nivo slider image

Historia szkoły

Historia szkoły

21.05.2009 Administrator

 1970/71

W 13 oddziałach pobierało naukę 460 uczniów. Naukę teoretyczną i praktyczną kierowało 20 nauczycieli i 21 instruktorów. Uczniowie odbywali praktyki na terenach: Szkoły Podstawowej nr 7, Osiedla Centralnego, Hotelu nr 1, HSW oraz Hotelu TPB.

W tym roku dyrekcja szkoły powołała komisję w celu zbadania stanu budynków. Jej werdykt brzmiał: baraki po 20 ? letniej eksploatacji nie nadaję się do dalszego użytkowania.

 

 1971/72

506 uczniów uczyło się w 16 klasach. Szkoła przeprowadziła się do budynku Szkoły Podstawowej nr 7. Poprawiły się warunki socjalne na budowach.

Wszyscy uczniowie otrzymywali posiłki regeneracyjne.

 

 1972/73

W 8 klasach pierwszych i 7 drugich odbywało naukę 455 uczniów. 2 X 1972 r. otwarto punkt filialny w Mielcu ? Chorzelowie. Rozpoczęto naukę w wieczorowym Technikum Budowlanym. W maju 1973 r. odbyta się XI Ogólnopolska Spartakiada Szkól Budowlanych, podczas której nasza szkoła zdobyła 315 punktów i II miejsce.

 

1973/74

1 III 1973r. kierownictwo szkoły przejmuje Stanisław Bylinowski. W szkole uczy się 460 uczniów. Działa 9 kół zainteresowań.

 

 1974/75

Do ZSB uczęszczało 564 uczniów. W tym roku szkołę opuściło 28 absolwentów Wieczorowego Technikum Budowlanego. W kwietniu w Technikum Budowlanym w Rzeszowie odbył się przegląd zespołów artystycznych szkól budowlanych, gdzie zespół ze Stalowej Woli wzbudził ogromne zainteresowanie.

 

 

1976/77

W tym roku kierownictwo szkoły przejął Władysław Stochmal. W szkole uczy się 489 uczniów. W 16 oddziałach szkoły zawodowej i 4 oddziałach Technikum Budowlanego dla pracujących w Stalowej Woli.

 

 1977/78

1 IX 1977r. naukę podjęło 404 uczniów w ZSB i 139 w Technikum Wieczorowym. W tym roku wiele uwagi poświęcono organizacjom młodzieżowym. W plebiscycie na najlepszego wychowawcę zwycięzcami zostali: Maria Pętecka, Jadwiga Bukowińska i Zdzisław Szczygieł.

  

1978/79
W tym roku naukę w ZSB rozpoczęło 329 uczniów. Kształcili się oni w zawodach: betoniarz-zbrojarz, murarz, posadzkarz, monter konstrukcji stalowych, cieśla oraz monter wewnętrznych instalacji budowlanych. W 1978r szkoła obchodziła jubileusz XX-lecia istnienia. W związku z tym zorganizowano wystawę prac uczniowskich. 12 X odbyło się uroczyste spotkanie pracowników szkoły z jej byłymi dyrektorami. Ukoronowaniem tej uroczystości było wmurowaniem aktu elekcyjnego pod budowę nowej szkoły. Do tej budowy przystąpiono z wielkim zapałem. Budynek stanął w czerwcu 1979r. Na wiosnę przystąpiono do budowy warsztatów szkolnych.

 

 

1979/80
Dnia 1 IX 1979 r. naukę rozpoczęło 355 uczniów. W marcu 1980 r. rozpoczęło działalność Eksternistyczne Technikum Budowlane. 2 listopada nastąpiło uroczyste otwarcie nowych warsztatów.

W styczniu 1980 r. oddano do użytku budynek szkolny przy ulicy 1-go Sierpnia. Przeprowadzka odbyła się 17 I , z już 21 stycznia rozpoczęły się lekcje w nowych salach. Rozpoczęto budowę sali gimnastycznej.

 

 1981/82

Naukę podjęło 550 uczniów. Po raz pierwszy utworzono nowy oddział: monter sieci komunalnych. Po oddelegowaniu dyrektora W. Stochmala do Libii obowiązki dyrektora przejęła  Zdzisława Kapuśniak. 13 grudnia zawieszono zajęcia szkole z powodu ogłoszenia stanu wojennego. W szkole zamieszkało wojsko. 5 I 82r.  nastąpiło wznowienie zajęć szkolnych. Trwała budowa sali gimnastycznej. Urządzono nowe sale lekcyjne w przewiązce, która połączyła budynek szkoły z salą sportową.

 

 1982/83

Dużą wagę nauczyciele przywiązywali do wyglądu i wyposażenia klasopracowni. Odbyły się spotkania z artystami Teatru Wielkiego i aktorami scen warszawskich. Uczniowie mimo różnych trudności kontynuowali budowę sali gimnastycznej.

 

 1983/84

Z delegacji powraca dyr. Władysław Stochmal. Zorganizowano plebiscyt na patrona szkoły. Młodzież wybrała sobie na opiekuna Tadeusza Kościuszkę.

 

 1984/85

Do szkoły uczęszcza 484 uczniów. Utworzono 1 oddział  5 – letniego Techniku Budowlanego. Wychowawcę tej klasy została pani mgr Anastazja Pęzioł. 18 X nastąpiło uroczyste otwarcie sali gimnastycznej i obiektów sportowych.

 

 1985/86

W tym roku rozpoczęto budowę nowego skrzydła szkoły. W turnieju wiedzy i umiejętności budowlanych na szczeblu okręgowym uczniowie wykazali się dużymi umiejętnościami i zajęli czołowe miejsca.

 

 1986/87

W bieżącym roku naukę w szkole rozpoczęło 577 uczniów. Zajęcia praktyczne odbywały się w TKB, Mostostalu, Spółdzielni Mieszkaniowej, a także w warsztatach szkolnych. Łącznie pracowało 56 grup pod nadzorem 32 instruktorów. Poprawiły się warunki socjalne na budowach oraz dobrze rozwijała się praca OHP.

 

 1988/89

Naukę rozpoczęło 605 uczniów. W tym roku szkoła obchodziła Jubileusz XXX- lecia istnienia.

5 XI 88r. nastąpiło nadanie szkole imienia Tadeusza Kościuszki i ufundowano sztandar szkoły. Po raz pierwszy odbył się egzamin maturalny, do którego przystąpiło 27 uczniów.

 

 1989/90

Trwa budowa obiektu socjalno-sportowego dla potrzeb zajęć praktycznych i sportu. Na wniosek dyrektora szkoły powołano Społeczny Komitet Pomocy Szkole.

 

 1990/91

1 IX 90r. naukę podjęło 760 uczniów. W bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy otworzono dwa oddziały  Technikum Odzieżowego.

Wprowadzono do szkoły lekcje religii.

 

 1993/94

Po raz pierwszy opuściły szkołę absolwentki Technikum Odzieżowego. Ich prace zaprezentowane na pokazie mody wzbudziły duże zainteresowanie.

 

 1994/95

W tym roku utworzono jeden oddział  5- letniego Technikum Ochrony Środowiska o profilu ? uzdatnianie wody pitnej i unieszkodliwianie ścieków. Wykonano szereg prac remontowych. Rozbudowano warsztaty odzieżowe, zorganizowano stolarnię, zakupiono komputery i wiele ciekawych książek. Po raz pierwszy przyjęto 60 dziewcząt do Zasadniczej Szkoły Odzieżowe.

  

 1996/97

1 IX 96r. podjęło naukę 1055 uczniów w 37 oddziałach. Otwarto 2 oddziały Zawodowej Szkoły Zasadniczej dla dorosłych.

  

 1997/98

Rozpoczęła naukę klasa pierwsza Technikum Budowlanego o specjalności: budowa dróg i mostów. Po raz dziesiąty absolwenci Technikum Budowlanego przystąpili do matury. Świadectwo dojrzałości otrzymało 76 absolwentów. Egzamin dojrzałości w Technikum Budowlanym połączono z egzaminem wstępnym na Politechnikę w Krakowie. Jej studentami zostało 9 absolwentów.

 

 1998/99

Zmieniona została nazwa szkoły. Jesteśmy Zespołem Szkól Nr 2, w skład którego wchodzi 8 szkól. Po raz pierwszy rozpoczęło naukę 110 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w 3 klasach. W szkole uczy się 1112 uczniów w 40 oddziałach, w tym w 16 klasach pierwszych uczy się 510 uczniów.

 

 1999/2000

W szkole uczy się już 1143 uczniów ( 447 dziewcząt, 696 chłopców )

 

ciąg dalszy nastąpi…Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest