nivo slider image

Statut szkoły

02.01.2018 Andrzej Kułakowski

Podstawą prawną działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli jest  Uchwała Nr XXV/260/02 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia szkół w Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli oraz Uchwała Nr XXVIII/199/08 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki jest szkołą publiczną.

Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Stalowowolski.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

Siedzibą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki jest budynek przy ulicy 1-go Sierpnia 26.

*********

Statut ZSP nr 2 Statut Branzowej  

***

 Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest