nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

II Powiatowy Konkurs na najładniejszą pisankę

04.03.2014 Administrator

ZSP Nr 2 im T. Kościuszki w Stalowej Woli ogłasza konkurs na najładniejszą pisankę. Celem konkursu jest zachowanie tradycji wykonywania pisanek wielkanocnych, kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec sztuki i tradycji kulturowej związanej z regionalnymi obrzędami okresu Wielkiej Nocy, uwrażliwienie na potrzebujących pomocy. Wszystkie pisanki zostaną sprzedane w aukcji na rzecz zakupienia świątecznych paczek żywnościowych dla rodzin najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły.


Regulamin konkursu:

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły gimnazjalnej z powiatu stalowowolskiego i nie tylko.

2. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie jednej pisanki wielkanocnej dowolną techniką, z wykorzystaniem dowolnych surowców i materiałów.

3. Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, poziom trudności wykonania, kolorystyka, oryginalność pomysłu, dekoracyjność, kompozycja, wkład pracy i ogólne wrażenie estetyczne.

4. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

5. Pisankę obowiązkowo należy opatrzyć w metryczkę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, nazwę szkoły, nazwę klasy oraz odpowiednio zabezpieczyć celem uniknięcia uszkodzeń.

6. Wszystkie prace z jednej szkoły należy przekazać na adres: ZSP Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, ul. 1-go Sierpnia 26, 37 ? 450 Stalowa Wola, z dopiskiem ?Konkurs wielkanocny? .

7. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą: przedstawiciele SU i przedstawiciele grona nauczycielskiego.

8. Komisja Konkursowa wybierze 3 najlepsze prace, które zostaną nagrodzone. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie szkoły i przekazana drogą mailową i telefoniczną. Pozostali

uczestnicy otrzymają dyplomy.

9. Nagrody dla zwycięzców: I miejsce- bon do Empiku o wartości 100 zł, II miejsce ? bon do Empiku o wartości 70 zł, III miejsce ? bon do Empiku

o wartości ? 50 zł.

10. Termin złożenia prac do 9 kwietnia 2014 roku pocztą lub osobiście w sekretariacie szkoły.

11. Ogłoszenie wyników 14 kwietnia 2013 roku. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 15 kwietnia w auli szkoły. Dokładny termin zostanie podany wraz z wynikami.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest