nivo slider image

Program wychowawczy

27.05.2013 Andrzej Kułakowski

Celem nadrzędnym wychowania jest dążenie do harmonii ciała, psychiki i ducha, a jej odzwierciedleniem winno być zwycięstwo prawdy nad fałszem, dobra nad złem, piękna nad brzydotą, miłości nad nienawiścią.

Przyjmujemy, że podstawową funkcję w wychowaniu młodego człowieka pełni rodzina, my zamierzamy ją w tych zadaniach wspierać i uzupełniać. (…)

Zobacz poniżej cały program wychowawczy szkoły.

 

programwychKlub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest