nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

III Szkolny Konkurs na najładniejszą pisankę

04.03.2014 Administrator

ZSP Nr 2 im T. Kościuszki w Stalowej Woli ogłasza konkurs na najładniejszą pisankę. Cele konkursu to zachowanie tradycji wykonywania pisanek wielkanocnych, kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec sztuki i tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy i  aktywizacja uczniów i rodziców.

Regulamin konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być uczeń, rodzic, nauczyciel lub inny pracownik szkoły.

 2. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie jednej pisanki wielkanocnej dowolną techniką, z wykorzystaniem dowolnych surowców i materiałów.

3. Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, poziom trudności wykonania, kolorystyka, oryginalność pomysłu, dekoracyjność, kompozycja, wkład

pracy i ogólne wrażenie estetyczne.

4. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

5. Pisankę obowiązkowo należy opatrzyć w metryczkę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, klasę oraz odpowiednio zabezpieczyć celem uniknięcia uszkodzeń.

6. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą: przedstawiciele SU, przedstawiciele grona nauczycielskiego.

7. Komisja Konkursowa wybierze 3 najlepsze prace, które zostaną nagrodzone w formie bonów do empiku. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie szkoły i ogłoszona

przez szkolny radiowęzeł. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy.

8. Termin złożenia prac 9 kwietnia 2014 roku. Prace proszę składać u p. Renaty Pachacz, p. Bogusława Łoja, ks.Wiesława Marszałka.

9. Ogłoszenie wyników 14 kwietnia 2014 roku.Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest