nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Archiwum

Co nowego w roku szkolnym 2008/2009

15.04.2009 Administrator

 Z tej okazji spotkanie nauczycieli i uczniów progu nowego roku szkolnego przybrało wyjątkowy, uroczysty charakter. Rangę tego wydarzenia uświetniła obecność gości: prof. dr hab. Mariana Marka Drozdowskiego – Profesora PAN, Prezesa Stowarzyszenia Budowy Pomnika Tadeusza Kościuszki w Warszawie i Prezesa Fundacji Sienkiewiczowskiej w Warszawie, Starosty Stalowowolskiego -Wiesława Siembidy, pułkownika Krzysztofa Sobczaka – Dowódcy Jednostki Wojskowej w Nisku, p. Jacka Kozdronkiewicza ? prezesa Zarządu Rejonowego LOK w Stalowej Woli i p. kapitana Adama Rychlaka – weterana walk II wojny światowej.

 Mając na względzie rangę wychowania obywatelskiego i patriotycznego, jaki dominować będzie w procesie dydaktycznym i wychowawczym klasy o edukacji wojskowej, prof. dr hab. Marian Drozdowski przygotował celowo dla uczniów naszej szkoły Wykład inauguracyjny, podejmujący zagadnienie etosu obywatelskiego Marszałka Józefa Piłsudskiego. Profesor Drozdowski w podzięce za efekty pracy wychowawczej szkoły podarował naszej placówce osobiste pamiątki: kopii obrazu Matki Boskiej Opolskiej i gipsowy odlew maski pośmiertnej Marszałka Piłsudskiego oraz oryginalne mapy  i pamiątki z czasów Insurekcji Kościuszkowskiej i II wojny światowej. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Budowy Pomnika Tadeusza Kościuszki w Warszawie i Sekcji Biografistyki Towarzystwa Historycznego, Pan Profesor na ręce Pana Dyrektora Włodzimierza Smutka przekazał Dyplom ? Gratulacje i Podziękowanie dla Zespołu Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki za wzorowe pielęgnowanie tradycji patrona szkoły, zarówno wśród młodzieży, jak i w mieście.

 Naszym zdaniem Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli przez swe dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie pracy wychowawczej może być wzorem dla innych szkół, które noszą imię Naczelnika i wkrótce stworzy w skali regionalnej i ogólnopolskiej Federację Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Polsce. Ze szczególnymi wyrazami podzięki zwracam się do Pana Dyrektora mgr Włodzimierza Smutka i jego zastępców: mgr Longiny Ordon, mgr inż. Lucyny Dul , mgr Renaty Kazany.

                                                                                    Z wyrazami głębokiego szacunku

                                                                                prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski

 Ważkim momentem uroczystości było podpisanie porozumienia w sprawie objęcia patronatem przez Jednostkę Wojskową w Nisku klasy Liceum Ogólnokształcącego o edukacji wojskowej. Porozumienie podpisane przez: Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki ? mgr Włodzimierza Smutka, Starostę Stalowowolskiego Wiesława Siembidę i Dowódcę Jednostki Wojskowej w Nisku- pułkownika Krzysztofa Sobczaka dotyczyło także współpracy celem zapewnienia odpowiednich warunków edukacji ogólnokształcącej i edukacji wojskowej dla uczniów nowo powstałej klasy.

Podczas uroczystości miały także miejsce: uhonorowanie p. wicedyrektor Longiny Ordon Medalem Fundacji Sienkiewiczowskiej w Warszawie za efekty pracy dydaktycznej
i wychowawczej oraz wyjątkowy koncert instrumentalny muzyka p. Marka Broniewskiego, który poprowadzi w naszej szkole edukację muzyczną zespołów wokalnych
i instrumentalnych.

 Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest