nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Misja i wizja szkoły

20.05.2013 Andrzej Kułakowski

Wizja szkoły

  Jesteśmy szkołą kształcącą człowieka nowoczesnego, ale odwołującego się do tradycji, który potrafi znaleźć swoje miejsce we współczesnym świecie, otwartego i świadomego dokonujących się przemian.

 Uczniowie i absolwenci naszej szkoły odnoszą znaczące sukcesy i pełnią odpowiedzialne role w społeczeństwie. W naszych działaniach dydaktyczno – wychowawczych rodzice pełnia role wspierającą i współtworząca.

 ***

Misja szkoły

 Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki to szkoła, która w swoich działaniach odwołuje się do takich wartości jak: prawda, dobro, sprawiedliwość, wolność, tolerancja, odpowiedzialność.

 Nasze postawy wytyczają kierunek naszych działań.  Wiemy, że:

 priorytetem naszych działań są: wysoka jakość kształcenia, efektywność nauczania osiągana dzięki stosowaniu najlepszych programów i atrakcyjniejszych metod nauczania

profesjonalna kadra nauczycielska jest najcenniejszym kapitałem intelektualnym szkoły

największą wartością szkoły są jej uczniowie, dlatego każdy z nich jest traktowany podmiotowo

relacje międzyludzkie budujemy na prawdzie, szacunku, zrozumieniu

zapewniamy najnowocześniejszą w regionie bazę i wyposażenie

wspieramy każdego ucznia i pracownika w jego rozwoju

 dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów i pracowników

efektem naszej pracy i starań jest absolwent przygotowany do funkcjonowania we współczesnym świecie, krytyczny wobec przemian cywilizacyjnych, umiejący radzić sobie w sytuacjach trudnych i stresujących, potrafiący sprostać wymaganiom na rynku wyższych uczelni lub rynku pracy, a przy tym jest wrażliwy i funkcjonujący w świecie kultury.

 

***Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest