nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Pedagog i psycholog

Dekalog Rodzica

09.10.2013 Administrator

I. Pamiętaj, abyś okazywał miłość swojemu dziecku.

Miłość drogi Rodzicu okazujesz dziecku właściwie od momentu planowania założenia rodziny, poczęcia dziecka, jego dzieciństwa, dorastania aż po jego dorosłe życie. Tak naprawdę do końca swoich dni. Twoją miłość dziecko czuje   w każdym Twoim geście, słowie, uśmiechu, smutku. Miłość uczy Cię cierpliwości, zrozumienia, szacunku. Przekazując dar miłości swojemu dziecku uszczęśliwiasz je i siebie.

Dajesz mu szansę bycia „Prawdziwym Człowiekiem”, nauczysz go wznosić się ponad doczesność. Ucząc swoje dziecko miłości dajesz mu drogowskaz do doznania przyjemności wyższych tj. pełne odczuwanie szczęścia, wolności. Drogi Rodzicu pamiętaj, że najlepiej zna Ciebie Twoje dziecko, ono doskonale wie, kiedy troszczysz się o nie, a kiedy stawiasz inne sprawy nad jego osobę.  Miłość jest najważniejsza w życiu człowieka. Bez niej ogarnia człowieka pustka i beznadzieja.
Przykład: Wiele nieszczęść młodych ludzi spowodowanych jest brakiem okazywania miłości przez rodziców. Sięganie po narkotyki, samobójstwa, anoreksja, bulimia, to tylko niektóre zaburzenia,w które wpadają dzieci z powodu swoich rodziców, którzy zaniedbują to przykazanie.

II. Pamiętaj, że jesteś jedną z najważniejszych osób w życiu Twojego dziecka.

Dzieci zmieniają życie. Dostarczają wiele radości, ale są również źródłem trosk. Rodzic ma obowiązek zaspokajania potrzeb fizjologicznych i bezpieczeństwa, bez których dziecko nie może prawidłowo się rozwijać. Potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa są potrzebami zewnętrznymi, dla dziecka oznaczają odpowiednie wyżywienie, ubiór, warunki mieszkaniowe, warunki do nauki. Dla dorosłych to czynniki takie jak płaca, staż pracy. Skupianie się tylko na tej sferze powoduje ograniczenia w rozwoju sfery wewnętrznej. Drogi rodzicu pamiętaj, że dla Twojego dziecka jesteś najważniejszą osobą w jego życiu. Każde Twoje działanie będzie przez nie obserwowane i naśladowane. Pamiętaj drogi Rodzicu, aby swojemu dziecku dawać zawsze i wszędzie dobry przykład, czy to w mówieniu prawdy, w miłości do Ojczyzny, w poszanowaniu życia, w zdrowym odżywianiu. Pamiętaj, że cała odpowiedzialność za wychowanie Twojego dziecka ciąży na Tobie. Szkoła i inne instytucje mogą Cię jedynie wspierać w działaniach wychowawczych.
Przykład: Jeżeli, Ty będziesz miał czas dla swojego dziecka, ono również będzie go miało dla Ciebie, nawet wtedy, gdy będziesz już stary. Być może nie będziesz musiał czekać w samotności na śmierć w zakładzie dla ludzi w podeszłym wieku.

III. Pamiętaj, abyś uważnie słuchał tego, o czym mówi Twoje dziecko.

Kiedy okazujesz dziecku zainteresowanie, zadajesz mu pytania, rozmawiasz z nim wtedy zyskujesz to co najważniejsze, czyli wiedzę na temat tego, co zdarzyło się w szkole, jak Twoja pociecha spędziła czas. Otrzymujesz bezcenne informacje na temat swojego dziecka. Drogi Rodzicu pamiętaj, że żadna rozmowa nie będzie przynosiła efektów, jeżeli nie będziesz uważnie słuchał drugiej strony. Słuchanie to czynność, którą należy wykonać rzetelnie. Kiedy rozmawiasz ze swoim dzieckiem rób to szczerze. Zapomnij na chwilę o swoich problemach i skup się na tym, co mówi do Ciebie dziecko. Jeżeli będziesz słuchał, na pewno usłyszysz, z jakimi problemami się boryka, co je cieszy, z czego się śmieje. Będziesz mógł śmiać się razem z nim, kształtować jego poczucie humoru. To wszystko Was zbliży i nie pozwoli dziecku na ranienie Ciebie, jako kochającego Rodzica.
Przykład: Jeżeli będziesz słuchał uważnie Rodzicu, usłyszysz, że Twoje dziecko ma problemy. Będziesz mógł mu pomóc, a ono nie będzie musiało szukać pomocy wśród innych osób, grup, które nie będą chciały pomóc, tylko wykorzystać, a może nawet zniszczyć.

IV. Pamiętaj, abyś doceniał wysiłek swojego dziecka.

Czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ważne dla dziecka jest to, aby je pochwalić. Twoje dziecko wraca do domu podekscytowane, w euforii pokazuje wykonaną pracę, sprawdzian, mówi o rzeczach, które udało mu się dokonać i zdarza się, że nie potrafimy dostrzec wysiłku jakie musiało w to włożyć. Każde dziecko, gdy zrobi coś dobrego oczekuje pochwały, miłych i ciepłych słów, a zwłaszcza słów uznania rodzica. Dlatego, jeżeli chcesz, by Twoje dziecko czuło się docenione chwal je zawsze, kiedy na to zasługuje, podkreślaj jego dobre strony. Okazywanie dumy, radości z tego co robi, będzie wzmacniało w nim jego własne poczucie wartości. Drogi Rodzicu Twoje Dziecko nigdy Ci tego nie zapomni.

V. Pamiętaj, abyś radował się z faktu, że masz wspaniałe dziecko.

Czy zdarzyło Ci się Rodzicu okazać dziecku radość, tylko dlatego, że jest? Bardzo ważne jest, aby okazywać radość z posiadania Dziecka nie tylko wtedy, gdy osiąga sukcesy, ale również wtedy, gdy ma problemy, gdy po prostu jest. Bezinteresowna miłość musi być czasami okazywana dziecku. Rozbudza ona poczucie bezpieczeństwa, dziecko wie, że niezależnie od tego, co się wydarzy, zawsze może liczyć na wyrozumiałość i miłość rodzicielską.
Przykład: Wakacje to szczególny okres dla młodego człowieka. Wiele czasu przebywa poza domem, narażony jest na niebezpieczeństwa. Zawiera nowe znajomości, podejmuje czasami nierozsądne decyzje. Wtedy właśnie potrzebna jest bezinteresowna miłość, która zrozumie, wybaczy, wytłumaczy dziecku błąd, którego więcej nie popełni.

VI. Pamiętaj, abyś dodawał swojemu dziecku wiary we własne siły.

„Wiara przenosi góry”. Drogi Rodzicu, jako że jesteś najważniejszą osobą w życiu swojego dziecka, to również najważniejsze jest Twoje zdanie wypowiadane na jego temat. Pamiętaj, że to Ty jesteś odpowiedzialny za sukcesy swojego dziecka. Dodając wiarę we własne siły dodajesz mu skrzydeł, które wznoszą go na szczyty. Musisz być jednak odpowiedzialny i pamiętać, aby umiejętnie oceniać możliwości swojego dziecka. Nie wolno Ci przecenić jego potencjału, musisz być mądrym i rozsądnym arbitrem, który zna swoje dziecko i potrafi pokierować jego karierą. Wskazując mu jak poruszać się w świecie, dajesz mu pewność, że na pewno poradzi sobie w życiu.
Przykład: Twoje dziecko wykonało pracę, która jest dla niego bardzo ważna. Jeżeli docenisz jego wysiłek, pokażesz mu, że jesteś dumny z tego, co zrobił wówczas możesz być pewien, że poradzi sobie w przyszłości. Twoja wiara w jego siły wzmocni go i pozwoli osiągać sukcesy.

VII. Pamiętaj, abyś był konsekwentny w stawianiu i egzekwowaniu granic, które wyznaczyłeś dziecku.

Bagaż doświadczeń, jaki posiada rodzic, pozwala mu ocenić w odpowiedni sposób, co jest bezpieczne, a co niebezpieczne. Dziecko pozbawione, ze względu na wiek, doświadczenia życiowego nie wie, w jaki sposób zachować się, jakie podjąć decyzje w danej sytuacji. Dlatego niezbędne są granice stawiane przez rodziców, Dziecko często buntuje się, uważa, że naruszana jest jego wolność, ale bez odpowiednich zasad i reguł jest nieszczęśliwe. Drogi Rodzicu dziecko nie ma wypracowanych reguł postępowania. Jeżeli nie nauczy się ich od Ciebie lub nie będziesz egzekwował własnych zasad i reguł postępowania względem niego, to wzorce zachowań będzie czerpać od kolegów, koleżanek lub będzie je tworzyć samo, często niezgodnie z kanonami postępowania, wręcz naruszając obowiązujące prawo.
Przykład: Dzieci ulicy, często bezwzględne, okrutne, ze względu na to, że nikt nie wskazał im granic ani reguł postępowania, ani też nikt nie egzekwował od nich odpowiedniego zachowania, same stworzyły regulamin    i zasady którymi rządzi się ulica.

VIII. Pamiętaj, abyś okazywał szacunek swojemu dziecku.

Szanując swoje dziecko, uczysz go szacunku do siebie. Drogi Rodzicu, gdy pozwalasz swojemu dziecku, aby wspólnie z Tobą podejmowało decyzje dotyczące Ciebie i jego, uczysz go odpowiedzialności za siebie i innych. Jeżeli potrafisz przyznać się do błędu, używasz słów proszę, dziękuję, przepraszam w stosunku do swojego dziecka, sam również możesz liczyć na przepraszam, proszę, dziękuję ze strony swojego dziecka. Uczysz je szacunku dla siebie i innych.
Przykład: „Przepraszam pomyliłem się” ? nauczy Twoje dziecko, jak postępować w trudnej sytuacji, a także szacunku dla siebie i innych. Wyposażysz go w najlepsze narzędzia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w życiu.

IX. Pamiętaj, abyś spędzał ze swoim dzieckiem jak najwięcej czasu.

Zaś, to wymiar, którego dzisiaj brakuje prawie wszystkim, ale są takie obowiązki, których nie wolno nam zaniedbać. Do nich należy ten najmilszy obowiązek, jaki mamy wobec własnego dziecka. Drogi Rodzicu spędzaj jak najwięcej czasu ze swoim dzieckiem, to się opłaca. Będąc blisko dajesz mu poczucie bezpieczeństwa, które jest niezbędne do jego wszechstronnego rozwoju. Przebywając ze swoim dzieckiem zdobywasz narzędzia do mądrego wychowywania. Zyskujesz coś, co najważniejsze ? miłość i wdzięczność dziecka, które dzięki Tobie będzie życzliwe, kochało świat, dobrze sobie radził w trudnych sytuacjach, a Ty będziesz mógł polegać na swoim dziecku.

Przykład: Załóżmy, że masz dorosłe dzieci i nie mieszkają one już z Tobą. Spędzony czas z dzieckiem w dzieciństwie spowoduje, że dobrze się będziecie znać, będziecie najlepszymi przyjaciółmi, którzy odwiedzają się, pomagają sobie, gdy są w potrzebie, będziecie umieli mówić o swoich problemach. 

X. Pamiętaj, abyś często przytulał swoje dziecko.

Przytulaj je niezależnie od wieku, aby zawsze czuło, że jest dla Ciebie bardzo ważne. Czy pamiętasz, kiedy ostatnio przytulałeś swojego 17. letniego syna,  18 letnią córkę? Ktoś powie, że to za duże dzieci, by przytulać. Kto tak myśli jest w błędzie. Drogi Rodzicu Twoje dziecko potrzebuje Twojej bliskości. Czeka na to, że je przytulisz. Jeżeli nie pokażesz mu, że przytulanie jest normalne, to będzie ono dla niego czymś obcym, wstydliwym, a przecież jest to sposób na zbliżenie, okazywanie sobie uczuć, przebaczenie.
Przykład: Przypomnij sobie, kiedy ostatnio Twoje dziecko przytuliło Ciebie? Nie zrobiło tego, gdyż być może nie ma takich wzorców, nie nauczyłeś je tego. Dlatego pamiętaj, że wszystko, czego oczekujesz od swojego dziecka musi wypływać z Twojego przykładu, musisz je tego nauczyć.

pedagog Sylwia PacholecKlub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest