nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

III Szkolny Konkurs na najładniejszą pisankę

04.03.2014 Andrzej Kułakowski

uwaga_konkurs_large

ZSP Nr 2 im T. Kościuszki w Stalowej Woli ogłasza konkurs na najładniejszą pisankę. Cele konkursu to zachowanie tradycji wykonywania pisanek wielkanocnych, kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec sztuki i tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy i  aktywizacja uczniów i rodziców.

Regulamin konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być uczeń, rodzic, nauczyciel lub inny pracownik szkoły.

 2. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie jednej pisanki wielkanocnej dowolną techniką, z wykorzystaniem dowolnych surowców i materiałów.

3. Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, poziom trudności wykonania, kolorystyka, oryginalność pomysłu, dekoracyjność, kompozycja, wkład

pracy i ogólne wrażenie estetyczne.

4. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

5. Pisankę obowiązkowo należy opatrzyć w metryczkę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, klasę oraz odpowiednio zabezpieczyć celem uniknięcia uszkodzeń.

6. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą: przedstawiciele SU, przedstawiciele grona nauczycielskiego.

7. Komisja Konkursowa wybierze 3 najlepsze prace, które zostaną nagrodzone w formie bonów do empiku. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie szkoły i ogłoszona

przez szkolny radiowęzeł. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy.

8. Termin złożenia prac 9 kwietnia 2014 roku. Prace proszę składać u p. Renaty Pachacz, p. Bogusława Łoja, ks.Wiesława Marszałka.

9. Ogłoszenie wyników 14 kwietnia 2014 roku.Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest