nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

Dzień Logistyka

08.03.2013 Administrator

„Dzień logistyka” to program skierowany do uczniów klas logistycznych, jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Uczniowie w tym dniu mogą pójść do pracy, i przez 6 godzin pracować.

Mogliśmy ich spotkać w sklepach, bankach, urzędach, firmach kurierskich, a nawet w szkole, chociaż w innym charakterze niż zawsze. Udział w tym programie daje możliwość zweryfikowania wyobrażeń o wymarzonym zawodzie ,oraz pozwala zapoznać się w praktyce z jego specyfiką.

 

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

• odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,
• zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
• pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
• doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
• zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Opracowała Anna Haliniak



Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest