nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Dialog z Rodzicami

20.05.2013 Andrzej Kułakowski

W celu uzyskania lepszych efektów działań wychowawczych w naszej szkole został opracowany i jest na bieżąco realizowany  Szkolny Program Dialogu z Rodzicami, opracowany przez p. Longinę Ordon.
Staramy się poznać oczekiwania Rodziców. Są one dla nas wskazówką, jak organizować pracę naszej szkoły. Zadowolenie Rodziców jest miarą jakości naszej pracy. Program wychowawczy realizujemy zgodnie z wartościami uznawanymi w rodzinach naszych uczniów.


Dlaczego Program Dialogu z Rodzicami?

Fragment wykładu prof. Marii Mendel na temat miejsca Rodziców i uczniów w szkole oraz obrazu ról Rodziców:


…jeżeli współpraca jest wartością dla rodziców i nauczycieli, dlaczego wiecznie deprecjonują się wzajemnie i wojują, w rezultacie zmuszając uczniów, własne dzieci do lawirowania pomiędzy sobą? Dlaczego szkoła, zyskując oparcie w systemie kształcenia i legislacji, i wygrywając niezmiennie w tej walce, niszczy – traktując jak kłopot, którego trzeba się pozbyć, znakomite zaplecze, podbudowę efektywności swojego działania – potencjalnie największych swoich sprzymierzeńców, jakimi są rodzice?


Przekonać Rodziców…

Rodzice, zaproszeni do współpracy przez mądrego nauczyciela, mogą zrobić bardzo wiele. Trzeba ich tylko przekonać, że od ich postawy tak dużo zależy.


Ta sama drużyna…

Niczego nie można zbudować na pozorach, więc samym nauczycielom powinno zależeć na dobrej opinii. Rodzice i nauczyciele muszą grać w tej samej drużynie.


Różne role…

Nauczyciel zawsze będzie tym, który wymaga, ocenia, egzekwuje. Rodzic z natury rzeczy bronić będzie swego dziecka. Mądry kompromis jest jednak możliwy.


Empatia…

Pierwszy ruch należy do nauczyciela. To od niego zależy, jak będą się układać wzajemne kontakty. Wystarczy odrobina empatii…


Przykład…

Proszę postawić się w sytuacji znękanej matki, która przyszła pytać o szansę dziecka na promocję do następnej klasy. Sytuacja jest prawie beznadziejna. Co Pan/ Pani zrobiłby na jej miejscu? Jak poprowadziłby Pan tę rozmowę z nauczycielem, nie tracąc własnej godności, nie płaszcząc się i nie płacząc? Trudne? No właśnie! A czas i miejsce takich rozmów?


Słuchanie…

Pożytki płyną także ze słuchania – dajmy się wygadać Rodzicom, przy okazji lepiej poznamy środowisko rodzinne każdego ucznia. Poza tym, szkoda byłoby nie wykorzystać mądrości i zawodowych umiejętności wielu Rodziców. Szacunek i wzajemne zaufanie będą procentować z korzyścią dla uczniów.


Klimat w szkole…

Szkoła jako instytucja z pewnym klimatem emocjonalnym – gdzie oprócz kwestii formalnych (regulaminów, planów, harmonogramów, statutu) jest miejsce i czas oraz gotowość dla tworzenia dobrych relacji między wszystkimi podmiotami (ludźmi, osobami), które tak naprawdę szkołę tworzą.


Uczestnictwo i współpraca Rodziców…

Nie koncentrować się na współpracy szkoły z Rodzicami, bo jest to podejście jednostronne. Przyjąć założenie, że szkoła to miejsce, gdzie spotykają się trzy stany: uczniowski, nauczycielski i rodzicielski, które nie tyle współpracują, co, w której uczestniczą i współpracują na zasadzie partnerstwa. Potrzebna jest zmiana myślenia o uczestnictwie Rodziców w życiu szkoły.

Pełny tekst Szkolnego Programu Dialogu z Rodzicami poniżej.

 

*********

dialog

***Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest