nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

Dzień Przedsiębiorczości

05.04.2018 Jakub Bożek

„Dzień przedsiębiorczości” to program skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych,  jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.  Organizatorem jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, a swoim patronatem objął program Prezydent RP Andrzej Duda.

 

Tegoroczna, piętnasta edycja „Dnia przedsiębiorczości” odbyła się w dniu  21 marca 2018r, wzięło w niej udział 30 uczniów.  W ramach realizacji programu uczniowie technikum  uczestniczyli w jednodniowych praktykach asystenckich w wybranej przez siebie firmie. Szkoła podjęła wyzwanie realizacji programu „Dnia przedsiębiorczości”, który udało nam się zorganizować dzięki życzliwości i pomocy instytucji zewnętrznych.

 

 Za przeprowadzenie praktyk kierujemy serdeczne podziękowania dla Kierownictwa i Pracowników;

Powiatowej Komendy Policji

Powiatowej Komendy Straży Pożarnej

Sądu Rejonowego

Starostwa Powiatowego : Wydziału  Geodezji, Kartografii  oraz Wydziału  Transportu

Urzędu Skarbowego

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej

Banku  Pekao SA

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Gazety  SZTAFETA

Telewizji   STELLA

Przedszkola  Niepublicznego ,,Chatka Misia”

Salonu TOYOTY SACAR

Aptece  NOVA

 

To dzięki Państwa pomocy i wyrozumiałości młodzi ludzie  mogli zweryfikować informacje o pracy na wymarzonym stanowisku. Zdobyli również wiedzę o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Pozyskali informacje dotyczące związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową. Mieli możliwość zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

 

 Szkolny koordynator „Dnia Przedsiębiorczości”   Justyna Czech

Clipboard01Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest