nivo slider image

Misja i wizja szkoły

20.05.2013 Andrzej Kułakowski

Wizja szkoły

  Jesteśmy szkołą kształcącą człowieka nowoczesnego, ale odwołującego się do tradycji, który potrafi znaleźć swoje miejsce we współczesnym świecie, otwartego i świadomego dokonujących się przemian.

 Uczniowie i absolwenci naszej szkoły odnoszą znaczące sukcesy i pełnią odpowiedzialne role w społeczeństwie. W naszych działaniach dydaktyczno – wychowawczych rodzice pełnia role wspierającą i współtworząca.

 ***

Misja szkoły

 Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki to szkoła, która w swoich działaniach odwołuje się do takich wartości jak: prawda, dobro, sprawiedliwość, wolność, tolerancja, odpowiedzialność.

 Nasze postawy wytyczają kierunek naszych działań.  Wiemy, że:

 priorytetem naszych działań są: wysoka jakość kształcenia, efektywność nauczania osiągana dzięki stosowaniu najlepszych programów i atrakcyjniejszych metod nauczania

profesjonalna kadra nauczycielska jest najcenniejszym kapitałem intelektualnym szkoły

największą wartością szkoły są jej uczniowie, dlatego każdy z nich jest traktowany podmiotowo

relacje międzyludzkie budujemy na prawdzie, szacunku, zrozumieniu

zapewniamy najnowocześniejszą w regionie bazę i wyposażenie

wspieramy każdego ucznia i pracownika w jego rozwoju

 dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów i pracowników

efektem naszej pracy i starań jest absolwent przygotowany do funkcjonowania we współczesnym świecie, krytyczny wobec przemian cywilizacyjnych, umiejący radzić sobie w sytuacjach trudnych i stresujących, potrafiący sprostać wymaganiom na rynku wyższych uczelni lub rynku pracy, a przy tym jest wrażliwy i funkcjonujący w świecie kultury.

 

***Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest