nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Strona Główna

Informacja dla uczniów

12.03.2020 Administrator

Od dnia 12.03.2020 r. do  25.03.2020 r. w Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli zawiesza się zajęcia dydaktyczne. W okresie zawieszenia zajęć, praktyki zawodowe nie odbywają się. Decyzja ta jest związana z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Dyrekcja szkoły apeluje i prosi, by w dniach, w których nie będziecie uczęszczać do szkoły ograniczyć aktywność towarzyską oraz nie spotykać się w miejscach o zwiększonej ilości osób. Swoją aktywność poza miejscem zamieszkania proszę ograniczyć do niezbędnego minimum związanego z zapewnieniem podstawowych potrzeb bytowych.

 

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole nie należy utożsamiać z feriami szkolnymi lub czasem wolnym od aktywności edukacyjnej.

 

Zachęcamy, by czas ten wykorzystać do nauki własnej. Nauczyciele przygotują dla Was  w formie elektronicznej materiały do wykorzystania podczas uczenia się w domu. Informacje w tej sprawie zostaną przesłana przez dziennik elektroniczny.

 

Apelujemy aby własną aktywnością nie spowodować zagrożenia dla zdrowia własnego i osób trzecich. 

 

Prosimy o bieżące zapoznawanie  się z informacjami zamieszczonymi w poczcie elektronicznej dziennika.

 

Dyrekcja szkołyKlub osmiu_logo
kampania_drugiezycie
ulotka promocyjna szkoły
 

lisc debu targi
jubileusz budowlanki kariera
swieto_saperów przysiega
spartakiada przysiega_stw
chrzest