkt filialny w Mielcu ? Chorzelowie. Rozpoczęto naukę w wieczorowym Technikum Budowlanym. W maju 1973 r. odbyta się XI Ogólnopolska Spartakiada Szkól Budowlanych, podczas której nasza szkoła zdobyła 315 punktów i II miejsce.

 

1973/74

1 III 1973r. kierownictwo szkoły przejmuje Stanisław Bylinowski. W szkole uczy się 460 uczniów. Działa 9 kół zainteresowań.

 

 1974/75

Do ZSB uczęszczało 564 uczniów. W tym roku szkołę opuściło 28 absolwentów Wieczorowego Technikum Budowlanego. W kwietniu w Technikum Budowlanym w Rzeszowie odbył się przegląd zespołów artystycznych szkól budowlanych, gdzie zespół ze Stalowej Woli wzbudził ogromne zainteresowanie.

 

 

1976/77

W tym roku kierownictwo szkoły przejął Władysław Stochmal. W szkole uczy się 489 uczniów. W 16 oddziałach szkoły zawodowej i 4 oddziałach Technikum Budowlanego dla pracujących w Stalowej Woli.

 

 1977/78

1 IX 1977r. naukę podjęło 404 uczniów w ZSB i 139 w Technikum Wieczorowym. W tym roku wiele uwagi poświęcono organizacjom młodzieżowym. W plebiscycie na najlepszego wychowawcę zwycięzcami zostali: Maria Pętecka, Jadwiga Bukowińska i Zdzisław Szczygieł.

  

1978/79
W tym roku naukę w ZSB rozpoczęło 329 uczniów. Kształcili się oni w zawodach: betoniarz-zbrojarz, murarz, posadzkarz, monter konstrukcji stalowych, cieśla oraz monter wewnętrznych instalacji budowlanych. W 1978r szkoła obchodziła jubileusz XX-lecia istnienia. W związku z tym zorganizowano wystawę prac uczniowskich. 12 X odbyło się uroczyste spotkanie pracowników szkoły z jej byłymi dyrektorami. Ukoronowaniem tej uroczystości było wmurowaniem aktu elekcyjnego pod budowę nowej szkoły. Do tej budowy przystąpiono z wielkim zapałem. Budynek stanął w czerwcu 1979r. Na wiosnę przystąpiono do budowy warsztatów szkolnych.

 

 

1979/80
Dnia 1 IX 1979 r. naukę rozpoczęło 355 uczniów. W marcu 1980 r. rozpoczęło działalność Eksternistyczne Technikum Budowlane. 2 listopada nastąpiło uroczyste otwarcie nowych warsztatów.

W styczniu 1980 r. oddano do użytku budynek szkolny przy ulicy 1-go Sierpnia. Przeprowadzka odbyła się 17 I , z już 21 stycznia rozpoczęły się lekcje w nowych salach. Rozpoczęto budowę sali gimnastycznej.

 

 1981/82

Naukę podjęło 550 uczniów. Po raz pierwszy utworzono nowy oddział: monter sieci komunalnych. Po oddelegowaniu dyrektora W. Stochmala do Libii obowiązki dyrektora przejęła  Zdzisława Kapuśniak. 13 grudnia zawieszono zajęcia szkole z powodu ogłoszenia stanu wojennego. W szkole zamieszkało wojsko. 5 I 82r.  nastąpiło wznowienie zajęć szkolnych. Trwała budowa sali gimnastycznej. Urządzono nowe sale lekcyjne w przewiązce, która połączyła budynek szkoły z salą sportową.

 

 1982/83

Dużą wagę nauczyciele przywiązywali do wyglądu i wyposażenia klasopracowni. Odbyły się spotkania z artystami Teatru Wielkiego i aktorami scen warszawskich. Uczniowie mimo różnych trudności kontynuowali budowę sali gimnastycznej.

 

 1983/84

Z delegacji powraca dyr. Władysław Stochmal. Zorganizowano plebiscyt na patrona szkoły. Młodzież wybrała sobie na opiekuna Tadeusza Kościuszkę.

 

 1984/85

Do szkoły uczęszcza 484 uczniów. Utworzono 1 oddział  5 – letniego Techniku Budowlanego. Wychowawcę tej klasy została pani mgr Anastazja Pęzioł. 18 X nastąpiło uroczyste otwarcie sali gimnastycznej i obiektów sportowych.

 

 1985/86

W tym roku rozpoczęto budowę nowego skrzydła szkoły. W turnieju wiedzy i umiejętności budowlanych na szczeblu okręgowym uczniowie wykazali się dużymi umiejętnościami i zajęli czołowe miejsca.

 

 1986/87

W bieżącym roku naukę w szkole rozpoczęło 577 uczniów. Zajęcia praktyczne odbywały się w TKB, Mostostalu, Spółdzielni Mieszkaniowej, a także w warsztatach szkolnych. Łącznie pracowało 56 grup pod nadzorem 32 instruktorów. Poprawiły się warunki socjalne na budowach oraz dobrze rozwijała się praca OHP.

 

 1988/89

Naukę rozpoczęło 605 uczniów. W tym roku szkoła obchodziła Jubileusz XXX- lecia istnienia.

5 XI 88r. nastąpiło nadanie szkole imienia Tadeusza Kościuszki i ufundowano sztandar szkoły. Po raz pierwszy odbył się egzamin maturalny, do którego przystąpiło 27 uczniów.

 

 1989/90

Trwa budowa obiektu socjalno-sportowego dla potrzeb zajęć praktycznych i sportu. Na wniosek dyrektora szkoły powołano Społeczny Komitet Pomocy Szkole.

 

 1990/91

1 IX 90r. naukę podjęło 760 uczniów. W bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy otworzono dwa oddziały  Technikum Odzieżowego.

Wprowadzono do szkoły lekcje religii.

 

 1993/94

Po raz pierwszy opuściły szkołę absolwentki Technikum Odzieżowego. Ich prace zaprezentowane na pokazie mody wzbudziły duże zainteresowanie.

 

 1994/95

W tym roku utworzono jeden oddział  5- letniego Technikum Ochrony Środowiska o profilu ? uzdatnianie wody pitnej i unieszkodliwianie ścieków. Wykonano szereg prac remontowych. Rozbudowano warsztaty odzieżowe, zorganizowano stolarnię, zakupiono komputery i wiele ciekawych książek. Po raz pierwszy przyjęto 60 dziewcząt do Zasadniczej Szkoły Odzieżowe.

  

 1996/97

1 IX 96r. podjęło naukę 1055 uczniów w 37 oddziałach. Otwarto 2 oddziały Zawodowej Szkoły Zasadniczej dla dorosłych.

  

 1997/98

Rozpoczęła naukę klasa pierwsza Technikum Budowlanego o specjalności: budowa dróg i mostów. Po raz dziesiąty absolwenci Technikum Budowlanego przystąpili do matury. Świadectwo dojrzałości otrzymało 76 absolwentów. Egzamin dojrzałości w Technikum Budowlanym połączono z egzaminem wstępnym na Politechnikę w Krakowie. Jej studentami zostało 9 absolwentów.

 

 1998/99

Zmieniona została nazwa szkoły. Jesteśmy Zespołem Szkól Nr 2, w skład którego wchodzi 8 szkól. Po raz pierwszy rozpoczęło naukę 110 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w 3 klasach. W szkole uczy się 1112 uczniów w 40 oddziałach, w tym w 16 klasach pierwszych uczy się 510 uczniów.

 

 1999/2000

W szkole uczy się już 1143 uczniów ( 447 dziewcząt, 696 chłopców )

 

ciąg dalszy nastąpi…Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest