nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Statut szkoły

02.01.2018 Administrator

Podstawą prawną działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli jest  Uchwała Nr XXV/260/02 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia szkół w Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli oraz Uchwała Nr XXVIII/199/08 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki jest szkołą publiczną.

Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Stalowowolski.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

Siedzibą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki jest budynek przy ulicy 1-go Sierpnia 26.

*********

Statut ZSP nr 2 Statut Branzowej  

***

 Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest