nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

Inauguracja Uniwersytetu Otwartego KUL im. Jana Pawła II w Stalowej Woli

21.03.2013 Andrzej Kułakowski

 W dniu 14 marca 2013 w Auli KUL-u im. Solidarności odbyła się inauguracja zajęć Uniwersytetu Otwartego. Uroczystość zaszczycili swą obecnością m.in. posłanka PO pani Renata Butryn i biskup senior Edward Frankowski. Wykład rozpoczynający cykl zajęć, którego tytuł brzmiał Uniwersytet klasyczny – locus naturalis – twórczego umysłu poprowadziła prof. Agnieszka Lekka- Kowalik.

Odwołując się do istoty uniwersytetu klasycznego mówiła o potrzebie zdobywania wiedzy we wszystkich etapach życia człowieka i płynącej z różnych źródeł. Było to bardzo merytoryczne i ciekawe.
Uniwersytet Otwarty dla wszystkich ma stanowić umożliwienie uzupełnienia i aktualizacji wiedzy dzieciom, młodzieży i dorosłym. Zajęcia mają sprzyjać również nawiązywaniu nowych, ciekawych kontaktów. Wykłady prowadzone przez kadrę naukową KUL-u gwarantują poszerzenie wiedzy z zakresu różnych dyscyplin naukowych. Pokazaniu właśnie możliwości zdobywania różnorodnej wiedzy i zachęceniu do obcowania ze środowiskiem akademickim miał służyć udział uczennic klasy II TBO  pod opieką  nauczyciela historii Anny Ryzak w inauguracji tego projektu.
Zachęcamy wszystkich uczniów do poszukiwania wiedzy z zakresu różnych dyscyplin naukowych z wykorzystaniem zaplecza uniwersyteckiego naszego miasta.Klub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest