nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

Finał ogólnopolskiego projektu „O tym nie można zapomnieć” z udziałem uczniów Złotej Kościuszkowskiej

20.06.2017 andkul

Uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 2016/2017 pod opieką nauczycieli: pani Anny Ryzak i pani Beaty Stępak wzięli udział w realizacji  ogólnopolskiego projektu, zorganizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej „O tym nie można zapomnieć” – spotkania z osobami, które przeszły przez piekło obozów i deportacji podczas II wojny światowej.

 

Celem projektu było dostarczenie uczniom wiedzy na temat dwóch typów władzy totalitarnej – zbudowanej  w Niemczech – opartej na ideologii nazistowskiej oraz powstałej w ZSRR – odwołującej się do komunizmu i pojęcia klas społecznych.
Nauczyciele i uczniowie mieli odnaleźć osoby, które przebywały w obozach, na robotach przymusowych w III Rzeszy lub były deportowane do ZSRR podczas II wojny światowej. Projekt miał pokazać, w jaki sposób odbierają i doświadczają świata osoby doświadczone wojenną traumą, jakimi wartościami się kierują, jak wojna wpłynęła na ich losy. Ich przeżycia, miały być nagrane w formie filmowej relacji przez uczestników projektu. Poza tym uczniowie, musieli zgromadzić materiał notacyjny, stanowiący punkt wyjścia do refleksji na temat konsekwencji społecznych i psychologicznych ustroju totalitarnego.

 

Młodzież naszej szkoły pracowała w trzech czteroosobowych zespołach:

 

Zespół I: Karolina Bis, Helena Pazik, Karolina Jodłowska, Aleksandra Sulich (klasa I AW) pod opieką pani Anny Ryzak.
Zespół II: Jakub Hanejko, Filip Polek, Adrian Tonderys, Dominik Kata (klasa I AW) pod opieką pani Anny Ryzak.
Zespół III: Justyna Rybińska, Patrycja Sabat, Wiktoria Bąska, Katarzyna Motyka (klasa I TP) pod opieką pani Beaty Stępak.

 

W trakcie realizacji projektu uczniowie uczestniczyli dwukrotnie w spotkaniach zorganizowanych przez IPN Odział w Rzeszowie. Uczniowie mieli możliwość spotkania z pracownikami IPN,  wzięcia udziału w interesujących wykładach, wycieczce edukacyjnej połączonej ze zwiedzaniem więzienia bezpieki mieszczącego się w podziemiach Zamku Książąt Lubomirskich w Rzeszowie. Uczestniczyli również wraz z opiekunami w warsztatach „Jak przygotować i przeprowadzić wywiad ze świadkami historii?”

 

Wiedza merytoryczna i zdobyte doświadczenia pomogły uczniom w dalszych pracach nad realizacją projektu. Uczniowie pod opieką nauczycieli dotarli do świadków historii  i pokonując różnego rodzaju trudności, zrealizowali w pełni zadania projektowe.
 Osobami, które zgodziły się wraz uczniami wziąć udział w realizacji projektu i wystąpić w roli świadków historii byli: zaprzyjaźniony z naszą szkołą, przewodniczący Koła Związku Sybiraków  w Stalowej Woli, pan Zbigniew Paszkiewicz, dzięki jego  nieocenionej pomocy dotarliśmy do kolejnego świadka historii, którym był pan Jan Byra. Obaj panowie jako małe dzieci, przeżyli wraz ze swoimi rodzinami zesłanie w głąb ZSRR. Trzeciego świadka odnalazł Filip Polek, uczeń klasy  I AW, biorący udział w projekcie. Pani Zofia Rojek jest jego prababcią i jako mała dziewczynka wraz z rodzicami została zesłana na roboty przymusowe do III Rzeszy.

 

Ogólnopolskie podsumowanie projektu odbyło się w dniu 9 czerwca 2017r.  w siedzibie IPN w Warszawie. Złotą Kościuszkowską reprezentowali przedstawiciele poszczególnych zespołów: Karolina Bis, Helena Pazik, Jakub Hanejko, Justyna Rybińska i Patrycja Sabat. Opiekę nad całą grupą sprawowała pani Anna Ryzak.

 

Udział w ogólnopolskim podsumowaniu projektu, stanowił dla uczniów możliwość konfrontacji dokonań i doświadczeń pozostałych zespołów, był możliwością poznania wzruszających świadectw życia świadków historii.
Dla wszystkich osób, biorących udział w projekcie zostały przygotowane przez organizatora dyplomy, upominki w postaci gier edukacyjnych i książek historycznych. Pamiętano oczywiście również o osobach, które podzieliły się z młodymi ludźmi historią swojego życia. Przygotowano dla nich piękne albumy o rotmistrzu Witoldzie Pileckim.

 

Projekt nauczył nas dokumentowania relacji świadków historii w formie notacji historycznej, rozwinął nasze poczucie empatii i szacunku do osób starszych. Pokazał nam, jaką tragedią dla ludzkości były totalitaryzmy XX wieku oraz uświadomił, jakie wartości i postawy pozwoliły tym ludziom przetrwać w ekstremalnych warunkach. Poza tym mieliśmy możliwość pracy w zespole, wymiany doświadczeń  i przemyśleń.
Spotkania ze świadkami historii to wyjątkowe i pełne emocji doświadczenie, to niezwykła lekcja historii. Najprawdopodobniej inaczej spojrzymy na świat – historia żyje wokół nas…

 

Szczególne podziękowania, kierujemy jeszcze raz do Naszych Świadków Historii. Spotkanie z nimi było dla nas wyjątkowym przeżyciem.  
Słowa podziękowania kierujemy również wobec pana Mateusza Małysa i członków Zespołu filmowego Tadek: Mateusza Kosierba (IV TEC) i Marcina Surmacza (II TEC) oraz ucznia klasy III TSC Patryka Machały i pana Bartłomieja Suchory, którzy bezinteresownie i z ogromnym zaangażowaniem pomogli nam w technicznej realizacji zadań projektowych.

 

Mamy nadzieję, że w następnym roku szkolnym również weźmiemy udział w tym projekcie, bo przecież „O tym nie można zapomnieć”.

 

Opracowanie: opiekunowie projektu  – Anna Ryzak i Beata Stępak.

 

Fotorelacja: Anna Ryzak, Andrzej Kułakowski.

 Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest