nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

NIE dla cyberprzemocy!

03.10.2016 andkul

Czym jest cyberprzemoc? Cyberprzemoc to inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych – przede wszystkim Internetu i telefonów komórkowych.  Problem ten dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży. W Polsce doświadcza go ponad połowa młodych internautów!!!

 

Do działań określanych jako cyberprzemoc zalicza się m.in:

•    wyzywanie, straszenie, poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu,
•    robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody,
•    publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które kogoś obrażają lub ośmieszają,
•    podszywanie się pod kogoś w sieci.

Cyberprzemoc może dotknąć wszystkich użytkowników Internetu, bez względu na wiek
czy poziom umiejętności posługiwania się komputerem. Sprawcy cyberprzemocy mają wrażenie że są anonimowi, co pobudza i zachęca ich do działania. Należy jednak wiedzieć, że nie są oni bezkarni!!!

W dniu 6 czerwca 2011 r. weszła w życie poprawka do ustawy – Kodeksu Karnego, opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2011 r. Nr 72, poz. 381, uznająca cyberprzemoc,  jak stalking w Polsce za czyn zabroniony. Obecnie czyn ten podlega karze na podstawie Artykułu  190a Kodeksu Karnego:

•    § 1: Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
•    § 2: Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
•    § 3: Jeżeli następstwem czynu określonego w paragrafie 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności  od roku do lat 10.
•    §  4: Ściganie przestępstwa określonego w paragrafie 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Wprowadzenie art. 190a do Kodeksu Karnego zakończyło w Polsce okres bezkarności osób posługujących się Internetem w celach nękania innych osób.
Niezależnie od tego uregulowania prawnego nadal pozostają karalne również m.in. pomówienie, zniewaga, groźba karalna, niszczenie danych informatycznych i utrudnianie dostępu do danych informatycznych, które mogą być przejawami cyberprzemocy. Niezależnie od ochrony prawnokarnej pokrzywdzonego, osoba taka może pozwać dodatkowo prześladowcę jako poszkodowany w procesie cywilnym o np. naruszenie dóbr osobistych.

PAMIĘTAJ!!!
Pomimo, że akty cyberprzemocy mogą wyglądać niewinnie, to potrafią wyrządzić bardzo dużą krzywdę!
Cyberprzemoc może rodzić negatywne emocje, głęboką frustrację, poczucie bezradności, a w skrajnych przypadkach prowadzić nawet do prób samobójczych. Dlatego szanujmy nie tylko własną, ale i cudzą prywatność – kiedy publikujemy coś o innej osobie, czy dodajemy jej zdjęcie – zapytajmy ją o pozwolenie!!

Opiekun SU: B.Szwedo,
Pedagog szkolny: S. PacholecKlub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest